Headerafbeelding
Gezin wandelt in de tuin van het JBZ
Onderzoek

Onderzoek aan de slokdarm, maag en eerste gedeelte dunne darm bij kinderen (oesophago-, gastro- en duodenoscopie)

Bij dit onderzoek bekijkt de kinderarts-MDL de binnenkant van de slokdarm, de maag en het eerste gedeelte van de dunne darm. 

Dit onderzoek gebeurt met een dunne, buigzame slang die via de mond naar de slokdarm gaat. Het is belangrijk dat u zelf weet wat het onderzoek inhoudt, zodat u uw kind goed kunt voorbereiden op het onderzoek. Lees daarom deze informatie vóór het onderzoek goed door! Het is belangrijk dat u de instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders niet doorgaan. 

Lees meer

Uw kind wordt binnenkort opgenomen voor een onderzoek. Een opname in het ziekenhuis kan voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn.

Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij (dag)opname van uw kind?

Als uw kind voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan een geldig identiteitsbewijs, en de medicijnen van uw kind mee. Ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf, etcetera. Hier leest u meer informatie over wat u mee moet nemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Code KIN-192
Laatste revisie: 5 maart 2024 - 09:14
Hoe verloopt het onderzoek?

Onderzoek aan de slokdarm, maag en eerste gedeelte dunne darm bij kinderen (oesophago-, gastro- en duodenoscopie)

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Kan uw kind op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek.

Is uw kind de dagen voor het onderzoek erg verkouden? Moet uw kind veel hoesten of heeft uw kind koorts? Neem dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat uw kind goed en veilig wordt voorbereid op het onderzoek.

Daarom wordt u voor het onderzoek gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die uw kind (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over de thuissituatie en de gezondheid van uw kind.

De anesthesioloog kan het nodig vinden dat u met uw kind naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt.  Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; het onderzoek kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Lees voor een goede voorbereiding van tevoren de informatie Anesthesie bij Kinderen. U kunt eventuele vragen stellen tijdens uw gesprek met de POS-medewerker. 

Informatieboekje

Op de afdeling Pre Operatieve Screening (POS) of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor het onderzoek moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover instructies van het Planbureau.

Gebruikt uw kind medicijnen?

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, het liefst in de originele verpakking. Omdat uw kind maar kort is opgenomen, gebruikt uw kind tijdens de opname de eigen medicijnen. Tenzij dit anders met u is afgesproken. Neem ook eventueel insuline, glucosemeter met toebehoren en puffer mee. Het kan zijn dat uw kind de puffer nodig heeft na het onderzoek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Voor de behandeling

Op de afdeling hoort u welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. Uw kind komt op een kamer bij andere kinderen te liggen. Een opname is best spannend en daarom is het fijn als u bij uw kind blijft. De verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken deze dag. Verder stelt de verpleegkundige enkele vragen en meet de temperatuur.

Als uw kind aan de beurt is, brengt u samen met de verpleegkundige uw kind naar het Operatiecentrum. U wacht daar met uw kind in de voorbereidingsruimte. Eenmaal op de operatiekamer mag u bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. Tijdens de operatie wacht u bij het Operatiecentrum.

Tijdens het onderzoek

Als uw kind slaapt, brengt de kinderarts-MDL voorzichtig een buigzame slang, via de keelholte in de slokdarm, de maag en het eerste gedeelte van de dunne darm. Deze buigzame slang noemen we de gastroscoop. Via de gastroscoop kan er wat lucht worden geblazen. Hierdoor zetten de slokdarm, de maag en het eerste gedeelte van de dunne darm zich uit. De kinderarts-MDL kan dit dan beter bekijken en eventuele afwijkingen zien. Tijdens het onderzoek neemt de arts kleine stukjes weefsel weg. Uw kind voelt hier niks van. De stukjes weefsel worden in het laboratorium onderzocht. 

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 45 minuten.

Als de kinderarts-MDL klaar is met het onderzoek, vertelt de arts u meteen hoe het onderzoek verlopen is. Na het onderzoek gaat uw kind naar de uitslaapkamer. Als uw kind goed wakker is, gaat u samen terug naar de afdeling.

Na het onderzoek kan uw kind een beetje keelpijn hebben. Ook moet uw kind waarschijnlijk een paar boertjes laten. Tijdens het onderzoek is namelijk lucht ingeblazen om de slokdarm, de maag en het eerste gedeelte van de dunne darm te laten uitzetten. De meeste lucht wordt tijdens het onderzoek weer verwijderd, maar het kan altijd zijn dat er toch wat lucht achterblijft. De verpleegkundige komt regelmatig langs en vraagt uw kind dan op een pijnscorekaartje aan te geven hoeveel pijn hij of zij heeft. Als dat nodig is, krijgt uw kind een paracetamol, zetpil of tablet tegen de pijn. Meestal is dit niet nodig.

Risico's

Een onderzoek van de slokdarm, maag en het eerste gedeelte van de dunne darm is in het algemeen een veilig onderzoek. Een enkele keer kunnen er bijkomende, onverwachte problemen optreden. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat er een scheurtje of een bloeding in de slokdarm of, uiterst zelden, in de maag optreedt. Dit komt voor als de slang heel moeizaam de keel kan passeren of als er vernauwingen in de slokdarm zijn. Dit gebeurt bij ongeveer 2 op de 1000 onderzoeken. Heel soms is er een opname in het ziekenhuis of een operatie nodig bij een bijkomend probleem.

Naar huis

U blijft samen op de afdeling tot uw kind voldoende is hersteld om weer naar huis te gaan.

Wat doet u bij problemen thuis?

Tijdens het onderzoek heeft de kinderarts-MDL bij uw kind kleine stukjes weefsel weggenomen. Daardoor zijn er kleine wondjes ontstaan die heel soms kunnen gaan bloeden. U belt het ziekenhuis als:

  • uw kind bloed ophoest of spuugt;
  • er bloed bij de ontlasting zit;
  • uw kind last krijgt van steeds erger wordende buikpijn en/of koorts.

Bel tijdens kantooruren naar de polikliniek Kindergeneeskunde: (073) 553 23 04. Bel buiten kantooruren naar de Kinderafdeling: (073) 553 25 27

U krijgt een afspraak mee voor 2 weken na het onderzoek bij de MDL- kinderarts. Dan bespreekt de arts de uitslag met u.

Heeft u of uw kind nog medische vragen? Bel dan de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.

Heeft u vragen over het onderzoek? Bel dan de afdeling Kinderdagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 25 26.

Heeft u spoedvragen die niet tot de volgende ochtend kunnen wachten? Bel dan buiten kantooruren naar de Kinderafdeling, telefoonnummer: (073) 553 25 27.