Headerafbeelding
Moeder met meisje op de boulevard
Onderzoek

Langdurig E.E.G. onderzoek bij kinderen

Bij een langdurig E.E.G. onderzoek meten we hoe uw hersenen op dat moment werken.

Dit is een onderzoek waarbij we meten hoe de hersenen van uw kind op dit moment functioneren. Bij een langdurig E.E.G. onderzoek registreren we de activiteit van de hersenen van uw kind langere tijd. Het totale onderzoek duurt ongeveer 24 uur, maar het kan ook korter zijn. De hersenen worden in de nacht en een periode overdag geregistreerd. Dit kan thuis gebeuren maar ook met een opname in het ziekenhuis. 

Deze informatie is geschreven voor u als ouder, om u te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Code KIN-746
Laatste revisie: 14 maart 2022 - 11:17
Hoe verloopt het onderzoek?

Langdurig E.E.G. onderzoek bij kinderen

Kunt uw kind op de datum van het onderzoek niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 werkdag vóór de onderzoeksdatum, naar de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer: (073) 553 86 80. De plaats van uw kind kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Hoe bereidt u uw kind voor?

  • Om het E.E.G. onderzoek goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u de avond voor het onderzoek de haren van uw kind wast. Gebruik ook geen haarlak, gel en dergelijke bij uw kind.
  • Draagt uw kind oorbellen? Doe deze dan thuis uit.
  • Laat uw kind een makkelijk zittend t-shirt aantrekken, waarin uw kind ook kan slapen. Dit shirt kan namelijk na het bevestigen van de elektroden niet meer uit.
  • Draagt uw kind over het t-shirt bovenkleding? Dan kan uw kind het beste een blouse of vest dragen met voorsluiting.
  • Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, in de oorspronkelijke verpakking. Neem ook eventueel de insuline of ‘puffers’ mee, in de originele verpakking van de apotheek.

Kinderwebsite

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Daarom kan u kind een fotoboek van een langdurig E.E.G. bekijken.  Meer kindvriendelijke informatie staat op de kinderwebsite Hallo ziekenhuis!

Waar meldt u zich?

Meldt u zich op de afgesproken tijd met uw kind op de afdeling Klinische Neurofysiologie, gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Tijdens het onderzoek

  • Op het hoofd van uw kind plakt de laborant elektroden met een soort kleefpasta.
  • Voor een goede werking van deze elektroden, ontvetten wij de huid van uw kind op de plaats waar de elektroden geplakt worden. Als dit niet voldoende is, moet de huid extra ontvet worden. Dit gebeurt door met een hol buisje een licht draaiende beweging te maken op de hoofdhuid van uw kind. Op dat moment brengt de laborant ook wat geleidende pasta aan op de hoofdhuid. Uw kind kan dit als vervelend ervaren.
  • De elektroden worden via draadjes met een draagbaar E.E.G. apparaat verbonden. Het apparaat registreert de activiteit van de hersenen van uw kind. Dit wordt weergegeven als een soort golfjes.
  • Uw kind krijgt de EEG apparatuur mee in een holstertas.
  • Tijdens het onderzoek houdt u een dagschema bij waarin u de bezigheden en vooral de klachten van uw kind opschrijft. De laborant geeft u hierover uitleg.

De vreemde omgeving, het ziekenhuis en de draadjes op het hoofd kunnen sommige kinderen wat angstig maken. Het is daarom belangrijk dat u uw kind zo goed mogelijk voorbereidt. U kunt daarbij deze informatie gebruiken. Het kan helpen als u iets meeneemt waar uw kind rustig naar kan kijken of luisteren, zoals een voorleesboekje. Bij baby’s kunt u bijvoorbeeld ook een flesje melk meenemen. De laborant geeft u tijdens het onderzoek aanwijzingen.

Bij opname in het ziekenhuis

Nadat de elektroden zijn geplakt, brengt de KNF-laborant u en uw kind naar de Kinderafdeling A6 Zuid. De laborant installeert de EEG apparatuur en daarna begeleid de kinderverpleegkundige u en uw kind verder. Als u wilt, kunt u bij uw kind op de kamer slapen. Tijdens de opname van uw kind in het ziekenhuis, voor het langdurig E.E.G. onderzoek, maken we een videoregistratie. Beeld en geluid wordt opgenomen vanaf het moment dat uw kind op de verpleegafdeling is en we het videoapparaat hebben geïnstalleerd.

Deze videobeelden nemen we op om te onderzoeken wat uw kind doet tijdens de registratie. Daardoor kan de arts de oorzaak van de klachten van uw kind beter onderzoeken.

Bij thuisregistratie

Nadat de elektroden zijn geplakt, mag uw kind mee naar huis.

Belangrijk! U heeft het apparaat en de elektroden voor het slaaponderzoek in bruikleen. We verwachten dat u hier zorgvuldig mee omgaat. U bent tijdens de bruikleen periode wettelijk aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of schade aan het apparaat. Slaapt uw kind thuis? Dan moet u vóór het onderzoek een bruikleenovereenkomst tekenen. 

Het onderzoek mag alleen uitgevoerd worden, wanneer u de bruikleenovereenkomst tekent.

De volgende dag meldt u zich met uw kind op het afgesproken tijdstip op de KNF-afdeling. Hier verwijdert de laborant alle elektroden. Thuis kunt u de haren van uw kind wassen met shampoo. Als er nog pastaresten in de haren van uw kind zitten zitten, wast u die eruit.

De uitslag van het onderzoek krijgt u bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek. De uitslag krijgt u van de behandelend arts van uw kind.

Dan kunt u deze stellen voor het begin van het onderzoek. U kunt ook bellen naar de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer: (073) 553 86 80.