Headerafbeelding
Vrouw met kind kijkend naar binnentuin
Onderzoek

Inspanningsonderzoek bij kinderen

Bij een inspanningsonderzoek meten we of uw kind kortademigheid wordt tijdens of na inspanning.

Eerst wordt de longfunctie van uw kind gemeten. Daarna gaat uw kind 6 tot 8 minuten hardlopen op een loopband. Vervolgens blaast uw kind een aantal keer een longfunctietest. 

Het onderzoek wordt door een longfunctieanalist gedaan. Deze is hier speciaal voor opgeleid. Het onderzoek doet geen pijn. U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. Stel gerust vragen als u of uw kind iets niet begrijpt.

Lees meer

Deze informatie is bedoeld om uw kind voor te bereiden op het onderzoek. Maar ook om u te informeren over wat er gaat gebeuren. Begrijpelijke informatie is van groot belang. Als uw kind weet wat er gaat gebeuren, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen. Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. Deze informatie helpt u daarbij.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Neem bij iedere afspraak een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee! Lees hier wat u eventueel nog meer moet meenemen.

Afspraak op de polikliniek in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld uw kind dan bij aankomst eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Rechten en plichten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht.

Betrokken afdelingen

Code KIN-727
Laatste revisie: 27 juni 2024 - 13:58
Hoe verloopt het onderzoek?

Inspanningsonderzoek bij kinderen

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Kan uw kind niet naar de afspraak komen?

Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek Longgeneeskunde. Heeft uw kind in de 6 weken vóór het onderzoek een operatie gehad? Geef dit dan ook door.

Verdere voorbereidingen

Als voorbereiding op het onderzoek geldt het volgende:

 • Uw kind mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.
 • 4 uur vóór de test mag uw kind geen inspanning leveren. Dit betekent dat uw kind niet op de fiets naar school mag en niet aan de gymles mag meedoen. Ook moet uw kind traplopen vermijden.
 • Zorg dat uw kind kleding makkelijke kleding aanheeft en neem sportschoenen mee.
 • U hoort van de kinderarts of huisarts of uw kind moet stoppen met de longmedicijnen.

Mag uw kind voor het onderzoek medicijnen innemen?

Het gebruik van sommige medicijnen kan de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. Daarom is het erg belangrijk dat u weet welke medicijnen uw kind vanaf een bepaalde tijd niet meer mag gebruiken tot aan het onderzoek. 

Als uw kind die toch gebruikt kan het onderzoek niet doorgaan!

Niet stoppen?

Kan uw kind de medicijnen niet stoppen vanwege benauwdheid? Overleg dit dan met de kinderarts. U kunt bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.

Medicijnen die uw kind niet mag gebruiken voor het onderzoek:

Voor een betrouwbaar resultaat mag uw kind de volgende medicijnen niet meer innemen.

1 week voor het onderzoek

 • Anoro®
 • Bevespi Aerosphere
 • Enerzair®
 • glycopyrronium
 • Incruse®
 • indacaterol/ glycopyrronium
 • Seebri®, Spiriva®, Spiolto®
 • Tavulus®, Trelegy®, tiotropiumbromide, tiotropium/olodaterol, Tiotrus®, Trimbow®, Trixeo Aerosphere
 • umecledinium, Ultibro®, umeclidinium/vilanterol
 • Xoterna®
 • Zimbus®

3 dagen voor het onderzoek

 • Aerius®, alimemazine, Allerfre®, acrivastine, Atarax®, Atarax®
 • cetirizine, chloorcyclizine/cinnarizine, Cinnarizine®, Claritine®, clemastine, Cyclizine®, cyproheptadine
 • desloratadine , dexchloorfeniramine, dimetindeen
 • ebastine, Emesafene®
 • Fenistil®, fexofenadine
 • hydroxyzine
 • Kestine®, ketotifen
 • Levocetirizine, loratadine
 • Meclozine, meclozine/pyridoxine, Mistalin®, mizolastine, Mizollen®
 • Nedeltran®
 • Oxomemazine, oxatomide
 • Periactin®, Phenergan®, Polaramine®, Prevalin®, Primatour®, promethazine
 • Reactine®, Rupafin®, Rupatadine
 • Semprex®, Suprimal®
 • Tavegyl®, Telfast®, Tinset®, Toplexil®
 • Xyzal®
 • Zaditen®, Zyrtec®

De laatste 48 uur voor het onderzoek

 • Atectura®
 • Breo Ellipta®
 • Daxas®
 • fluticasonfuroaat/vilanterol
 • Hirobriz®
 • indicaterol
 • Lomudal®
 • Onbrez®, olodaterol
 • Relvar®, roflumilast
 • Striverdi®
 • Theolair Retard®, theofylline
 • Unilair®

De laatste 36 uur voor het onderzoek

 • Aclidinium, aclidinium/formoterol, Aerivo®, Airflusal Forspiro®, Atimos®
 • beclometason/formoterol, budesonide/formoterol, Bretaris®, Bufoler®, Busalair®
 • Duaklir®, Duoresp®
 • Eklira®, elpen
 • Flutiform®, Foradil®, formoterol, Foster®
 • montelukast
 • Oxis®
 • Salflutin®, Salfuler®, salmeterol, salmeterol/fluticason, Seretide®, Serevent®, Singulair®, Symbicort®

De laatste 12 uur voor het onderzoek

 • Atrovent®
 • Berodual®
 • Combivent®
 • Ipramol®, ipratropiumbromide, ipratropium/salbutamol, Ipraxa®

De laatste 6 uur voor het onderzoek

 • aerolin, Airomir® 
 • Bricanyl®
 • salbutamol
 • terbutaline
 • Ventolin®

De volgende medicijnen moet uw kind wel blijven gebruiken

Luchtwegbeschermers, zoals Beclometason, Budesonide, Flixotide, Fluticason, Prednisolon, Pulmicort, Qvar, aerobec, Alvesco en ciclesonide mag uw kind gewoon gebruiken. Dit geldt ook voor alle andere medicijnen die uw kind gebruikt.

Waar meldt u zich?

U meldt zich met uw kind op de afgesproken tijd op de functieafdeling Longgeneeskunde, gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Tijdens het onderzoek

 • We meten eerst bij uw kind de longfunctie. Dit gebeurt met een longfunctieonderzoek door de longfunctieanalist.
 • Daarna krijgt uw kind een klemmetje op de vinger voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed en een hartslagmeter om de borst. Hiermee meten we tijdens het rennen de hartslag. Ook krijgt uw kind een klemmetje op de neus.
 • Uw kind begint met wandelen. Na ongeveer 1 minuut gaat uw kind rennen. De analist geeft aan hoelang. Na het rennen meten we een aantal keer de longfunctie. Zo zien we hoe de longen reageren op het rennen.
 • Na de oefeningen kan het zijn dat uw kind een medicijn krijgt om in te ademen. Dit medicijn kan ervoor zorgen dat de luchtwegen meer open gaan staan. U wacht daarna samen met uw kind 15 minuten in de wachtkamer. Daarna herhalen we een deel van het onderzoek om te kijken of met dit medicijn de longfunctie verbetert.
 • De longfunctieanalist spoort uw kind tijdens het onderzoek aan om zo goed mogelijk te blazen. Dit is nodig om een duidelijk beeld te krijgen van de longfunctie.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw kinderarts te horen.

Dan kunt u deze stellen aan de longfunctieanalist. U kunt hiervoor bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 24 63.

Voor en tijdens het onderzoek is er ook nog voldoende tijd om uw vragen te stellen.