Headerafbeelding
Vrouw met kind kijkend naar binnentuin
Onderzoek

Inspanningsonderzoek bij kinderen

Bij een inspanningsonderzoek meten we of uw kind kortademigheid wordt tijdens of na inspanning.

Om dit te meten gaat uw kind 6 tot 8 minuten hardlopen op een loopband. Vervolgens blaast uw kind een aantal keer in de longfunctietest. 

Het onderzoek wordt door een longfunctieanalist gedaan. Deze is hier speciaal voor opgeleid. Het onderzoek doet geen pijn. U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. Stel gerust vragen als u of uw kind iets niet begrijpt.

Lees meer

Deze informatie is bedoeld om uw kind voor te bereiden op het onderzoek. Maar ook om u te informeren over wat er gaat gebeuren. Begrijpelijke informatie is van groot belang. Als uw kind weet wat er gaat gebeuren, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen. Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. Deze informatie helpt u daarbij.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-727
Laatste revisie: 6 september 2021 - 15:38
Hoe verloopt het onderzoek?

Inspanningsonderzoek bij kinderen

Kan uw kind niet naar de afspraak komen?

Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek Longgeneeskunde. Heeft uw kind in de 6 weken vóór het onderzoek een operatie gehad? Geef dit dan ook door.

Hoe bereidt u uw kind voor?

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u! Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een eigen kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Hier kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. 

Verdere voorbereidingen

Als voorbereiding op het onderzoek geldt het volgende:

 • Uw kind mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.
 • 4 uur vóór de test mag uw kind geen inspanning leveren. Dit betekent dat uw kind niet op de fiets naar school mag en niet aan de gymles mag meedoen. Ook moet uw kind traplopen vermijden.
 • Zorg dat uw kind kleding makkelijke kleding aanheeft en neem sportschoenen mee.
 • U hoort van de kinderarts of huisarts of uw kind moet stoppen met de longmedicijnen.

Het gebruik van sommige medicijnen kan de uitslag van het onderzoek beïnvloeden.

Welke medicijnen mag uw kind niet gebruiken?

Voor een betrouwbaar resultaat mag uw kind de volgende medicijnen niet meer innemen:

 • 12 uur vóór het onderzoek: Airomir, Bricanyl, Salbutamol en Ventolin.
 • 24 uur vóór het onderzoek: Formoterol, Oxis, Salmeterol, Seretide, Serevent en Symbicort.
 • 4 dagen vóór het onderzoek stoppen met de anti-histamine: Desloratadine, Aerius, Neoclarityn, Cetirizine, Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine, Levocetirizine, Xyzal.

Luchtwegbeschermers, zoals Beclometason, Budesonide, Flixotide, Fluticason, Prednisolon, Pulmicort en Qvar mag uw kind gewoon gebruiken. Dit geldt ook voor alle andere medicijnen die uw kind gebruikt.

Niet stoppen?

Kan uw kind de medicijnen niet stoppen vanwege benauwdheid? Overleg dit dan met de kinderarts. U kunt bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.

Waar meldt u zich?

U meldt zich met uw kind op de afgesproken tijd op de functieafdeling Longgeneeskunde, gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Tijdens het onderzoek

 • We meten eerst bij uw kind de longfunctie. Dit gebeurt door een longfunctieonderzoek.
 • Daarna krijgt uw kind een klemmetje op de vinger voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed en een hartslagmeter om de borst. Hiermee meten we tijdens het rennen de hartslag.
 • Uw kind begint met wandelen. Na ongeveer 1 minuut gaat uw kind rennen. De analist geeft aan hoelang. Na het rennen meten we weer de longfunctie. Zo zien we hoe de longen reageren op het rennen.
 • Wordt uw kind benauwd? Dan krijgt uw kind een medicijn om in te ademen. Dit zorgt ervoor dat de luchtwegen weer helemaal open zijn en uw kind niet meer benauwd is. U wacht dan beiden 15 minuten in de wachtkamer. Daarna herhalen we een gedeelte van het onderzoek om te kijken of met dit medicijn de longfunctie verbetert.
 • De longfunctieanalist spoort uw kind tijdens het onderzoek aan om zo goed mogelijk te blazen. Dit is nodig om een duidelijk beeld te krijgen van de longfunctie.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw kinderarts te horen.

Dan kunt u deze stellen aan de longfunctieanalist. U kunt hiervoor bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 24 63.

Voor en tijdens het onderzoek is er ook nog voldoende tijd om uw vragen te stellen.