Headerafbeelding
Gezin wandelt in de tuin van het JBZ
Onderzoek

Groeihormoontest bij kinderen

Met een groeihormoontest onderzoekt de arts of uw kind een tekort aan groeihormonen heeft.

De test zorgt ervoor dat een klier in de hersenen (hypofyse) tijdelijk extra groeihormonen afgeeft. De hoeveelheid groeihormoon meten we dan in het bloed van uw kind. Zo kan de arts vaststellen of de hypofyse voldoende groeihormoon afgeeft. 

Lees meer

Deze informatie is geschreven voor u, als ouder, om ú te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent. Thuis stellen kinderen namelijk vaak meer vragen dan in het ziekenhuis. Uw kind vertrouwt u. Daarom kunt u het beste uitleggen wat er gaat gebeuren. U weet het best welke informatie uw kind begrijpt en emotioneel kan verwerken. Als uw kind weet wat hem of haar te wachten staat, geeft dat een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig identiteitsbewijs en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code KIN-725
Laatste revisie: 23 september 2022 - 08:32
Hoe verloopt het onderzoek?

Groeihormoontest bij kinderen

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind een filmpje van een groeihormoontest bekijken. 

Geef uw kind op de dag van het onderzoek gemakkelijk zittende kleding aan, zoals een trui of shirt met ruime mouwen. Dit is gemakkelijk vanwege het infuus dat uw kind krijgt.

Informatieboekje

Op de afdeling Pre Operatieve Screening (POS) of polikliniek Kindergeneeskunde krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op de opname van uw kind. Lees dit boekje goed door!

Voor de opname

Wanneer uw kind de prepuberteitleeftijd (8 tot 12 jaar) heeft, worden bij uw kind meer geslachtshormonen door het lichaam afgegeven. Deze hormonen hebben invloed op de afgifte van het groeihormoon en daarmee ook invloed op de uitslag van de test. Daarom is het landelijk beleid dat meisjes vanaf 8 jaar en jongens vanaf 10 jaar, 5 dagen vóór de test geslachtshormonen krijgen toegediend. U heeft hiervoor een recept meegekregen.

Nuchter zijn

Voor de test moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind niets meer mag eten en drinken vanaf 24.00 uur op de dag voor het onderzoek.

Medicijnen

Gebruikt uw kind medicijnen? Dan overlegt de kinderarts met u of uw kind tijdelijk de medicijnen moet stoppen voor de test.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Soort test

Uw kind komt een ochtend naar het ziekenhuis voor een groeihormoontest. Met deze test willen we aantonen of uw kind een tekort aan groeihormoon heeft. Hiervoor bestaan 2 testen, de Clonidinetest en Argininetest. Uw kind start als eerst met de Clonidinetest. Wanneer er overduidelijk geen groeihormoontekort is aangetoond, is de tweede test niet nodig. Lijkt een groeihormoontekort waarschijnlijk of bestaat er twijfel over, dan krijgt uw kind nog de Argininetest. Hiervoor wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Clonidine test

Clonidine is een natuurlijk eiwit en moedigt de hypofyse, een klier in de hersenen, aan om groeihormoon af te geven. Door het geven van Clonidine wordt de hypofyse tijdelijk aangemoedigd om extra groeihormoon af te geven. Tijdens de test krijgt uw kind Clonidine in tabletvorm.

Tijdens de ochtend van de test meten we de hoeveelheid groeihormoon in het bloed uit een infuus in de arm. Zo kunnen we nagaan of er voldoende groeihormoon door de hypofyse wordt afgegeven.

Arginine test

Arginine is een stofje dat de hypofyse aanmoedigt tot het afgeven van groeihormoon. Tijdens de test krijgt uw kind de Arginine via een infuus toegediend. Ook door het toedienen van deze stof wordt de hypofyse tijdelijk aangemoedigd om extra groeihormoon af te geven. Ook in deze test wordt het groeihormoon gemeten in het bloed via het infuus.

Tijdens het onderzoek

In de onderzoekkamer krijgt uw kind een infuus in gebracht. Daarna vragen we uw kind om de Clonidine tablet(ten) met een klein beetje water in te nemen. De Arginine krijgt uw kind via het infuus. Vervolgens nemen we op verschillende tijdstippen bloed af. Dit gebeurt via het infuus slangetje. Uw kind voelt hier niets van.

Uw kind blijft tijdens het onderzoek op de kamer. Het is belangrijk dat uw kind zich tijdens het onderzoek niet inspant.

Tijdens de test meten we een aantal keer de pols en de bloeddruk van uw kind. Nadat we de laatste keer bloed hebben afgenomen, verwijderen we het infuus als uw kind goed wakker is. Dan mag uw kind weer eten en drinken. Voor uw kind hebben we dan een broodmaaltijd. Het onderzoek duurt ongeveer 4 uur.

Uw kind mag niet alleen naar huis, dit moet altijd onder begeleiding gebeuren.

Wat merkt uw kind van de medicijnen?

  • Van het hormoon Clonidine kan uw kind slaperig worden. Dit verdwijnt na een aantal uren. De rest van de dag kan uw kind zich minder fit voelen. Dit is de volgende dag verdwenen.
  • Van het hormoon Arginine kan uw kind hoofdpijn krijgen en zich wat misselijk voelen. U hoeft zich geen zorgen te maken. Dit verdwijnt na een aantal uren.
  • De Clonidine en Arginine verlaten het lichaam via de urine. Uw kind plast het weer uit.

 

U krijgt een (telefonische) afspraak mee voor de uitslag van de test. De arts bespreekt de uitslag met u en vertelt u wat er verder gaat gebeuren.

Dan kunt u deze stellen aan de kinderarts. U belt hiervoor naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.