Headerafbeelding
gang van de afdeling hartbewaking
Onderzoek

Flecaïnide provocatietest

Tijdens dit onderzoek bekijkt de arts het effect van het medicijn Flecaïnide (Tambocor®) op uw hart.

Flecaïnide (Tambocor®) is een medicijn tegen hartritmestoornissen. Flecaïnide wordt ook gebruikt om bepaalde zeldzame oorzaken van hartritmestoornissen te ontdekken. Ook als deze op het 'normale' hartfilmpje (ECG) niet te zien zijn. Een voorbeeld hiervan is het Brugada syndroom. Omdat flecaïnide invloed heeft op de geleiding van het hart, wordt het medicijn gegeven op de Hartbewaking.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code CAR-139
Laatste revisie: 26 juli 2023 - 16:19
Hoe verloopt het onderzoek?

Flecaïnide provocatietest

  • Zorg dat u makkelijk zittende kleding aan heeft omdat u een tijdje op bed ligt.
  • Neem bijvoorbeeld wat te lezen mee, zodat u iets te doen heeft op de afdeling.
  • Neem uw medicijnen mee, het liefst in de originele verpakking.

Nuchter zijn

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken.

Tot 6 uur voor het onderzoek

U mag 2 beschuiten met jam eten en gewoon drinken.

Tot 2 uur voor het onderzoek

U mag alleen nog water, thee, en koffie zonder melk drinken.

Medicijnen

U mag uw medicijnen gewoon innemen met een klein slokje water, behalve als uw arts iets anders met u heeft afgesproken.

Heeft u Diabetes Mellitus (suikerziekte)?

Als u diabetes mellitus heeft is de voorbereiding voor het onderzoek anders. Gebruikt u insuline? Lees dan de informatie: Diabetes en nuchter zijn, advies voor mensen die insuline gebruiken.

Gebruikt u alleen tabletten? Lees dan de informatie: Diabetes en nuchter zijn, advies voor mensen die bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de secretaresse op afdeling A2, ontvangst 1. Een verpleegkundige brengt u naar de kamer op de Hartbewaking waar het onderzoek gebeurt.

Voor het onderzoek

De verpleegkundige bereidt u voor op het onderzoek:

  • U krijgt een infuus in uw arm.
  • De verpleegkundige plakt elektroden op de huid van uw borst, armen en benen om het hartfilmje (E.C.G.) te maken.
  • Uw bloeddruk wordt gemeten.

Tijdens het onderzoek

De cardioloog en een gespecialiseerd verpleegkundige doen het onderzoek.

  • De arts geeft u via het infuus steeds een beetje flecaïnide.
  • De verpleegkundige maakt regelmatig een hartfilmpje (E.C.G) om te kijken of er verandering te zien is. Bij het Brugada syndroom kunnen er specifieke veranderingen te zien zijn op het hartfilmpje.

Het onderzoek duurt maximaal 10 minuten.

Na het beëindigen van de test controleren wij u hartritme nog minimaal 4 uur. Ook worden er nog een aantal hartfilmpjes gemaakt. In overleg met de cardioloog mag u naar huis als er geen veranderingen meer te zien zijn. Dit hangt ook af van andere bevindingen tijdens en na de test.

Wat zijn de risico's?

Flecaïnide is een medicijn dat de elektrische geleiding van het hart vertraagt. Daardoor kunnen er hartritmestoornissen optreden. De andere meest voorkomende bijwerkingen van het medicijn zijn: duizeligheid, lage bloeddruk, licht gevoel in het hoofd, draaierigheid, wazig zien, trillen, blozen en misselijkheid.

Krijgt u last van één van deze bijwerkingen, vertel dit dan aan de arts of verpleegkundige.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts, bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Stel uw vragen gerust aan de arts en/of verpleegkundige die dit onderzoek uitvoeren. U kunt ook van tevoren bellen met uw eigen arts via de polikliniek Cardiologie (073) 553 60 40.