Headerafbeelding
Moeder met meisje op de boulevard
Onderzoek

E.E.G. onderzoek bij kinderen

Bij een E.E.G. onderzoek meten we de activiteit van de hersenen van uw kind.

E.E.G. is de afkorting van Elektro Encefalografie. Deze informatie is geschreven voor u als ouder, om u te informeren over wat er gaat gebeuren. Voor uw kind is het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent.

 

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Code KIN-735
Laatste revisie: 9 maart 2022 - 10:30
Hoe verloopt het onderzoek?

E.E.G. onderzoek bij kinderen

Kunt u op de datum van het onderzoek niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 werkdag vóór de onderzoeksdatum, naar de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer: (073) 553 86 80. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Hoe bereidt u uw kind voor?

  • Om het E.E.G. onderzoek goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u de avond voor het onderzoek de haren van uw kind wast.
  • Gebruikt u geen haarlak, gel en dergelijke bij uw kind.
  • Ook kan uw kind beter geen oorbellen dragen. Wij raden u aan deze huis uit te doen.

Kinderinformatie

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Daarom heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis Hallo ziekenhuis! Hier kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan op ons YouTube-kanaal ook een filmpje van een E.E.G bekijken. Zo kunt u zich samen voorbereiden op het onderzoek in het ziekenhuis.

Medicijnen

Neem de medicijnen die uw kind thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis, in de oorspronkelijke verpakking. Neem eventueel ook de insuline of ‘puffers’ mee, in de originele verpakking van de apotheek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken tijd met uw kind op de afdeling Klinische Neurofysiologie. Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Tijdens het onderzoek

Een E.E.G. is een onderzoek waarbij we de activiteit van de hersenen registreren. Het totale onderzoek duurt ruim 1 uur.

  • Op het hoofd van uw kind plaatsen we een kapje waarin zich elektroden bevinden. Het kan ook zijn dat we elke elektrode rechtstreeks op het hoofd plakken.
  • De laborant kiest de methode die het beste resultaat geeft om een goede meting te krijgen. Deze keuze hangt af van de situatie en de omstandigheden.
  • Voor een goede werking van deze elektroden ontvetten wij de huid van uw kind op de plaats waar de elektroden geplakt worden. Als dit niet voldoende is, moet de huid extra ontvet worden. Dit gebeurt door met een hol buisje een licht draaiende beweging te maken op de hoofdhuid van uw kind. Op hetzelfde moment wordt er wat geleidende pasta op de hoofdhuid aangebracht. Uw kind kan dit als vervelend of zelfs pijnlijk ervaren.
  • De elektroden worden via draadjes met het E.E.G. apparaat verbonden. Het apparaat registreert de activiteit van de hersenen. Dit wordt weergegeven als een soort golfjes op het computerscherm.
  • Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een bed in een iets verduisterde kamer. Het is daarbij heel belangrijk dat uw kind zo stil mogelijk ligt. Bij voorkeur met gesloten ogen. Afhankelijk van de leeftijd vragen we uw kind een aantal opdrachten uit te voeren, zoals ogen openen, sluiten en diep zuchten. Ook wordt er een lamp voor uw kind geplaatst. Deze lamp gaat af en toe knipperen.
  • We nemen tijdens het onderzoek beeld en geluid op. Deze beelden worden alleen gebruikt voor het onderzoek. Als er geen bijzonderheden zijn opgenomen, verwijderen we deze beelden.

De vreemde omgeving, het ziekenhuis en de draadjes op het hoofd kunnen sommige kinderen wat angstig maken. Het is daarom belangrijk dat u uw kind zo goed mogelijk voorbereidt. U kunt daar de informatie zoals hier beschreven bij gebruiken. Het kan helpen als u iets meeneemt waar uw kind rustig naar kan kijken of luisteren, zoals een voorleesboekje. Bij baby’s kunt u bijvoorbeeld ook een flesje melk meenemen. De laborant geeft u tijdens het onderzoek aanwijzingen.

Na afloop van het onderzoek verwijdert de laborant het kapje of de losse elektroden met de pasta. Thuis kunt u de haren van uw kind wassen met shampoo. Als er nog pastaresten in de haren van uw kind zitten zitten, wast u die eruit.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts, bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Vragen kunt u nog stellen voor het begin van het onderzoek. U kunt ook bellen naar de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer: (073) 553 86 80.