Headerafbeelding
Verpleegkundige verwelkomt patiënt op de dagbehandeling
Onderzoek

Echo-endoscopie

Bij een echo-endoscopie bekijkt de arts uw slokdarm, maag, alvleesklier, galwegen, lymfeklieren en bloedvaten.

Dit gebeurt met een slangetje van ongeveer 1 cm dikte, de echo-endoscoop. Dit slangetje wordt via uw keelholte naar binnen gebracht. In de slang zit een kleine camera en een echoapparaatje. Hiermee bekijkt de arts de wandlagen van het maag-darmkanaal en de weefsels en organen die daarom heen liggen.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Bekijk hier de video met ondertitels.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Code INT-158
Laatste revisie: 7 juni 2024 - 13:58
Hoe verloopt het onderzoek?

Echo-endoscopie

 • Tijdens het onderzoek kunt u het beste gemakkelijk zittende kleding dragen.
 • Gebruik voor het onderzoek geen lippenstift.

Nuchter zijn

Voor het onderzoek of behandeling mag u vanaf een bepaald tijdstip niets meer eten en drinken.

Het is heel belangrijk dat u zich houdt aan de instructies van de behandelend specialist en aan de volgende regels:

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen kauwgom of snoepjes).
 • U mag nog wel drinken: water.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

U mag niets meer eten en drinken (ook geen kauwgom of snoepjes).

Bloedverdunnende medicijnen

Tijdens de echo-endoscopie kan de arts stukjes weefsel wegnemen. Heeft u een stoornis van de bloedstolling? Of gebruikt u medicijnen van de trombosedienst die de bloedstolling beïnvloeden (zoals acenocoumarol of fenprocoumon)? Geeft u dit dan door bij het maken van de afspraak. U krijgt dan een formulier mee om één uur vóór het onderzoek bloed te laten controleren.

Bloedverdunnende medicijnen zoals aspirine, Ascal, Acetylsalicylzuur en Carbasalaatcalcium kunt u bij dit onderzoek gewoon doorgebruiken. Gebruikt u Ascal en Plavix samen, dan moet u de Plavix 5 dagen voor het onderzoek stoppen. Doe dit altijd in overleg met arts die dit medicijn heeft voorgeschreven.

Diabetes?

Bent u diabetespatiënt? Dan moet u speciale maatregelen treffen. Vraag naar de speciale voorbereidingsfolder voor diabetespatiënten of neem contact op met de diabetesverpleegkundige.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om 24 uur niet zelf auto te rijden of aan het verkeer deel te nemen. U kunt ook beter geen belangrijke beslissingen nemen tot 24 uur na het onderzoek. Verder mag u ook niet alleen naar huis gaan. U kunt nog onder invloed zijn van het slaapmiddel dat u heeft gehad. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Heeft u problemen met uw tanden of kiezen (gebit)?

Tijdens het onderzoek krijgt u een bijtring tussen uw tanden om uw tanden en de endoscoop te beschermen. Als u te hard op deze bijtring bijt, kan uw gebit beschadigen. Dat heeft vooral te maken met de staat van uw gebit. Heeft u een zwakke plek in uw gebit? Vertel dit dan voordat het onderzoek start aan de arts of verpleegkundige.

Heeft u een prothese of een gedeeltelijke prothese die uit kan? Dan vragen wij u in het kader van duurzaamheid zelf een gebitbakje mee te nemen.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor het onderzoek

Wat gebeurt er op de afdeling Dagbehandeling?

 • Voor dit onderzoek wordt u even opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.
 • De verpleegkundige doet nog enkele controles.
 • U krijgt een infuusnaaldje in uw arm.
 • Daarna brengt de verpleegkundige u naar de afdeling Endoscopie.

Wat gebeurt er op de afdeling Endoscopie?

 • We verdoven uw keel met een spray. Dit maakt het inbrengen van de endoscoop makkelijker. U heeft dan minder last van kokhalsneigingen.
 • U krijgt een knijpertje op uw vingertop. Hiermee meten we uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed.
 • U doet eventuele losse gebitsdelen uit en uw bril zet u af.
 • Via een infuusnaaldje in de arm krijgt u een slaapmiddel (midazolam) toegediend.
 • Door dit roesje merkt u minder van het onderzoek. Sommige mensen vallen hiervan in slaap. Anderen blijven wakker, maar zijn meer ontspannen.

Tijdens het onderzoek

 • Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde op de onderzoekstafel.
 • De assistente plaatst een ring tussen uw tanden. Dit is om de endoscoop en uw tanden te beschermen.
 • De endoscoop is een soepele, bestuurbare slang van 1 cm dikte. De arts brengt de endoscoop door de ring in uw keel. Daarbij helpt de arts om de slang in uw slokdarm te brengen. Dit gaat het beste als u zich zo goed mogelijk ontspant. Is dit eenmaal gebeurd, dan kan de arts de slang verder naar binnen schuiven.
 • Bij het inbrengen van de endoscoop en tijdens het verdere onderzoek houdt u voldoende ruimte in uw keelholte over om normaal te kunnen ademen. Het is belangrijk dat u zo rustig mogelijk probeert door te ademen. Dan heeft u het minst last van het onderzoek. Probeer ook zo weinig mogelijk te slikken, want bij elke slikbeweging voelt u de slang in uw keel.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek gaat u met bed terug naar de afdeling Dagbehandeling. Hier blijft u ongeveer 1.5 uur om uit te slapen.

 • Als uw keel verdoofd is, kunt u zich sneller verslikken dan anders. Wacht daarom 1 uur voor u iets gaat eten of drinken. Begin voorzichtig met een slokje water. Als dit goed gaat, kunt u verder gewoon eten en drinken.
 • Na het onderzoek is uw keel waarschijnlijk wat gevoelig, zeker als u tijdens het onderzoek enige malen flink heeft moeten boeren. Dit gevoel gaat vrij snel weer weg.
 • Gebruikt u antistollingsmedicijnen en bent u daar mee gestopt in verband met het onderzoek? Overlegt u dan met uw arts wanneer u deze weer moet gebruiken.
 • Als u na thuiskomst last krijgt van klachten (bijvoorbeeld ernstige buikpijn of koorts) neem dan direct contact op met de arts die het onderzoek heeft gedaan.

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, bespreekt de uitslag met u. Vaak kan de arts die het onderzoek heeft gedaan u al de bevindingen meedelen.

Als er een stukje weefsel is weggenomen, wordt dit verder onderzocht in het laboratorium. Ook daarvan krijgt u de uitslag via uw behandelend arts. Deze bespreekt ook de behandelingsmogelijkheden met u.

Wat zijn de risico's?

Een echo-endoscopie is meestal een veilig onderzoek. Problemen komen bijna nooit voor.

 • Bij het gebruik van een slaapmiddel of pijnstilling kunnen er heel soms ademhalingsproblemen en/of hartfunctiestoornissen voorkomen.
 • Bij het wegnemen van vocht of weefsel uit de alvleesklier is er een kleine kans op het ontstaan van een alvleesklierontsteking, infectie of buikpijn. Om dit te voorkomen, krijgt u soms voor het onderzoek antibiotica via het infuus.

Wel of niet reanimeren

Tijdens een opname, operatie of onderzoek kan het heel af toe gebeuren dat bij een patiënt de ademhaling of bloedsomloop plotseling stopt. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt iedere patiënt bij wie dit gebeurt, gereanimeerd. Maar soms bestaat er een uitdrukkelijke afspraak tussen zorgverlener en patiënt om niet te reanimeren. Dit kan op voorstel zijn van de arts, of op voorstel van patiënt.

Uitzondering

Bij onderzoeken op de afdeling Endoscopie wordt in principe altijd gereanimeerd. Ook als u heeft aangegeven dat u bij een hartstilstand niet gereanimeerd wilt worden. Wanneer er onder sedatie (“roesje”) een hartstilstand optreedt, is het namelijk niet altijd zeker of dit spontaan gebeurt, of als gevolg van de sedatie. Bovendien is in de meeste gevallen het probleem snel en goed te verhelpen. Daarom gelden hier andere regels rondom reanimatie.

Als u tijdens een onderzoek niet gereanimeerd wilt worden, is het dus belangrijk om ons dit voorafgaand aan het onderzoek te laten weten. Belt u dan naar (073) 553 3051 (keuze 1), dan wordt voor een afspraak ingepland om dit te bespreken. 

Complicaties

Krijgt u in de dagen na het onderzoek thuis klachten, zoals hevige buikpijn of koorts? Neem dan contact op met de dienstdoende arts.

 • Tijdens kantooruren belt u de afdeling Endoscopie, telefoonnummer (073) 553 30 51.
 • Buiten kantooruren belt u de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (073) 553 27 00.

Vragenlijstje

Hieronder staan een aantal vragen over uw medische conditie die belangrijk zijn voor het onderzoek. Wilt u deze vragen vast thuis beantwoorden en meenemen naar het onderzoek? Als u een van deze vragen met 'ja' beantwoordt en u heeft dit nog niet besproken, neemt u dan contact op met uw arts.

 • Heeft u een stoornis van de bloedstolling? ja / nee
 • Bent u op dit moment onder behandeling van de Trombosedienst? ja / nee
 • Gebruikt u acenocoumarol of fenprocoumon? ja / nee
 • Heeft u een pacemaker? ja / nee
 • Heeft u een I.C.D. (implanteerbare defibrillator)? ja / nee

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Als u vragen heeft, stelt u die dan gerust voor het onderzoek. U kunt bellen naar de afdeling Endoscopie.