Headerafbeelding
Moeder met meisje op de boulevard
Onderzoek

Antibiotica provocatietest bij kinderen

Een provocatietest antibiotica is een test waarbij we een reactie op antibiotica uitlokken.

Dit uitlokken noemen we provoceren. Deze test doen we om zeker te weten of uw kind écht allergisch is voor een bepaald antibioticum. De test gebeurt onder medisch toezicht. 

Lees meer

Is uw kind allergisch voor antibiotica?

Uw kind is mogelijk allergisch voor één of meer antibiotica. Wanneer uw kind vlekken op de huid heeft, denken we vaak aan een allergie voor antibiotica. Dit hoeft niet zo te zijn. Deze vlekken kunnen ook het gevolg zijn van de ziekte van uw kind. De vlekken zijn dan geen reactie op het gebruikte antibioticum. Het kan moeilijk zijn dat van elkaar te onderscheiden.

Waarom is testen belangrijk?

Staat genoteerd dat uw kind allergisch is voor een bepaald antibioticum? Dan schrijft een arts bij infecties een vervangend antibioticum voor. Deze medicijnen hebben soms meer bijwerkingen. Ook zijn ze niet altijd de eerste keuze bij de aandoening. Tenslotte zijn andere antibiotica vaak duurder. Het is daarom in het belang van uw kind om zeker te weten of hij of zij écht allergisch is voor het antibioticum. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat 80 tot 90% van de kinderen, waarvan gedacht wordt dat ze een antibiotica-allergie hebben, toch niet allergisch zijn. Daarom voeren we een provocatietest uit.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Neem bij iedere afspraak een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee! Lees hier wat u eventueel nog meer moet meenemen.

Afspraak op de polikliniek in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld uw kind dan bij aankomst eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-181
Laatste revisie: 7 juni 2024 - 09:41
Hoe verloopt het onderzoek?

Antibiotica provocatietest bij kinderen

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

Wat moet u nog meer weten?

Uw kind mag de ochtend van de test een licht ontbijt nemen. Een licht ontbijt is een boterham, 2 beschuitjes met zoet beleg of een bordje pap. Geef uw kind in ieder geval geen producten die uw kind niet vaak of nooit eet.

Neem eventueel wat eten en drinken mee naar het ziekenhuis voor uw kind om te geven als de test helemaal klaar is.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Als uw kind ziek is of klachten heeft, kan de test niet doorgaan. Belt u dan zo snel mogelijk naar de polikliniek Kindergeneeskunde. We maken dan voor uw kind een nieuwe afspraak.

Heeft uw kind pas de waterpokken gehad? Of is uw kind pas in contact geweest met iemand die de waterpokken heeft? Dan vragen wij u ook om naar de polikliniek te bellen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Kinderdagbehandeling. Gebouw A, verdieping 6. 

Opname

Uw kind wordt voor minimaal 4 uur opgenomen. U mag bij uw kind blijven.

We onderzoeken 1 antibioticum per keer. Denken we dat uw kind misschien allergisch is voor meerdere antibiotica? Dan krijgt uw kind vaker een dagopname.

Tijdens het onderzoek

Aan het begin van de opname wordt uw kind lichamelijk onderzocht. Dit gebeurt voordat uw kind de test krijgt. Het kan zo zijn dat wij een infuusnaaldje bij uw kind inbrengen. Hierdoor kunnen we snel medicijnen toedienen als er een ernstige allergische reactie op zou treden. In de ochtend geven we uw kind verschillende keren het betreffende antibioticum. Uw kind krijgt dit in de vorm van een drankje. De hoeveelheid voeren we langzaam op.

Regelmatig controleren

Tijdens de test meet de verpleegkundige de bloeddruk, hartslag en temperatuur van uw kind. Ook bekijkt zij of er verschijnselen optreden die op een allergie kunnen wijzen. Als dit het geval is, wordt uw kind opnieuw lichamelijk onderzocht.

Heeft uw kind inderdaad een allergie? Dan stoppen we de test. Als het nodig is, krijgt uw kind meteen medicijnen om de allergische reactie tegen te gaan. Na de test wordt uw kind nog een keer lichamelijk onderzocht.

Zijn er geen allergische reacties opgetreden? Dan mag uw kind naar huis. U krijgt uitleg over waar u de komende dagen thuis op moet letten.

Krijgt uw kind thuis nog symptomen die zouden kunnen passen bij een allergische reactie? Dan belt u naar de polikliniek Kindergeneeskunde. Na kantooruren belt u het algemene nummer van het ziekenhuis en vraagt u naar de dienstdoende arts van de kindergeneeskunde. Het is belangrijk dat u dit doet, anders kunnen we de uitkomst van de test niet goed beoordelen.

Risico's

Tijdens het polikliniekbezoek bekijken we hoe groot het risico is op een allergische reactie bij uw kind. Op de afdeling Kinderdagbehandeling wordt uw kind lichamelijk onderzocht. De verpleegkundigen letten goed op uw kind.

Bij een allergische reactie geven we meteen medicijnen als dat nodig is. De kans is klein dat in de dagen na de test thuis nog een allergische reactie optreedt. Bovendien zijn de verschijnselen dan minder heftig, omdat het dan langer geleden is dat uw kind het antibioticum kreeg.

  • Voor vragen, opmerkingen of als er allergische reactie optreden, belt u de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.
  • Telefoonnummer Jeroen Bosch Ziekenhuis is: (073) 553 20 00.