Uw gegevens actueel en veilig houden

Wij willen u de best mogelijke zorg geven. Hiervoor is het belangrijk dat wij uw juiste gegevens hebben en op de hoogte zijn van specifieke wensen of bijzonderheden. U kunt hier lezen hoe u uw gegevens actueel en veilig houdt.   

  • Neem altijd uw geldig identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. Wij kunnen hier om vragen. In de zorg geldt een wettelijke identificatieplicht
  • In MijnJBZ kunt u uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die bij ons bekend zijn. U kunt hier op een rustig moment uw gegevens nalezen, controleren en alvast voorbereiden op een bezoek aan het ziekenhuis. U kunt er ook verschillende zaken zelf regelen, zoals een herhaalrecept aanvragen of een vragenlijst invullen. Het invullen van een vragenlijst helpt uw zorgverlener om een diagnose en behandeling te stellen en te bespreken met u. Dit is veilig; u logt in met uw DigiD. Wilt u een keer uitleg over MijnJBZ of heeft u hulp nodig? Dan kunt u terecht bij de MijnJBZ Vriendendienst. Ziet u iets in uw dossier dat niet klopt? Vertel het uw zorgverlener.
  • Vertel uw zorgverlener wie samen met u beslissingen mag nemen over uw zorg, bijvoorbeeld uw partner of (één van) uw kinderen.
  • Het is belangrijk dat uw arts weet wat uw wensen zijn als het (plots) minder goed met u gaat. Er kan een acute situatie ontstaan en dan moeten er snel beslissingen genomen worden. Beslissingen over of u bijvoorbeeld gereanimeerd wordt. Om te weten wat u wilt, gaat de arts hierover met u in gesprek. Lees meer op onze pagina wel of niet reanimeren. U kunt ook een wilsverklaring of rechterlijke beschikking laten toevoegen aan uw dossier.
  • Vertel het uw arts (opnieuw) als u antistollingsmedicijnen gebruikt; ook als dit tijdelijk is. Ook als u een allergie heeft, is het belangrijk u dit met uw arts deelt.
Code NHZ-037
Laatste revisie: 22 november 2023 - 14:24