Identificatieplicht in het ziekenhuis

Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen geldt een wettelijke identificatieplicht.

De identificatieplicht houdt in dat u bij elke afspraak in het ziekenhuis een geldig identiteitsbewijs moet kunnen laten zien. Dit kan zijn een:

  • paspoort (Nederlands en buitenlands)
  • identiteitskaart (Nederlands of Europees/landen binnen EU)
  • Nederlands rijbewijs of bromfietsrijbewijs (Cat. AM)
  • Nederlands vreemdelingendocument

Uw zorgverlener mag vragen naar uw identiteitsbewijs om zich er van te vergewissen dat hij/zij de juiste patiënt voor zich heeft. Dit is wettelijk geregeld en wordt de 'vergewisplicht' genoemd.

Kinderen

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt al vanaf de geboorte! Breng dus altijd een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee, als uw kind een afspraak heeft in het ziekenhuis.

Kunt of wilt u zich niet identificeren?

Als u zich niet wilt of kunt identificeren kan de zorgverlener weigeren u te helpen. Identificatie is belangrijk voor uw veiligheid; uw gegevens kunnen dan niet verwisseld worden met die van andere patiënten. En de zorgverzekeraar kan er voor kiezen uw behandeling niet te vergoeden als u zich niet heeft geïdentificeerd.

Als u acuut medische hulp nodig heeft, wordt u natuurlijk wel eerst geholpen. U moet dan binnen 14 dagen alsnog uw identiteitsbewijs komen laten zien. Alleen de medisch specialist kan bepalen of u in spoedeisende gevallen medische zorg krijgt zonder identificatie.

BSN (burgerservicenummer)

Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staat uw burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven heeft een BSN. Dit nummer wordt door alle overheidsorganisaties gebruikt (bijv. de Belastingdienst en de gemeente). Nederlandse ziekenhuizen zijn sinds 1 juni 2009 wettelijk verplicht van alle patiënten het BSN te registreren en te controleren. De identificatieplicht is onder meer ingesteld om uw persoonsgegevens juist te registreren en om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw ziekenhuisdossier en uw verzekeringsgegevens.

De juiste patiënt?

Zorgverleners in het ziekenhuis moeten er steeds zeker van zijn dat zij de juiste patiënt voor zich hebben. Dit wordt in de wet de 'vergewisplicht' genoemd. De zorgverleners in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunnen vragen naar uw identiteitsbewijs. Zij vragen ook met regelmaat naar uw naam en geboortedatum. Dit doen we voor uw veiligheid.  

Verlopen identiteitsbewijs

Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren in het ziekenhuis. U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen. 

Code ALG-060
Laatste revisie: 16 januari 2024 - 15:25