Patiëntgegevens wijzigen

Bent u al ingeschreven bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, maar zijn er persoonlijke gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld uw adres, huisarts, telefoonnummer of zorgverzekeraar? Geef deze wijziging dan aan ons door. Het is belangrijk dat uw juiste gegevens bij ons bekend zijn.

Patiëntgegevens wijzigen via MijnJBZ

  • Wilt u uw huisarts, apotheek, zorgverzekering, tandarts, burgerlijke staat, mobiele telefoonnummer en e-mailadres wijzigen? Deze gegevens kunt u zelf in MijnJBZ wijzigen. Log in op MijnJBZ en klik bovenin op 'Mijn gegevens'. Vervolgens klikt u op 'Contactgegevens'. Sla uw wijzigingen altijd op. Na 15 minuten geen gebruik gemaakt te hebben van MijnJBZ, wordt u namelijk automatisch uitgelogd. Gegevens die u niet heeft opgeslagen, gaan dan verloren. 
  • In MijnJBZ kunt u ook uw contactvoorkeur aangeven. Log in op MijnJBZ en klik bovenin op 'Mijn gegevens'. Vervolgens klikt u op 'Contactvoorkeur'. Hier kunt u uw keuze aan ons doorgeven. Als u aangeeft dat uw contactvoorkeur ‘digitaal’ is, dan ontvangt u de meeste informatie niet meer per post. Via een e-mail krijgt u dan een melding dat u moet inloggen met uw DigiD in MijnJBZ. Hier ziet u dan uw afspraak, folders en vragenlijsten. Sommige informatie blijft u nog per post ontvangen, zoals opnamebrieven en laboratorium-formulieren. Lees hier de instructie om in MijnJBZ uw contactvoorkeur aan te geven. U kunt uw contactvoorkeur ook doorgeven aan de afdeling Patiëntenregistratie of bij de polikliniek waar u onder behandeling bent.
  • Ook kunt u in MijnJBZ registreren met welke zorgverleners buiten het JBZ u uw medische gegevens wilt delen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina gegevens delen. Log in op MijnJBZ en klik bovenin op 'Mijn gegevens'. Vervolgens klikt u op 'Toestemmingen'. Hier kunt u uw keuze aan ons doorgeven.

Patiëntgegevens wijzigen via het wijzigingsformulier

  • Wilt u een wijziging in uw adres doorgeven? Dan kunt u dat hieronder doen via het online formulier. Dit is ook mogelijk voor het aanpassen van uw zorgverzekering. U kunt alleen gebruik maken van dit formulier als u al patiënt bent van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Bent u nog geen patiënt? Dan moet u zich eerst persoonlijk inschrijven

Patiëntgegevens wijzigen via de registratiebalie

  • Wilt u uw vaste telefoonnummer, naam of uw contactpersonen wijzigen? Dan geeft u dat altijd persoonlijk door bij de afdeling Patiëntenregistratie (gebouw B, verdieping 0). Op de JBZ Dichtbij locaties kunt u hiervoor terecht bij de receptie. U kunt hier ook de andere gegevens wijzigen die hierboven zijn genoemd. 

Let op! Wilt u een wijziging doorgeven bij de afdeling Patiëntenregistratie? Neemt u dan altijd uw geldig legitimatiebewijs mee. 

Webform
Geslacht


Nadat u bovenstaand formulier heeft verzonden krijgt u een bevestiging per e-mail. Krijgt u de e-mail niet? Dan kan het zijn dat uw mailserver de mail tegenhoudt. Uw server ondersteunt dan niet het TLS-beveiligingsprotocol. Neem hiervoor contact op met uw e-mailprovider.

* Verplicht veld

We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. We gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u de gegevens invult. Alle gegevens die u hier invult versturen we beveiligd (versleuteld). Hiermee zorgen we ervoor dat uw gegevens niet door anderen ingezien kunnen worden. Of dat uw gegevens door anderen worden misbruikt.

 

Code CAM-007
Laatste revisie: 19 januari 2024 - 10:42