Uw wilsverklaring of een rechterlijke beschikking toevoegen aan het Elektronisch Patiënten Dossier

Als u een wilsverklaring of een mentor/bewindvoerder/curator heeft, is het belangrijk dat uw zorgverleners hiervan op de hoogte zijn.

Een wilsverklaring is bijvoorbeeld een behandelbeperking of behandelverbod, een euthanasieverklaring, een volmacht of een levenstestament. Van de benoeming van een mentor, bewindvoerder of curator krijgt u een rechterlijke beschikking. U kunt deze documenten laten toevoegen aan uw Elektronisch Patiënten Dossier van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit kan op de volgende manieren:

  • U komt persoonlijk met een kopie van het document en uw legitimatiebewijs naar de afdeling Patiëntenregistratie op de hoofdlocatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Afdeling Patiëntenregistratie controleert of het document aan de eisen voldoet en voegt het document toe aan uw Elektronisch Patiënten Dossier. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail of post.

of:

  • U mailt het document naar pir@jbz.nl met een kopie van uw legitimatiebewijs. Let op! Als u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis mailt, is de verbinding niet beveiligd. Het document mailen is dan ook een minder veilige methode dan de andere hier genoemde methoden. e afdeling Patiëntenregistratie controleert of het document aan de eisen voldoet en voegt het document toe aan uw Elektronisch Patiënten Dossier. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. De kopie van uw legitimatiebewijs wordt na controle vernietigd.

of: 

  • U geeft een kopie van het document af bij de polikliniek/afdeling waar u onder behandeling bent, bespreekt dit met uw behandelaar en vraagt om dit op te nemen in uw Elektronisch Patiënten Dossier. De polikliniek/afdeling zorgt ervoor dat de afdeling Patiëntregistratie het document toevoegt aan uw Elektronisch Patiënten Dossier. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail of post.

Een in uw Elektronisch Patiënten Dossier opgenomen wilsverklaring is voor uw behandelaar in het JBZ nog niet voldoende om deze te kunnen volgen. Het is van groot belang dat u in uw wilsverklaring duidelijk en in uw eigen woorden aangeeft wat u wilt, of niet wilt, zodat hier geen twijfel over kan bestaan. Om zorgvuldig te kunnen handelen moet uw behandelaar namelijk precies weten wat u bedoelt en of uw wensen nog hetzelfde zijn. Daarom is het ook belangrijk dat u uw wilsverklaring met enige regelmaat bespreekt met uw behandelaar en/of vernieuwt. Informeer uw behandelaar als u uw wilsverklaring wijzigt en neem ook contact op met de afdeling Patiëntregistratie zodat uw aangepaste wilsverklaring opgenomen kan worden in uw Elektronisch Patiënten Dossier.

Bent u mentor/bewindvoerder/curator?

U kunt een rechterlijke beschikking waarmee u als mentor, bewindvoerder of curator bent benoemd, laten opnemen in het Elektronisch Patiënten Dossier van de betrokken patiënt. Hierbij moet u (een kopie van) de legitimatiebewijzen van uzelf én van de patiënt te overleggen. De kopieën van de legitimatiebewijzen worden na controle vernietigd.

Laatste revisie: 14 september 2021 - 15:11