Goede zorg

Alle zorgverleners van het JBZ doen hun best u goede zorg te geven. Wij willen u het vertrouwen geven dat u bij ons in goede handen bent. 

Wat goede zorg is, hoeft niet voor iedereen hetzelfde te betekenen. We bepalen graag samen met u wat u nodig heeft en van wie, zodat u zolang mogelijk het leven kunt leiden dat u wilt. Wij willen u de zorg bieden die bij u past.

We houden ons als zorgverleners aan werkafspraken die speciaal bedoeld zijn om u goede en veilige zorg te kunnen bieden. U kunt hier ook zelf een bijdrage aan leveren. Hoe u dat kunt doen, kunt u hier lezen. 

Ziekenhuischeck

Wilt u weten welke kwaliteit het JBZ biedt? Of wilt u het JBZ vergelijken met andere ziekenhuizen? Het JBZ houdt veel gegevens bij over de kwaliteit van zorg, zoals de resultaten van een operatie. Op Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck worden een deel van deze gegevens getoond. Hier kunt u kwaliteitscijfers van ziekenhuizen vinden over bepaalde behandelingen en algemene zaken als medicatiecontrole.

Deze cijfers zijn de cijfers die het JBZ wettelijk verplicht aanlevert aan het Zorginstituut Nederland en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De patiënttevredenheidsscore is afkomstig van een landelijk onderzoek door de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen.

Code NHZ-019
Laatste revisie: 4 maart 2024 - 16:00