Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Multiple Sclerose (MS) revalidatie

Als u MS heeft, kan revalidatie zinvol zijn. 

Nadat u uitgebreid onderzocht bent, maken de behandelaars een behandelplan. Afhankelijk van de begeleiding die u nodig heeft, kunt u te maken krijgen met verschillende behandelaars. 

MS- revalidatie

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code REV-076
Laatste revisie: 23 april 2020 - 09:12
MS- revalidatie

Multiple Sclerose (MS) revalidatie

Uw huisarts of neuroloog heeft u vanwege uw MS doorverwezen naar revalidatie geneeskunde Tolbrug om te revalideren. De revalidatiearts, revalidatiearts in opleiding of Physician Assistant (PA) coördineert uw behandeling bij ons. Afhankelijk van de begeleiding die u nodig heeft, kunt u bij de Tolbrug te maken krijgen met de:

  • Fysiotherapeut, besteedt aandacht aan uw houding en bewegen.
  • Bewegingsagoog, kan als doel hebben om u te laten bewegen door sport- en spelmomenten, u weer zelfvertrouwen te laten krijgen bij bewegen en het onderzoeken van sportmogelijkheden. Ook kan de bewegingsagoog u leren om uw lichamelijke grenzen te voelen.
  • Ergotherapeut, kijkt hoe het gaat met het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.
  • Logopedist, houdt zich bezig met problemen op het gebied van communicatie en slikken.
  • Maatschappelijk werker, kan u helpen met vragen over uw persoonlijk en sociaal functioneren.
  • Psycholoog, die zich onder andere bezighoudt met problemen op gebied van stemming en cognitie (waarnemen, taal, redeneren, geheugen en denken).
  • Arbeidstherapeut, als er een vraag ligt voor arbeidsre-integratie en u heeft een werkgever, dan kan de arbeidstherapeut(e) in een aantal gesprekken uw werksituatie in beeld brengen en verdere adviezen geven.

Teamvergadering over uw behandeling

De zorgverleners stemmen hun activiteiten goed op elkaar af. Regelmatig vergadert het revalidatieteam over het verloop van uw behandeling. Uw opmerkingen of vragen zijn daarbij zeer welkom. U kunt deze bespreken met een van uw zorgverleners, zodat die ze kan bespreken in de teamvergadering. Voor deze vergadering kijken de verschillende therapeuten met u naar uw hulpvragen en doelen. De revalidatiearts, revalidatiearts in opleiding of physician assistant bespreken de conclusies van dit overleg met u.

Het revalidatieteam werkt nauw samen met de neurologen en andere leden van het MS- team van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Ziekenhuis Bernhoven in Uden.

Onze manier van handelen bij multiple sclerose staat beschreven in een behandelprogramma. Dit kunt u als u dat wilt inzien. Met het behandelprogramma als vertrekpunt sluiten wij onze dienstverlening zo goed mogelijk aan op uw persoonlijke omstandigheden.

Als u nog vragen heeft neemt u dan gerust contact met ons op. Het secretariaat Tolbrug Specialistische revalidatie kunt u bereiken via telefoonnummer (073) 556 56 00. Mailen kan natuurlijk ook, naar info@tolbrug.nl.