MS & werken

Na de diagnose MS kunnen er allerlei vragen bij u opkomen over uw werk. “Kan ik mijn werk blijven doen?”, “Hoe kom ik aan een baan?”, “Wil ik nog wel werken?”, “Kan ik me laten omscholen?”.

Bij maatschappelijk actief zijn hoort werk; dit geldt ook voor een MS-patiënt. Hierbij is voor u van belang dat u voldoende rust krijgt en dat u overbelasting of uitputting voorkomt. Van de werkgever mag u verwachten dat hij u en uw MS-klachten serieus neemt en begrip heeft voor de verminderende draagkracht die dit met zich meebrengt.

Vermoeidheid is voor veel mensen met MS een reden om hun werkzaamheden te stoppen of te verminderen. Maar er zijn ook genoeg mensen die blijven werken. Dit geldt vooral voor diegenen die niet veel last hebben van vermoeidheid. Veel banen zijn met behulp van enkele aanpassingen op het werk goed te doen, ook als u een stok of rolstoel moet gebruiken. 

Aanpassingen

Als de klachten op den duur verergeren, kunt u uw werk misschien niet meer naar behoren doen. Wanneer u desondanks wilt blijven werken zijn er de volgende mogelijkheden:

1.Aanpassingen op het werk en hulpmiddelen.

U komt vaak (wettelijk) in aanmerking voor een vergoeding voor allerlei voorzieningen die u kunnen helpen aan het werk te blijven. Bijvoorbeeld: vergoeding van een gehandicaptentoilet bij de werkgever.

2. Aanpassing van het werk en de arbeidsvoorwaarden.

Soms kunt u bepaalde werkzaamheden niet meer doen. Dit wil niet zeggen dat u de hele baan moet opgeven. Vaak lukt het om in overleg uw baan bij te stellen. Bepaalde taken kunnen dan door collega’s worden overgenomen, terwijl u een deel van hun werk overneemt. Ook de arbeidsvoorwaarden kunnen aangepast worden. Bijvoorbeeld: als u bij vlagen last heeft van vermoeidheid kunt u baat hebben bij flexibele werktijden. Ook kan een deeltijdbaan of thuis werken een oplossing zijn. Behalve met de werkgever kunt u dit ook bespreken met uw Arbo-arts of uitvoeringsinstelling/bedrijfsvereniging.

3. Een andere baan.

Als u uw baan echt niet meer kunt uitoefenen kunt u ander werk zoeken. Dit kan binnen het bedrijf zijn waar u werkt, maar ook in een ander bedrijf

Voordelen van werk

 • Werken kan het gevoel geven nuttig te zijn. Werken, zegt men, geeft het leven zin.
 • Meestal wordt er met werken meer geld verdiend dan met een uitkering.
 • Werk zorgt voor contacten.
 • Mensen hebben het gevoel actief mee te draaien in de maatschappij.
 • Werk geeft status en aanzien.
 • Werken geeft afleiding van de problemen van alledag.
 • In werk kan men energie en creativiteit kwijt.

Nadelen van werk

 • U moet op tijd komen, ook als u zich eigenlijk te moe voelt. Voor mensen met MS lijkt dit de grootste rem te zijn op het houden van een goede baan.
 • Werken veroorzaakt vaak spanning en stress. Voor mensen met MS kan dit slecht zijn voor het ziekteproces.
 • De situatie op het werk kan onplezierig zijn, bijvoorbeeld omdat collega’s geen begrip hebben voor de problemen van iemand met MS.
 • Werk kan u met de neus op de feiten drukken dat uw gezondheid achteruit gaat.
 • Het werk kan zoveel energie kosten, dat er geen energie overblijft om dingen te doen in uw vrije tijd.
Laatste revisie: 7 december 2018 - 09:54