Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Hamerteen of klauwteen operatie

Een hamerteen of klauwteen kan behandeld worden met een operatie.

Afhankelijk van hoeveel pijn u heeft, besluit de arts om de hamer- of klauwteen wel of niet te opereren. Er zijn verschillende operatiemethoden. De arts bepreekt met u welke methode de beste is voor u. Dit hangt af van een aantal dingen, zoals hoe groot de afwijking aan de stand van uw teen is en mogelijke afwijkingen van uw voet.

Het doel van de operatie is om uw teen of tenen weer in een rechte stand te krijgen. Als ook de voorvoetgewrichten stijf zijn, maakt de arts deze tijdens de operatie ook weer soepel. Hierdoor vermindert de pijn onder de voorvoet.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code ORP-065a
Laatste revisie: 4 november 2019 - 14:32
Hoe verloopt de behandeling?

Hamerteen of klauwteen operatie

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Hier hoort u hoe u zich thuis op de operatie moet voorbereiden.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans hebben op complicaties na een operatie dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. Rokers kunnen de kans op complicaties met de helft (!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Bij alle verschillende operatiemethoden haalt de arts het pijnlijke gewrichtje tussen de kootjes weg (resectieartroplastiek). Hierna kan de arts uw teen in een meer rechte stand zetten. Om deze stand te behouden, wordt meestal gebruik gemaakt van een klein ijzeren pennetje (zogenaamde K-draad). Dit pennetje steekt uit aan de voorkant van de teen uit de huid. Soms is het nodig om ook het gewricht tussen het middenvoetsbeentje en het eerste kootje recht te zetten. Om de rechte stand van dit gewricht daarna vast te houden, brengt de arts het pennetje dieper in dit gewricht.

U komt na ongeveer 4 weken op controle op de polikliniek. Dan verwijderen we ook het uitstekende pennetje.