Headerafbeelding
Patiënt krijgt een kijkoperatie van de knie
Behandeling

Correctie van de kniestand

Bij artrose van de knie kan de orthopedisch chirurg soms de stand van uw been corrigeren.

Heeft u artrose in de knie, en is dit min of meer beperkt tot één zijde van het kniegewricht? Dan kan een correctie van de afwijkende stand goede resultaten opleveren. Tijdens de operatie corrigeert de orthopedisch chirurg de stand van uw been, waardoor de druk in het kniegewricht beter wordt verdeeld. Het beschadigde deel van de knie wordt minder belast. De pijn is daarna grotendeels of helemaal verdwenen. Het plaatsen van een knieprothese is dan niet nodig of kan jaren worden uitgesteld.

Lees meer

Voorbereiding

Hoe bereidt u zich voor?

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Hier hoort u hoe u zich thuis op de operatie moet voorbereiden.

Wat zijn de risico’s?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, kunnen er bij iedere operatie complicaties optreden. Bij deze operatie kan dit zijn: 

  • Een meer dan normale bloeduitstorting. Hierdoor is de wond pijnlijker. 
  • Een infectie. 
  • Een onder- of overcorrectie van de kniestand. 
  • Het vertraagd - of niet - aan elkaar groeien van de botstukken: dan is een tweede operatie nodig. 
  • Trombose. Dit kan optreden ondanks bloedverdunners. 
  • Uitval van een zenuw. Dit komt een enkele keer voor. Hierdoor ontstaat een klapvoet. De zenuwuitval kan tijdelijk of blijvend zijn. 
  • Klachten door de plaat of schroeven. Het materiaal wordt zo nodig na minimaal een jaar verwijderd. 

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans hebben op complicaties na een operatie dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. 

Rokers kunnen de kans op complicaties met de helft (!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

De behandeling 

Wat gebeurt er bij de behandeling?

Als laatste aangeven hoe lang de operatie duurt. De orthopedisch chirurg voert de correctie meestal uit net onder de knie, in het scheenbeen. Aan de voorzijde maakt hij een snee. Aan de buitenkant van het bot wordt een wig genomen of aan de binnenkant wordt een wig tussengevoegd. Dit is een wig van kunstbot, donorbot of eigen bot, afhankelijk van de grootte. 

Na de correctie zet de orthopedisch chirurg het bot vast met een plaat en schroeven. Net voor de ingreep tot 24 uur na de ingreep krijgt u antibiotica om de kans op een infectie te verkleinen. 

De ingreep duurt ongeveer anderhalf uur.

Na de behandeling 

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier houden we u de eerste uren goed in de gaten. Sommige patiënten zijn na de ingreep wat misselijk. 

Als u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. De eerste periode na de operatie krijgt u meestal pijnstillers. De eerste dagen gaat dit via een infuus of met een slangetje in uw rug. 

De knie is verbonden met een drukkend verband. Via een slangetje in de wond (wonddrain) kan bloed uit de knie afgevoerd worden. 

De dag na de operatie wordt de wonddrain verwijderd en mag u uit bed. Dan begint u onder begeleiding van de fysiotherapeut aan de revalidatie. Die bestaat vooral uit het buigen en strekken van de knie. Met behulp van krukken mag u in principe de knie meteen al wat gaan belasten. 

Naar huis

Meestal kunt u na 2 tot 3 dagen naar huis.

Thuis

Herstel thuis

In hoeverre u uw knie kunt belasten, hangt af van de toegepaste operatietechniek en de stevigheid van het bot. U krijgt ondersteuning van de fysiotherapeut. Het genezen duurt ongeveer 6 weken. Daarna zijn er nog enkele weken nodig om weer alles te kunnen doen. 

Of u kunt autorijden, hangt af van de mogelijkheid om de knie weer te belasten. Heeft u geen krukken meer nodig? Dan kunt u in overleg met uw fysiotherapeut weer proberen te rijden.  

Betrokken afdelingen

Laatste revisie: 16 januari 2019 - 13:43

Correctie van de kniestand