Een klacht

Als u ontevreden bent en u komt er niet uit met de zorgverlener(s) of u wilt hierbij ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris kiest geen partij, heeft geen oordeel, is onafhankelijk en probeert bij te dragen aan het vinden van een oplossing. Zij kan u voorlichten, advies geven, ondersteunen en begeleiden. Ook kan zij bemiddelen tussen u en de betrokken zorgverlener(s), als een gesprek tussen u en de zorgverlener in eerste instantie onvoldoende oplevert.

Wanneer u als patiënt niet zelf in staat bent om een klacht in te dienen of in gesprek te gaan met de klachtenfunctionaris, kunt u uw familie of naaste vragen om dat voor u te doen. Daarvoor moet u wel expliciete toestemming (machtiging) geven aan uw familie of naaste, zodat we zeker weten dat u het hier mee eens bent.

U kunt uw klacht niet anoniem indienen. We kunnen dan niet reageren op een specifieke situatie en we vinden het erg belangrijk dat een zorgverlener kan reageren op onvrede.

Hoe kunt u een klacht kenbaar maken?

U kunt een klacht op verschillende manieren kenbaar maken:

  1. Via het online klachtenformulier op onze website. Geeft u hierbij een duidelijke omschrijving van de klacht (de naam van de zorgverlener(s) of afdeling, de datum van de situatie.
  2. Door het invullen en opsturen/ afgeven van het klachtenformulier.
  3. U kunt uw onvrede ook persoonlijk bespreken met de klachtenfunctionaris. U mag binnenlopen of, als u zeker wilt zijn dat u terecht kunt, een afspraak maken.

Postadres klachtenfunctionaris

Jeroen Bosch Ziekenhuis, t.a.v. Klachtenfunctionarissen Antwoordnummer 176

5200 VB ‘s-Hertogenbosch (postzegel is niet nodig)

Bezoekadres klachtenfunctionaris

Voorlichtingscentrum, gebouw B, verdieping 0, aan de Boulevard van JBZ, locatie ‘s- Hertogenbosch.

Op nummer (073) 553 26 39 kunt u de klachtenfunctionarissen telefonisch bereiken op werkdagen van 08.30 tot 14.00 uur.

Onafhankelijke Klachtencommissie en afdeling Schadebehandeling

Komt u er met de betrokkenen zelf niet uit? En is ook de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet geslaagd? Dan kunt u in overleg met de klachtenfunctionaris uw klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Meer informatie hierover kan de klachtenfunctionaris u geven. Ook kan zij u vertellen hoe u het ziekenhuis aansprakelijk kunt stellen of een verzoek tot vergoeding bij schade of vermissing van persoonlijke bezittingen kunt indienen.

Als u niet tevreden bent over het resultaat van uw klacht door de Klachtencommissie, kunt u bij de externe Geschillencommissie Ziekenhuizen terecht. U kunt pas bij deze Geschillencommissie een klacht indienen als u niet tevreden bent over het resultaat van de interne klachtmogelijkheden en u schriftelijk of per mail van het JBZ het standpunt over uw klacht hebt ontvangen. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren. Informatie over de geschillencommissie kunt u ook vinden op de website: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris en het indienen van een klacht bij de klachtencommissie kost u niets. Gaat u naar de externe Geschillencommissie Zorg? Dan zijn daar wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op de website van de Geschillencommissie.

Code ALG-004c
Laatste revisie: 29 november 2022 - 16:57