Een klacht

Als u ontevreden bent en u komt er niet uit met de zorgverlener(s) of u wilt hierbij ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met een klachtenbemiddelaar.

De klachtenbemiddelaar kiest geen partij, heeft geen oordeel, is onafhankelijk en probeert bij te dragen aan het vinden van een oplossing. Zij kan u voorlichten, advies geven, ondersteunen en begeleiden. Ook kan zij bemiddelen tussen u en de betrokken zorgverlener(s), als een gesprek tussen u en de zorgverlener in eerste instantie onvoldoende oplevert.

Wanneer u als patiënt niet zelf in staat bent om een klacht in te dienen of in gesprek te gaan met de klachtenbemiddelaar, kunt u uw familie of naaste vragen om dat voor u te doen. Daarvoor moet u wel expliciete toestemming (machtiging) geven aan uw familie of naaste, zodat we zeker weten dat u het hier mee eens bent.

U kunt uw klacht niet anoniem indienen. We kunnen dan niet reageren op een specifieke situatie en we vinden het erg belangrijk dat een zorgverlener kan reageren op onvrede.

Hoe kunt u een klacht kenbaar maken?

U kunt een klacht op verschillende manieren kenbaar maken:

  1. Via het online klachtenformulier op onze website. Geeft u hierbij een duidelijke omschrijving van de klacht (de naam van de zorgverlener(s) of afdeling, de datum van de situatie.
  2. Door het invullen en opsturen/ afgeven van het klachtenformulier.
  3. U kunt uw onvrede ook persoonlijk bespreken met de klachtenbemiddelaar. U mag binnenlopen of, als u zeker wilt zijn dat u terecht kunt, een afspraak maken.

Postadres klachtenbemiddelaar

Jeroen Bosch Ziekenhuis, t.a.v. Klachtenklachtenbemiddelaar(s)

Antwoordnummer 176

5200 VB ‘s-Hertogenbosch (postzegel is niet nodig)

Bezoekadres klachtenbemiddelaar

Voorlichtingscentrum,

gebouw B, verdieping 0, aan de Boulevard, locatie ‘s- Hertogenbosch

Op nummer (073) 553 26 39 kunt u de klachtenklachtenbemiddelaar(s) telefonisch bereiken op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur.

Klachtencommissie en afdeling Schadebehandeling

Komt u er met de betrokkenen zelf niet uit? En is ook de bemiddeling door de klachtenbemiddelaar niet geslaagd? Dan kunt u in overleg met de klachtenbemiddelaar uw klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Meer informatie hierover kan de klachtenbemiddelaar u geven. Ook kan zij u vertellen hoe u het ziekenhuis aansprakelijk kunt stellen of een verzoek tot vergoeding bij schade of vermissing van persoonlijke bezittingen kunt indienen.

Geschillencommissie Zorg

Bent u niet tevreden over het resultaat van uw klacht door de Klachtencommissie of claim bij Schadebehandeling? Dan kunt u bij de externe 'Geschillencommissie Zorg' terecht. 

U kunt pas bij deze Geschillencommissie Zorg een klacht indienen als u niet tevreden bent over het resultaat van de interne klachtmogelijkheden en u schriftelijk of per mail van het Jeroen Bosch Ziekenhuis het standpunt over uw klacht hebt ontvangen. Binnen 1 jaar nadat u uw klacht heeft gemeld bij de zorgaanbieder, moet u deze indienen bij de Geschillencommissie Zorg. Zij doen meestal binnen 6 maanden een uitspraak. De uitspraak is bindend, dat betekent dat alle betrokkenen de uitspraak moeten accepteren. Normaal gesproken kunt u dan niet meer naar de rechtbank gaan om dit opnieuw te laten bekijken.

De Geschillencommissie Zorg is onafhankelijk en kan een schadevergoeding van maximaal € 25.000,- toewijzen. Meer informatie vindt u op de website van de Geschillencommissie Zorg. De klachtenbemiddelaar kan u hierover ook meer informatie geven.

Bemiddeling door de klachtenbemiddelaar en het indienen van een klacht bij de onafhankelijke Klachtencommissie kost u niets. Gaat u naar de externe Geschillencommissie Zorg? Dan zijn daar wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op de website van de Geschillencommissie Zorg.

Code ALG-004c
Laatste revisie: 16 mei 2024 - 13:42