Klachtenformulier

Heeft u een klacht, opmerking of tip? U kunt deze telefonisch voorleggen aan de klachtenfunctionaris, een e-mail sturen aan klachtenfunctionarissen@jbz.nl of gebruik maken van het onderstaande klachtenformulier.

Als u een e-mail stuurt of het formulier invult, nemen de klachtenfunctionarissen telefonisch contact met u op om uw onvrede te bespreken. Dit gebeurt binnen vijftien werkdagen, na ontvangst van uw e-mail of klachtenformulier. Vindt u het noodzakelijk om eerder contact te hebben met een klachtenfunctionaris? Dan kunt u telefonisch contact met hen opnemen via telefoonnummer (073) 553 26 39. De klachtenfunctionarissen zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.

Wilt u een compliment met ons delen? Ga dan naar de pagina ‘Opmerking, compliment of vraag'.

Webform
Bij het indienen van uw klacht geeft u de klachtenfunctionaris toestemming tot inzage in uw medisch dossier, voor zover nodig uw klacht goed te kunnen behandelen. Wilt u voor het verlenen van uw toestemming het volgende vakje aanvinken?

We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. We gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u de gegevens invult. Alle gegevens die u hier invult versturen we beveiligd (versleuteld). Hiermee zorgen we ervoor dat uw gegevens niet door anderen ingezien kunnen worden. Of dat uw gegevens door anderen worden misbruikt.

Laatste revisie: 18 januari 2019 - 14:11