Headerafbeelding
afdelingen kindergeneeskunde wachtkamer
Behandeling

Zorgpad Overgewicht Basis

Het Zorgpad Basis is er voor kinderen met overgewicht en duurt gemiddeld 12 maanden.

In het Zorgpad Overgewicht Basis worden kinderen met overgewicht gemiddeld 12 maanden begeleid door een kinderarts/verpleegkundig specialist en medische pedagogisch zorgverlener. Tijdens deze periode proberen we om achter de oorzaak van het overgewicht te komen en beginnen we met een aanpak om de leefstijl te verbeteren.

Het zorgpad Overgewicht Basis is onderdeel van het Expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde Kinderen

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig identiteitsbewijs en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Meer informatie

Code KIN-763a
Laatste revisie: 5 juli 2023 - 08:44
Hoe verloopt de behandeling?

Zorgpad Overgewicht Basis

Wanneer we afspraken maken, laten we u dat ongeveer 4 weken van tevoren weten. Het zou fijn zijn wanneer u van tevoren bedenkt of er belangrijke momenten zijn, waardoor de afspraak niet uitkomt. Denk hierbij aan proefwerkweek, schoolreis, vakanties.

Kunt u niet naar de afspraak komen? Laat dit minimaal 2 weken van tevoren weten. We kunnen dan een ander kind inplannen.

Voordat uw kind het zorgpad begint, vult u vragenlijsten in. Dit gebeurt digitaal. Is dit te ingewikkeld, dan is het mogelijk een papieren versie van de vragenlijst in te vullen. Deze krijgt u dan toegestuurd.

Het is prettig wanneer we de informatie die we kunnen gebruiken al van u hebben ontvangen voordat uw kind de afspraken heeft. Denk aan groeigegevens, verslagen van andere betrokken zorgverleners. 

Leerkrachten van uw kind krijgen ook vragenlijsten toegestuurd om in te vullen.
 

Intakegesprekken

Uw kind en u krijgen eerst een gesprek met de medisch pedagogisch zorgverlener. Dit gesprek duurt 1 uur.

Ongeveer 2 weken later heeft u een gesprek met de kinderarts/verpleegkundig specialist. Deze afspraak duurt 45 minuten.

Tijdens de gesprekken proberen we duidelijk te krijgen welke factoren meespelen in het ontwikkelen van overgewicht. Dit is nodig om uiteindelijk een goed plan te kunnen maken om het overgewicht aan te pakken.

Soms is het nodig om uw kind verder te onderzoeken.  Welke onderzoeken dat zijn, bespreekt de kinderarts dan met u.

Advies en gezamenlijk plan van aanpak

Na de eventuele vervolgonderzoeken en afspraken maken we gezamenlijk een plan van aanpak. We spreken  af hoe we de verandering van de leefstijl in gang gaan zetten.

Binnen het zorgpad werken we samen met verschillende personen en organisaties. We werken samen met de Jeugdzondheidszorg (JGZ), het Centrum voor Jeugd en Gezin, hulpverleners die betrokken zijn vanuit de gemeente, huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologenpraktijken in de regio.

Samen met u zoeken we naar een hulpverlener bij u in de buurt die bij jullie past.

We vragen dan ook uw toestemming om afspraken te kunnen maken met alle betrokken hulpverleners bij u in de buurt. Samen met hen blijven we er op letten of het plan dat we gemaakt hebben goed werkt.

Betrokken zorgverleners

Medische pedagogisch zorgverlener

De medische pedagogisch zorgverlener legt u uit hoe het zorgpad verloopt en is uw aanspreekpunt. Ze maakt een overzicht hoe er binnen het gezin wordt omgegaan met het overgewicht. Maar ook wat uw kind en u al hebben gedaan en wat hiervan het gevolg was. Samen met u kijken we welke factoren hierop van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld wie wonen er binnen het gezin, wat is de manier van opvoeden en of er mogelijk problemen zijn binnen het gezin.

Kinderarts/verpleegkundig specialist

De kinderarts bekijkt welke klachten uw kind heeft. Ook vraagt hij naar de ziektegeschiedenis van uw kind en de familie. Hiermee onderzoekt de arts of er een medische oorzaak is waarom uw kind overgewicht heeft. De arts onderzoekt ook of uw kind lichamelijke klachten heeft die te maken hebben met het overgewicht. Bijvoorbeeld problemen met sporten of bewegen.

Afspraak 3 tot 6 maanden

Uw kind krijgt afspraken mee bij de kinderarts/verpleegkundig specialist en/of medisch pedagogisch zorgverlener. De eerste afspraak is na 3 tot 6 maanden en de laatste afspraak na 9 maanden. Tussendoor heeft de medisch pedagogisch zorgverlener contact met uw kind en u via een telefoongesprek, e-mail of videobellen.

Tijdens deze afspraken vragen we hoe het de afgelopen periode is gegaan en wat we in het verder gaan doen. We bekijken of de begeleiding goed gaat en of we misschien iets in de begeleiding moeten veranderen.

Afspraak na 12 maanden

Als na 12 maanden blijkt dat er geen begeleiding vanuit het ziekenhuis meer nodig is, wordt de begeleiding afgesloten. De begeleiding die u bij hulpverleners in de buurt heeft, gaat gewoon door. Hierbij speelt de Jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol. Zijn er medische klachten, dan blijft uw kind daarvoor onder controle bij de kinderarts.

Praatplaten

Zorgpad

Op deze afbeelding ziet u de weg naar een gezonder gewicht die u als ouder samen met ons maakt. Waar eerst een grote rol voor de zorgverleners (blauwe lijn) is, wordt die rol steeds kleiner en pakt u als ouder steeds meer zelf op (groene lijn). 

zorgpad

Overgewicht heeft te maken met veel factoren. Waarom ontstaat overgewicht en waarom is het zo lastig om overgewicht te verminderen? En hoe werkt dit voor jou? Met deze plaat willen we er samen over praten. We willen samen bedenken waar je invloed op hebt en waar je iets zou kunnen aanpassen. Wat heb je daar dan voor nodig en wie kan je daarbij helpen?

Filmpjes

Buikhonger en hoofdhonger

Buikhonger en hoofdhonger zijn heel verschillend. In dit filmpje wordt uitgelegd wat dit is en wat het verschil tussen beide is.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Waarom heb je honger?

In dit filmpje zie je een gesprek tussen dokter Van Mil en Anna. Anna stelt vragen over honger en overgewicht aan dokter Van Mil.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.