Headerafbeelding
Bekkenbodemcentrum
Behandeling

Zelfkatheterisatie na een gynaecologische operatie

Na een operatie voor urine-incontinentie of een verzakking kan het zijn dat u tijdelijk zelf de blaas moet leegmaken met een katheter (zelfkatheterisatie).

Als na de operatie de katheter is verwijderd, moet u weer zelfstandig kunnen plassen. Het kan zijn dat dit niet goed lukt of dat u onvoldoende de blaas leeg plast.

Hoe verloopt de behandeling?

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Meer informatie

Code GYN-797
Laatste revisie: 20 december 2023 - 10:42
Hoe verloopt de behandeling?

Zelfkatheterisatie na een gynaecologische operatie

De reden van zelfkatheterisatie is dat bij de operatie de stand van de blaas en de plasbuis is veranderd. Maar ook doordat er zwelling is ontstaan op de plaats waar u geopereerd bent. Dit geneest vanzelf, maar heeft tijd nodig. Dan kan het zijn dat u zichzelf een aantal dagen tot een paar weken moet katheteriseren.

Op de verpleegafdeling

Als na de operatie de katheter is verwijderd, controleert de verpleegkundige de inhoud van de blaas met een echo-apparaat (bladderscan). Hiermee zien we of u de blaas goed heeft leeg geplast of dat er nog urine in de blaas is achtergebleven. De achtergebleven urine noemen we residu.

Is er te veel urine achtergebleven? Dan probeert u eerst nog een keer te plassen. Daarna controleert de verpleegkundige opnieuw de inhoud van de blaas met de echo. Blijft er te veel urine achter in de blaas of lukt het niet om spontaan te plassen? Dan begint u met zelfkatheterisatie. Dit is nodig omdat de blaas regelmatig helemaal geleegd moet worden.

Met zelfkatheterisatie maakt u de blaas leeg met een katheter. Deze katheter is een dun plastic slangetje, dat speciaal hiervoor is gemaakt. Zelfkatheterisatie is met goede uitleg en begeleiding door bijna iedereen aan te leren. De verpleegkundige zal het u leren.

Bekijk het filmpje over zelfkatheterisatie

U krijgt een startpakket zelfkatheteriseren en een afbouwschema mee. Hoe vaak u elke dag moet katheteriseren is afhankelijk van het residu. Dit kunt u zien en invullen in het plasdagboek.

Ga naar het plasdagboek

Hoe is het om uzelf te katheteriseren?

Voor velen is het een schok als ze horen dat ze zichzelf moeten katheteriseren. Angst voor pijn en mogelijke afhankelijkheid van partner of zorgverlener. Soms schaamt men zich en heeft men moeite erover te praten met vrienden en familieleden wat kan leiden tot een beperkt sociaal leven. Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de verpleegkundige uw twijfels en vragen bespreekt. De verpleegkundige kan uw vragen beantwoorden en u helpen met het vinden van oplossingen. 

Aandachtspunten

Het is belangrijk om iedere dag voldoende te drinken, 1½ - 2 liter per dag. De eerste dagen nadat u begonnen bent met katheteriseren moet u hier goed op letten. Voldoende drinken voorkomt dat u een blaasontsteking krijgt. Dit komt bij zelfkatheterisatie vaker voor. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer: (073) 553 62 50.