Headerafbeelding
schilderij van ex revalidant Gijs Sterks bij De Gaanderij
Behandeling

Stemverbeterende operatie (thyreoplastiek)

U heeft last van heesheid. Dat komt omdat uw stembanden niet goed sluiten als u uw stem gebruikt.

Stemgeluid ontstaat wanneer een stroom uitgeademde lucht de gesloten stembanden laat trillen. Wanneer de stembanden niet goed sluiten, ontsnapt er valse lucht en is de stem hees of verliest aan kracht.

Omdat deze klacht bij u niet spontaan verdwijnt, kan de KNO-arts een stemverbeterende operatie bij u doen. Hierbij wordt de stand van één van de stembanden aangepast. Zo krijgt u een betere sluiting en het spreken kost minder moeite.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code KNO-752
Laatste revisie: 15 april 2021 - 16:10
Hoe verloopt de behandeling?

Stemverbeterende operatie (thyreoplastiek)

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Opname ziekenhuis

Voor deze operatie wordt u enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Verdere voorbereidingen

U mag 2 weken voor de operatie geen bloedverdunnende medicijnen of bloedverdunnende pijnstillers gebruiken, zoals aspirine, acetosal, A.P.C., Ascal, Aspro-bruis, Ibuprofen, Naproxen, Voltaren. Als een pijnstiller nodig is, neem dan paracetamol.

De bloedverdunnende medicijnen Clopidogrel en Coumarines stopt u 3 dagen voor de operatie.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

De operatie gebeurt onder algehele anesthesie. De KNO-arts maakt in de huid een snede van ongeveer 4 cm ter hoogte van het schildkraakbeen (de adamsappel). Aan de binnenkant van het schildkraakbeen zitten de stembanden. Op de hoogte van de stembanden wordt een luikje gemaakt. Het luikje wordt enkele millimeters naar binnen geplaatst. Hierdoor verplaatst ook de stemband naar het midden. De stemband wordt in de juiste stand vastgezet door het plaatsen van een op maat gesneden silicone blokje. Het lichaam kan dit materiaal goed verdragen. Er wordt een kleine drain geplaatst dat overtollig wondvocht afvoert.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

De eerste 24 uur na de operatie moet u volledige stemrust houden. Dit betekent dat u helemaal niet mag praten en niet mag fluisteren. U krijgt hier uitleg over. We adviseren u zo min mogelijk te kuchen, schrapen of hoesten. De eerste dagen kunt u verwachten dat het wondgebied gevoelig is.

U krijgt de eerste dag daarom zacht eten. Na een dag wordt de drain verwijderd en kunt u weer naar huis.

Wat zijn de risico’s?

Na de operatie kan er zwelling van het wondgebied ontstaan. Dat zorgt dat de stem weer wat meer hees is. Het komt niet vaak voor maar soms leidt dit tot hoorbare ademhaling of problemen met ademen. Enkele dagen na operatie kan in het wondgebied een infectie ontstaan. Dit geeft roodheid, pijn en zwelling. Ook dit komt heel weinig voor.

Naar huis

U mag de 2e of 3e dag na de operatie naar huis.

Resultaat

De stem is meestal meteen beter. Door zwelling kan de zuiverheid van de stem de eerste 6 weken wisselen. Uw stem is meestal krachtiger en het spreken kost u minder moeite. Stemtraining blijft in de periode na de operatie belangrijk. Stemtraining doet u samen met een logopedist.

Na de 24 uur stemrust mag u gewoon uw dagelijkse activiteiten weer doen. U mag ook weer gewoon eten.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

U komt na 2 weken op controle bij de KNO-arts.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de KNO-arts. Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.