Headerafbeelding
afdelingen kindergeneeskunde wachtkamer
Behandeling

Rapydanpleister

Binnenkort nemen we bij uw kind bloed af. Hiervoor krijgt u een Rapydanpleister.

De Rapydanpleister verdooft een klein deel van de huid, op de plaats waar de pleister zit. Deze verdoving zorgt ervoor dat de bloedafname vaak als prettiger ervaren wordt door het kind.

Hoe gebruikt u de Rapydanpleister?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de Rapydanpleister.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Rechten en plichten voor kinderen

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code KIN-776
Laatste revisie: 3 juni 2022 - 11:27
Hoe gebruikt u de Rapydanpleister?

Rapydanpleister

 • Vertel dat de bloedafname nodig is om beter te worden.
 • Zeg niet dat het spannend of pijnlijk kan zijn. Zeg wel: “Vertel jij mij straks maar hoe het voelde en hoe je het vond.” Of zeg dat u er bent om uw kind te helpen.
 • Vraag van tevoren aan uw kind of het op schoot wil zitten.
 • Het helpt als u zelf ontspannen bent.
 • Kijk samen het filmpje over bloedafname.
 • U kunt uw kind met helpende woorden of positief taalgebruik helpen om te zorgen dat uw kind zich prettiger voelt.

Uw kind voorbereiden

Een goede voorbereiding is belangrijk. Voor uw kind en voor u. Op Hallo ziekenhuis! kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis. Uw kind kan er onder andere filmpjes bekijken over een onderzoek en de afdeling Kinderdagbehandeling.

Kinderpaspoort

Heeft uw kind al een JBZ-kinderpaspoort? Vul deze in, samen met uw kind. Zo kunnen wij uw kind helpen bij de opname in het ziekenhuis. Heeft uw kind nog geen paspoort ontvangen? Vraag er naar in het ziekenhuis. Dit kan bij de afdeling Patiëntenregistratie, polikliniek of verpleegafdeling.  Neem het paspoort altijd mee als uw kind naar het ziekenhuis komt.

kinderpaspoort

 • Plak de pleister meteen na het openen. De Rapydanpleister zit in een luchtdichte verpakking. Zodra u deze verpakking opent, wordt de pleister vanzelf warm.
 • Dek de Rapydanpleister niet af, anders gaat het broeien. Er mag een loszittend kledingstuk of jas over de pleister op het moment dat u naar het ziekenhuis komt. Zorg ervoor dat het kledingstuk niet te strak om de pleister heen zit.
 • Knip niet in de pleister.
 • Verwijder de pleister na 30 minuten. De Rapydanpleister geeft het beste resultaat wanneer deze 30 minuten op de huid zit.
 • Gebruik de Rapydanpleister maar één keer.

De bloedafname gebeurt meestal in de binnenkant van de elleboog. Plak daarom de Rapydanpleister in de breedte in het midden van de elleboog. Plak de Rapydanpleister niet op een kapotte of beschadigde huid. Zoek dan een ander stukje huid wat niet kapot is. Bijvoorbeeld de andere arm.

Plak in de elleboog. Als u een bloedvat ziet, plak het dan daar overheen.

Ziet u bloedvaten in de elleboog? Plak daar de Rapydanpleister dan overheen.

Soms kunnen we geen bloed afnemen op de plek waar de huid verdoofd is. Dan plakken we een nieuwe pleister op een andere plek. U moet dan weer 30 minuten wachten tot de verdoving werkt.

De Rapydanpleister verpakt met folie.

Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is.

Open het foliezakje.

De Rapydanpleister en de sticker om de tijd te noteren.
De Rapydanpleister en de sticker om de tijd te noteren.
De zijde met de verdovende zalf.
De zijde met de verdovende zalf.
Verwijderen van het plastic plaatje zonder het aanraken van de verdoving.

Verwijder het plastic plaatje van de pleister. Raak het witte ronde gaasje dat de verdoving bevat niet aan.

Plak in de elleboog. Als u een bloedvat ziet, plak het dan daar overheen.

Plak de pleister zo dat het witte, ronde gaasje op de plek zit die u wilt verdoven.

Rapydanpleister in de elleboog.

Druk stevig op de randen om de pleister goed vast te plakken.

Druk voorzichtig op het midden van de pleister om te zorgen dat de verdovingsstof op de huid komt.

Bevestigen van de sticker met de tijd van aanbrengen.

Noteer het tijdstip van plakken op de ronde bijgevoegde sticker. Plak deze over de Rapydanpleister. Zo is het duidelijk wanneer de pleister is geplakt en wanneer de 30 minuten verstreken zijn.

Was uw handen.

Laat de Rapydanpleister 30 minuten zitten. Let op: de pleister mag niet langer dan 30 minuten op de huid blijven.

Losmaken van de sticker na 30 minuten.
Verwijderen van de Rapydanpleister zonder het aanraken van de verdoving.

Verwijder de Rapydanpleister. Let op: Raak het witte ronde gaasje dat de verdoving bevat niet aan.

Dubbelvouwen van de Rapydanpleister voordat deze wordt weggegooid.

Vouw de gebruikte pleister dubbel, met de plaklaag naar binnen. Gooi de pleister veilig weg, zodat uw kind niet bij de pleister kan komen.

Terugplaatsen van sticker, zodat de plakplaats zichtbaar blijft.

Plak de sticker met het tijdstip van plakken terug op de plaats waar de Rapydanpleister heeft gezeten. Zo kunnen de zorgverleners zien waar de huid is verdoofd. Als de sticker er af valt, is dat niet erg.

Was uw handen.

Door de verdoving voelt uw kind niets op de plek waar de pleister zat. Uw kind voelt daar niets als de huid kapot gaat. Pas op dat uw kind er niet krabt, en dat de huid niet bevriest of verbrand. De verdoving werkt ongeveer 9 uur lang.

Zorg dat het medicijn aan de binnenkant van de pleister niet in ogen of in wondjes komt. Komt het per ongeluk toch in het oog of in een wondje? Spoel dan goed met water om het medicijn te verwijderen en bel uw huisarts.

Bewaar de Rapydanpleister op een plek waar de temperatuur lager dan 25 °C is.

Gebruik de pleister niet na de uiterste houdbaarheidsdatum op het zakje en de doos. Ga na of de verpakking nog intact is. Gooi de pleister weg als deze te warm is bewaard, over datum is of als de verpakking kapot is.

Gebruik de Rapydanpleister altijd zoals de arts het uitlegt. Vraag een arts of apotheker om hulp als u ergens over twijfelt. Voor meer informatie, kunt u ook de bijsluiter lezen.

De pleister kan bijwerkingen hebben. Bijvoorbeeld roodheid, zwelling, een bleke huid, jeuk, tintelingen of branderigheid. De meeste bijwerkingen ontstaan op de plaats waar de pleister is geplakt. De bijwerkingen zijn niet erg pijnlijk, ze duren  kort en ze verdwijnen meestal na het weghalen van de pleister. Raadpleeg een arts als de bijwerkingen niet verdwijnen.