Headerafbeelding
Verpleegkundige verwelkomt patiënt op de dagbehandeling
Behandeling

Oprekken van een vernauwing in de slokdarm (slokdarmdilatatie)

Als uw slokdarm vernauwd is, kan de arts deze oprekken.

Bij een slokdarmvernauwing is de verbinding tussen de mond en de maag te nauw. Hierdoor is het moeilijk om voedsel door te slikken en kunt u last hebben van pijn, benauwdheid en misselijkheid. Een slokdarmvernauwing kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een ontsteking van de slokdarm, een tumor of een aangeboren afwijking. Uw behandelend arts heeft voorgesteld om de vernauwing van uw slokdarm op te rekken. Dit wordt dilatatie genoemd. Soms is 1 keer oprekken voldoende, maar vaak zijn vervolg behandelingen nodig.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code INT-166
Laatste revisie: 23 mei 2022 - 15:06
Hoe verloopt de behandeling?

Oprekken van een vernauwing in de slokdarm (slokdarmdilatatie)

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat u vóór de behandeling niets meer eet of drinkt.

Behandeling voor 12.00 uur

Krijgt u de behandeling voor 12.00 uur? Dan mag u vanaf 24:00 uur niets meer eten en/of drinken. Uw medicijnen mag u wel innemen met een slokje water.

Behandeling na 12.00 uur

 • Dan mag u tot 7.00 uur in de ochtend nog een licht ontbijt gebruiken ( 2 beschuitjes, mager belegd), 2 kopjes thee en uw medicijnen innemen.

Diabetes

Medicijnen

Neem uw eigen medicijnen voor die dag mee naar het ziekenhuis.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden, te fietsen of alleen met het openbaar vervoer of taxi reizen. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen. U krijgt een slaapmiddel en een pijnstiller. Daardoor kunt u zich na de behandeling nog uren slaperig en suf voelen. Zorg er ook voor dat u op de dag van de behandeling geen belangrijke afspraken heeft of belangrijke beslissingen hoeft te nemen.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. De medewerker van de Infobalie verwijst u naar de afdeling Dagbehandeling.

Bij een slokdarmdilatatie wordt u korte tijd opgenomen op de afdeling Dagopname, als u al niet opgenomen bent. Dit doen we om na de behandeling te kunnen controleren of alles goed met u blijft gaan. Meestal vindt de opname in de ochtend plaats en kunt u een paar uur na de behandeling weer naar huis. Uw behandelend arts kan besluiten dat dit eerder of later is.

Bent u al opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Dan brengt de verpleegkundige u naar de Endoscopie afdeling waar u de behandeling krijgt.

Voor de behandeling

Een verpleegkundige ontvangt u op de afdeling, bereidt u voor op het onderzoek en plaatst een infuusnaaldje in uw arm. Vervolgens brengt de verpleegkundige u naar de afdeling Endoscopie waar u het onderzoek krijgt. De afgesproken tijd van het onderzoek is een richttijd en kan mogelijk afwijken.

 

  Tijdens de behandeling

  • U gaat op uw linkerzij op de onderzoekstafel liggen.
  • Als u losse gebitsdelen (tanden) heeft dan moet u die uit doen.
  • De assistent verdooft uw keel met een spray. Hiermee wordt het kokhalsreflex zoveel mogelijk tegen gegaan.
  • Via de infuusnaald krijgt u een slaapmiddel en pijnstiller. Dit is geen narcose, maar u wordt er wel suf en slaperig van.
  • U krijgt een ‘knijper’ op een van uw vingers waarmee we tijdens de behandeling uw hartslag en ademhaling te kunnen controleren.
  • We controleren iedere 10 minuten uw bloeddruk. Hiervoor krijgt u een bloeddrukband om uw arm.
  • De assistent plaatst een soort bijtring tussen uw kaken ter bescherming van het kijkinstrument en uw tanden.
  • De arts brengt een flexibele slang (gastroscoop) door de bijtring in uw keel. Daarbij brengt hij de scoop via uw keel in de slokdarm. Dit gaat het beste als u zich zo goed mogelijk ontspant.
  • Daarna kan de arts de scoop verder naar binnenschuiven. In de scoop zit een kleine camera. Daarmee kan de arts de slokdarm en de vernauwing goed bekijken.
  • Tijdens het inbrengen van de gastroscoop en de behandeling, heeft u voldoende ruimte in uw keelholte om gewoon te kunnen ademen. Het is belangrijk dat u zo rustig mogelijk probeert door te ademen. U heeft dan het minste last van de behandeling.
  • Probeer ook zo min mogelijk te slikken, want bij elke slikbeweging voelt u de scoop in de keel.

  Het oprekken van de slokdarm

  Het oprekken van een vernauwing kan op verschillende manieren gebeuren.

  Savary dilatatie

  Bij Savary dilatatie rekt de arts de vernauwing op met Savary dilatatoren. Dit zijn soepele staven met verschillende dikten.

  • De gastroscoop wordt ingebracht.
  • Via de gastroscoop plaatst de arts een lange draad (voerdraad) langs de vernauwing.
  • Over de draad wordt de Savary dilatator door de vernauwing gebracht.
  • De arts herhaalt dit met steeds wat dikkere dilatatoren totdat de vernauwing is opgerekt.
  • Nadat de laatste dilatator is ingebracht, verwijdert de arts de voerdraad.

  Ballondilatatie

  Bij ballondilatatie wordt de vernauwing opgerekt met een ballon die gevuld is met water.

  • De arts brengt de gastroscoop in tot boven de vernauwing.
  • Daarna wordt de ballon via de gastroscoop tot in de vernauwing gebracht.
  • Als de ballon op de juiste plaats ligt, wordt deze gevuld met water. Hierdoor vindt oprekking plaats van het vernauwde gebied.
  • Na de behandeling wordt de ballon leeg gezogen en verwijdert de arts de ballon.
  • Daarna controleert de arts het opgerekte gebied met de gastroscoop.

  Hoe lang duurt de behandeling?

  De voorbereiding op de Endoscopie afdeling duurt ongeveer 10 minuten. De behandeling zelf duurt ongeveer 20 minuten. Als de gastrocoop moeilijk in de slokdarm te brengen is, kan de behandeling langer duren.

  • Meteen na de behandeling bespreekt de arts het resultaat van de behandeling met u.
  • Na de behandeling gaat u weer terug naar de verpleegafdeling totdat het kalmeringsmiddel grotendeels is uitgewerkt.
  • De verpleegkundige controleert uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte. Dit wordt na 1 uur herhaald. 
  • Krijgt u na de behandeling klachten? Waarschuw dan de verpleegkundige.
  • Als er bij de behandeling complicaties zijn ontstaan, bespreekt de arts met u wat er verder gaat gebeuren.

  Eten en drinken

  Als uw keel verdoofd is, kunt u zich sneller verslikken dan anders. Daarom mag u tot 1 uur na het onderzoek nog niet eten of drinken. Begin voorzichtig met een slokje water. Als dit goed gaat, kunt u verder gewoon drinken en later eten.

  Risico's

  Meestal is het oprekken van de slokdarm een redelijk veilige behandelmethode. Toch kunnen er complicaties voorkomen, zoals bij elke behandeling.

  • Bij het oprekken van de slokdarm kan er een scheurtje in de slokdarm ontstaan. Dit kan een pijnlijk gevoel geven en soms tot ernstige infecties leiden.
  • Bij het oprekken van de slokdarm kan een bloeding ontstaan in de slokdarm.
  • Door het kalmeringsmiddel kunnen ademhalingsproblemen en/of stoornissen in de hartfunctie optreden.
  • Als u zich verslikt in de maaginhoud, kunt u een luchtweginfectie of longontsteking krijgen.

  Naar huis

  Bent u op de afdeling Dagbehandeling opgenomen, en er zijn geen bijzonderheden? Dan kunt u een paar uur na de behandeling weer naar huis.

  Krijgt u bij thuis klachten? Neem dan contact op met het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

  • Tijdens kantooruren: afdeling Endoscopie, telefoonnummer (073) 553 30 51.
  • Buiten kantooruren: afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (073) 553 27 00.

  U krijgt een afspraak mee voor controle bij uw behandelend arts.

  Dan kunt u deze voor de behandeling stellen aan uw behandelend arts, diens assistent of aan de verpleegkundige op de verpleegafdeling. U kunt ook de afdeling Endoscopie bellen voor vragen. Het telefoonnummer is (073) 553 30 51.