Headerafbeelding
afdelingen chirurgie verpleegafdeling revalidatie
Behandeling

Opname vanwege een gebroken heup bij ouderen (afdeling Chirurgie)

Bent u opgenomen in het ziekenhuis omdat u uw heup heeft gebroken? Hieronder vindt u meer informatie over de zorg voor ouderen met een gebroken heup op afdeling A7 Chirurgie.

Wanneer iemand van 70 jaar of ouder een heup breekt, is er soms een kans op bijkomende problemen (complicaties) tijdens de ziekenhuisopname. Voorbeelden van complicaties zijn een grotere kans op vallen, infecties, ondervoeding of acute verwardheid (delier). Deze opstapeling van problemen vertraagt de genezing en revalidatie. Hierdoor zou u uiteindelijk minder zelfredzaam kunnen worden.

Meer informatie

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code GER-123
Laatste revisie: 7 februari 2022 - 09:28
Meer informatie

Opname vanwege een gebroken heup bij ouderen (afdeling Chirurgie)

Wij bieden u multidisciplinaire zorg. Dit houdt in dat de geriater, chirurg en orthopeed nauw samenwerken. Ons doel is om de zorg af te stemmen op uw persoonlijke behoeften en wensen. De zorg is er op gericht complicaties te voorkomen, en als ze zich toch voordoen; ze zo snel mogelijk te behandelen. Hierdoor kunt u zo goed mogelijk herstellen.

Ons doel is u te helpen om na de operatie zo snel mogelijk weer te gaan bewegen. Door zo snel mogelijk uit bed te komen verkleint u de kans op complicaties. Bovendien blijft uw conditie en spierkracht hierdoor zoveel mogelijk op peil.

Artsen (orthopeed, chirurg en geriater).

U bent opgenomen voor de orthopeed of de chirurg in verband met een gebroken heup. De orthopeed of chirurg behandelt u daarvoor. Bij opname is een van deze specialisten uw hoofdbehandelaar.

De geriater is gespecialiseerd in de medische behandeling van ouderen bij wie vaak meerdere aandoeningen tegelijk aanwezig zijn. Vaak gaat het om een combinatie tussen lichamelijke, sociale en psychische problemen. Uw geriater heeft ook speciale aandacht voor de medicijnen die u gebruikt.

Bij uw opname beoordeelt de geriater of er bijzonderheden zijn waar de chirurg of orthopeed bij de behandeling van uw gebroken heup rekening mee moeten houden. Na de operatie wordt de geriater meestal uw hoofdbehandelaar. De chirurg of orthopeed blijft in deze fase op de achtergrond betrokken bij uw behandeling.

Verpleegkundige en zorgassistenten

De verpleegkundigen op de afdeling hebben speciale aandacht voor u. Samen met de zorgassistenten richten zij zich op het voorkomen van een acute verwardheid, door erop te letten dat:

  • u actief bent en voldoende in beweging komt;
  • u voldoende eet en drinkt;
  • u een normaal dag- en nachtritme heeft.

Fysiotherapeut, ergotherapeut en andere zorgverleners

De fysiotherapeut en ergotherapeut zijn direct na de operatie betrokken bij uw revalidatieproces. Als het nodig is kunnen een maatschappelijk werker, diëtist of logopedist worden ingeschakeld.

Leerling-verpleegkundigen en arts-assistenten (basisarts eventueel in opleiding tot specialist)

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. U zult daarom ook bijvoorbeeld leerling-verpleegkundigen en artsen in opleiding tegenkomen. De artsen in opleiding worden begeleid door de specialist. De leerling-verpleegkundigen werken altijd onder supervisie van gediplomeerde verpleegkundigen.

De verpleegkundigen van de afdeling bieden u hulp. Heeft u hulp nodig bij het eten, dan is een familielid of mantelzorger altijd van harte welkom om u hierbij te helpen. Als u ziek of onrustig bent kunnen familieleden of mantelzorgers u mee helpen verzorgen tijdens de opname. Dit kan ook in de avond en de nacht. Als het nodig is, kan de verpleging uw familie of mantelzorger vragen om vaker aanwezig te zijn.

Wij proberen met zijn allen om u zo snel mogelijk terug te laten keren naar uw eigen woonsituatie. Dit is echter niet altijd direct vanuit het ziekenhuis haalbaar. Daarom komt snel na uw opname en operatie iemand van het Maatschappelijk Werk /Transferpunt bij u langs, om zo nodig de aanvraag voor extra nazorg in gang te zetten. Dit gebeurt in overleg met u en/of uw contactpersoon/vertegenwoordiger.

Als de ontslagdatum bekend is, krijgt u en uw contactpersoon/vertegenwoordiger een afspraak voor een ontslaggesprek met de geriater/arts in opleiding Geriatrie. Tijdens deze afspraak bespreken zij het verloop van uw opname en eventueel het poliklinisch plan voor na uw ontslag uit het ziekenhuis.

Artsenvisite

Iedere dag tussen 09.30 en 11.30 uur komt een arts(in opleiding) met een verpleegkundige bij u langs. Stel gerust uw vragen. Er worden afspraken gemaakt over uw verdere behandeling. De specialisten lopen regelmatig mee. Het is mogelijk dat een collega van uw (poliklinisch) behandelend arts visite loopt.

Vertegenwoordiger/contactpersoon

Wij vragen u een vertegenwoordiger (contactpersoon) te benoemen. Het is belangrijk om er goed over na te denken wie u als vertegenwoordiger kiest. Tijdens uw opname geven wij alleen aan deze persoon informatie over het beloop van uw opname. Wordt uw gezondheid zo slecht dat u zelf geen besluiten meer kunt nemen. Dan is deze persoon is ook degene die samen met de dokter besluiten over uw behandeling moet nemen. We weten dat dit een ingewikkeld onderwerp is. Daarom hebben we over dit onderwerp een aparte folder gemaakt. Deze krijgt u van ons bij opname.

Bent u de vertegenwoordiger en wilt u iets vragen of bespreken? Vraag dan bij de balie aan de secretaresse naar de verantwoordelijk verpleegkundige. Na de operatie belt de chirurg of arts-assistent chirurgie die de operatie heeft uitgevoerd u zo snel mogelijk om te vertellen hoe de operatie verlopen is. En de arts in opleiding Geriatrie belt u als de geriater het hoofdbehandelaarschap van de chirurg overneemt.