Headerafbeelding
afdelingen dagbehandeling intake vragenlijst
Behandeling

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal na een botbreuk

Na een botbreuk kan de orthopedisch chirurg een schroef, plaatje, pin of draad inbrengen (osteosynthese materiaal) om het bot extra stevigheid te geven.

Dit materiaal blijft meestal levenslang in het lichaam zitten. Maar soms geeft het materiaal irritatie, pijn of beperkingen bij het bewegen. Dan kan de chirurg het met een operatie weer verwijderen. De operatie gebeurt meestal via het litteken van de vorige operatie. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code ORP-059
Laatste revisie: 18 oktober 2023 - 10:01
Hoe verloopt de behandeling?

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal na een botbreuk

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatiefolder voorbereiding (dag)opname

Voor de opname krijgt u een folder met informatie over de (dag)opname. Deze informatie heeft u nodig om zich goed voor te bereiden. U krijgt de folder als digitale versie in uw MijnJBZ en als u wilt ook op papier. Lees deze informatie goed door!

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat uw maag voor de operatie leeg is. Dit noemen we nuchter. Dit voorkomt dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Als dit gebeurt, kan dat ernstige complicaties geven. 

Bent u niet nuchter? Dan kan de operatie niet door gaan.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Dit zijn algemene instructies voor het nuchter zijn. Het kan zijn dat u van de arts andere instructies krijgt. U ontvangt hierover bericht in uw MijnJBZ en eventueel op papier. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Stop met roken

Zeker als u geopereerd bent of moet worden, is het beter niet te roken. De ademhalingswegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Daarnaast verdringt het koolmonoxide in de rook het zuurstof uit het bloed. Roken is slecht voor de wondgenezing en vergroot de kans op complicaties. Tenslotte kan hoesten na de operatie erg veel pijn doen.

Houdt u er ook rekening mee dat u in en om het ziekenhuis niet mag roken. Het hele gebouw, het ziekenhuisterrein en de parkeervoorzieningen zijn rookvrij.

Voor hulp bij stoppen met roken kunt u kijken op www.rookvrijookjij.nl of belt u naar (076) 889 51 95.

Opname

U wordt voor deze operatie opgenomen op afdeling Kort Verblijf of afdeling Dagbehandeling. 

Als u wordt opgenomen op de afdeling Kort Verblijf, blijft u in principe één of meerdere nachten opgenomen in het ziekenhuis. Als u opgenomen wordt op de afdeling Dagbehandeling, dan kunt u dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. Het is afhankelijk van uw operatie op welke afdeling u wordt opgenomen en hoe lang u opgenomen blijft.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

De chirurg maakt meestal gebruik van het litteken van de vorige operatie. De huid wordt meestal gesloten met oplosbare hechtingen. Vervolgens wordt een drukverband aangelegd.

Op de plek van de verwijderde schroeven en pennen zitten na de operatie kleine holtes. Deze worden in de loop van de tijd door het lichaam zelf opgevuld met littekenweefsel of nieuw bot.

Het materiaal dat verwijderd is, wordt na de operatie weggegooid. Vertel het de chirurg als u het materiaal zelf wilt meenemen. Houdt u er wel rekening mee dat het materiaal verontreinigd en soms scherp is.

Wat zijn de risico's?

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook bij deze operatie is de normale kans op complicaties (zoals een nabloeding, een wondinfectie, trombose of longembolie) aanwezig.

Herstel thuis

 • Het drukverband mag 48 uur na de operatie verwijderd worden.
 • Als het drukverband verwijderd is mag u douchen. Als u wilt mag u de wond bedekken met een pleister.
 • Leg het geopereerde arm of been gedurende 48 uur zoveel mogelijk omhoog.
 • Meestal mag u direct na het verwijderen van het materiaal uw arm/been weer gewoon bewegen en belasten. Bij twijfel over de stevigheid van het bot krijgt u gips aangelegd. Of u krijgt het advies om tijdelijk het geopereerde bot minder te belasten.
 • Vermijd contactsport. Overleg hierover met uw chirurg.

Heeft u pijn?

In overleg met de anesthesioloog wordt afgesproken welke pijnstillers u thuis mag gebruiken. Voordat u naar huis gaat bespreekt de verpleegkundige dit met u.

Het verwijderen van de hechtingen

Heeft u oplosbare hechtingen gekregen? Dan mag u de eerste week na de operatie niet in bad en niet te heet douchen. De hechtingen kunnen daardoor namelijk te snel oplossen.

Heeft u niet oplosbare hechtingen gekregen? (Dit zijn zichtbare, meestal donker gekleurde hechtingen). Dan mogen deze verwijderd worden bij de huisarts of op de polikliniek. Wanneer dit kan hoort u na de operatie voordat u naar huis gaat.

Wanneer neemt u contact op?

Bij de volgende problemen neemt u contact op met het ziekenhuis:

 • Als de wond erg rood, gezwollen of geïrriteerd ziet. Dit kan wijzen op een ontsteking.
 • Als u koorts boven 38,0˚ Celsius krijgt.
 • Als u zich zorgen maakt of vragen heeft.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

 • De eerste 24 uur na ontslag belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Orthopedie, telefoonnummer (073) 553 60 50. In dringende gevallen buiten kantooruren belt u naar de verpleegafdeling Orthopedie, telefoonnummer (073) 553 25 21. 
 • Zijn er problemen ná de eerste 24 uur thuis? Dan kunt u bellen naar (073) 553 67 86. Afhankelijk van het tijdstip komt u via dit telefoonnummer in contact met de polikliniek Orthopedie tijdens kantooruren) of met de afdeling Spoedeisende Hulp (buiten kantooruren).

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Orthopedie. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur op nummer (073) 553 60 50.