Headerafbeelding
De informatiebalie op de Boulevard locatie 's-Hertogenbosch
Behandeling

Operatie verwijderen van de keelamandelen bij volwassenen

Bij volwassenen verwijdert de KNO-arts de keelamandelen meestal door ze voorzichtig los te maken. We noemen dit het pellen van de amandelen. 

Bij een acute ontsteking van de keelamandelen bestaan de klachten in het algemeen uit een korte periode van keelpijn met slikklachten, koorts en je ziek voelen. De amandelen kunnen ook chronisch in meer of minder mate ontstoken zijn. In het laatste geval kunnen klachten optreden van moeheid, lusteloosheid, snurken, matige eetlust en slechte adem.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code KNO-047
Laatste revisie: 15 april 2021 - 14:36
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie verwijderen van de keelamandelen bij volwassenen

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om de dag na de operatie niet zelf met de auto naar huis te rijden. Ook niet fietsen. Het is belangrijk dat u vooraf vervoer naar huis regelt. 

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

De behandeling

De behandeling gebeurt onder narcose. De KNO-arts verwijdert de amandelen meestal door ze stapsgewijs los te maken. We noemen dit het pellen van de amandelen. Bij ouderen zitten de keelamandelen vaak veel vaster aan de onderliggende weefsellaag.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

Direct na de operatie heeft u pijn in de keel en moeite met slikken. De pijn kan uitstralen naar de oren. U kunt een pijnstiller vragen. Veel drinken van koud water is belangrijk en kan de pijn verlichten. Daarnaast moet u zo min mogelijk uw keel schrapen.

Meestal komt er na de operatie een beetje vers bloed uit de keel. Ook kan het zijn dat u donker bloed braakt. Dit is oud bloed dat tijdens de operatie in uw maag terecht is gekomen. Soms loopt er  een beetje bloed uit de neus. Dit komt doordat het beademingsbuisje  in uw neus heeft gezeten. Na het verwijderen van de neusamandel kan er vaak ook bloed uit uw neus komen.

Wat zijn de risico's?

Bij iedere operatie is er sprake van een risico. Bij het pellen van amandelen is het belangrijkste risico een nabloeding. Bij een nabloeding ontstaat een bloeding onder het stolsel. Het is vaak voldoende om het niet goed afsluitende stolsel te verwijderen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Hierdoor ontstaat een nieuw en beter stolsel. In ongeveer 2% is het nodig om de nabloeding onder algehele anesthesie te behandelen.

Verder kan er na de operatie heel af en toe smaakverlies optreden. In bijna alle gevallen herstelt dit binnen enkele weken.

Wanneer mag u naar huis?

Als alles goed gaat, mag u dezelfde dag naar huis.

U heeft tijd nodig om te genezen. Vanwege de narcose kunt u zich de eerste dagen moe voelen en minder eetlust hebben. Ook uw reactievermogen kan wat vertraagd zijn.

Adviezen voor thuis

Onderstaande adviezen zijn goed voor de genezing en verminderen de kans op complicaties.

  • Voor de pijn kunt u paracetamol gebruiken. Het liefst in de vorm van een oplostablet of zetpil. Op de plaats waar de amandelen zaten, vormt zich een grijswitte korst. Deze laat meestal los na 7 tot 8 dagen. De korst verdwijnt spontaan. Uw adem kan hierdoor wat weeïg ruiken. Bovendien kunt u een wat metaalachtige smaak hebben. Ook dit verdwijnt vanzelf. 
  • Wij raden u aan de eerste dagen zachte en koele voeding te gebruiken. Verder kan bouillon een lekkere afwisseling zijn. Melkproducten voelen plakkerig en vervelend. Koolzuurhoudende dranken zijn vaak te prikkelend. 
  • Houdt u zich verder een week rustig. In principe bent u na 2 weken hersteld.

Bij welke klachten belt u het ziekenhuis?

Mocht u een forse nabloeding krijgen, dan belt u direct naar het ziekenhuis of uw huisarts.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

U komt alleen op controle als u nog klachten heeft.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.