Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Operatie bij peesschede-ontsteking

Bij een peesschedeontsteking krijgt u heel soms een operatie.

Als andere behandelingen bij een peesschedeontsteking niet helpen, dan kunnen we u een operatie adviseren. In 90 procent van de gevallen geeft deze ingreep een goed resultaat.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code ORP-066
Laatste revisie: 19 november 2019 - 10:47
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij peesschede-ontsteking

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd vóór de opname in het ziekenhuis een bezoek aan de afdeling Preoperatieve Screening (POS). Hier hoort u hoe u zich thuis op de operatie moet voorbereiden.

Wat zijn de risico's?

In de meeste gevallen verloopt de operatie zonder problemen. Bij iedere operatie kunnen echter complicaties voorkomen. Bij deze operatie zijn dit:

  • Er kan een meer dan normale bloeduitstorting optreden, waardoor de wond pijnlijker is. 
  • Er kan een ontsteking van de wond optreden, waardoor een behandeling met antibiotica nodig is. 
  • Doordat een huidzenuwtak in het operatiegebied tijdens of na de operatie onder druk- of trekkracht komt, kan het zijn dat het gevoel in een deel van de vinger of duim wegvalt. Meestal herstelt zich dit na verloop van tijd, maar niet altijd.

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans hebben op complicaties na een operatie dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. Rokers kunnen de kans op complicaties met de helft (!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Wat gebeurt er voor de behandeling?

U wordt voor deze operatie opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of de afdeling Kort Verblijf. De operatie zelf vindt plaats in het Operatiecentrum onder regionale verdoving (plexusanesthesie) of algehele anesthesie. Bij regionale verdoving wordt alleen de arm verdoofd door een injectie in de oksel.

Wat gebeurt er bij de behandeling?

Tijdens de operatie snijdt de orthopedisch chirurg de peeskoker in de lengte door, zodat er meer ruimte ontstaat voor de beknelde pees. De plaats van de snee is afhankelijk van welke pees precies is aangedaan. Vervolgens verwijdert de orthopedisch chirurg het geïrriteerde peesweefsel. Tot slot wordt de peeskoker, met voldoende ruimte voor de pees, weer gesloten.

Na de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer. Als zich goed voelt, brengen we u terug naar de verpleegafdeling.

Naar huis

Als er verder geen bijzonderheden zijn, dan gaat u dezelfde dag weer naar huis.

Na de operatie heeft u een drukverband om uw pols. U krijgt een sling of mitella om uw arm te ondersteunen. 

  • Zorg ervoor dat u uw hand de eerste 24 tot 48 uur hoger houdt dan uw elleboog. Zo kunt u een eventuele zwelling van de hand zoveel mogelijk voorkomen. 
  • U mag het drukverband na 24 tot 48 uur verwijderen. 
  • Als u merkt dat het gevoel in uw hand is teruggekeerd, is het goed om uw vingers en duim weer te gaan bewegen. 
  • Na 1 week mag u met uw hand weer alles proberen te doen. 

​​​​​​​Wanneer neemt u contact op?

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de behandelend arts of met de huisarts bij één van de volgende verschijnselen:

  • U heeft koorts boven de 38.5 °C.
  • U heeft steeds meer pijn in het operatiegebied, in combinatie met roodheid en eventueel koorts.
  • De wond lekt overmatig.

Na 2 weken komt u ter controle op de polikliniek Orthopedie.