Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Operatie bij peesschede-ontsteking

Bij een peesschedeontsteking krijgt u heel soms een operatie.

Als andere behandelingen bij een peesschedeontsteking niet helpen, dan kunnen we u een operatie adviseren. In 90% van de gevallen geeft deze ingreep een goed resultaat.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code ORP-066
Laatste revisie: 23 april 2021 - 15:39
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij peesschede-ontsteking

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Wat zijn de risico's?

In de meeste gevallen verloopt de operatie zonder problemen. Bij iedere operatie kunnen echter complicaties voorkomen. Bij deze operatie zijn dit:

 • Er kan een meer dan normale bloeduitstorting optreden, waardoor de wond pijnlijker is. 
 • Er kan een ontsteking van de wond optreden, waardoor een behandeling met antibiotica nodig is. 
 • Doordat een huidzenuwtak in het operatiegebied tijdens of na de operatie onder druk- of trekkracht komt, kan het zijn dat het gevoel in een deel van de vinger of duim wegvalt. Meestal herstelt zich dit na verloop van tijd, maar niet altijd.

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans hebben op complicaties na een operatie dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. Rokers kunnen de kans op complicaties met de helft (!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Wat gebeurt er voor de behandeling?

U wordt voor deze operatie opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of de afdeling Kort Verblijf. De operatie zelf vindt plaats in het Operatiecentrum onder regionale verdoving (plexusanesthesie) of algehele anesthesie. Bij regionale verdoving wordt alleen de arm verdoofd door een injectie in de oksel.

Wat gebeurt er bij de behandeling?

Tijdens de operatie snijdt de orthopedisch chirurg de peeskoker in de lengte door, zodat er meer ruimte ontstaat voor de beknelde pees. De plaats van de snee is afhankelijk van welke pees precies is aangedaan. Vervolgens verwijdert de orthopedisch chirurg het geïrriteerde peesweefsel. Tot slot wordt de peeskoker, met voldoende ruimte voor de pees, weer gesloten.

Na de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer. Als zich goed voelt, brengen we u terug naar de verpleegafdeling.

Naar huis

Als er verder geen bijzonderheden zijn, dan gaat u dezelfde dag weer naar huis.

Na de operatie heeft u een drukverband om uw pols. U krijgt een sling of mitella om uw arm te ondersteunen. 

 • Zorg ervoor dat u uw hand de eerste 24 tot 48 uur hoger houdt dan uw elleboog. Zo kunt u een eventuele zwelling van de hand zoveel mogelijk voorkomen. 
 • U mag het drukverband na 24 tot 48 uur verwijderen. 
 • Als u merkt dat het gevoel in uw hand is teruggekeerd, is het goed om uw vingers en duim weer te gaan bewegen. 
 • Na 1 week mag u met uw hand weer alles proberen te doen. 

​​​​​​​Wanneer neemt u contact op?

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de behandelend arts of met de huisarts bij één van de volgende verschijnselen:

 • U heeft koorts boven de 38.5 °C.
 • U heeft steeds meer pijn in het operatiegebied, in combinatie met roodheid en eventueel koorts.
 • De wond lekt overmatig.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

 • De eerste 24 uur na ontslag belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Orthopedie, telefoonnummer (073) 553 60 50. In dringende gevallen buiten kantooruren belt u naar de verpleegafdeling Orthopedie, telefoonnummer (073) 553 25 21. 
 • Zijn er problemen ná de eerste 24 uur thuis? Dan kunt u bellen naar (073) 553 67 86. Afhankelijk van het tijdstip komt u via dit telefoonnummer in contact met de polikliniek Orthopedie (tijdens kantooruren) of met de afdeling Spoedeisende Hulp (buiten kantooruren).

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Na 2 weken komt u ter controle op de polikliniek Orthopedie.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Orthopedie. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur op nummer (073) 553 60 50.