Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

Operatie bij kaakbreuk

Bij een operatie vanwege een kaakbreuk zet de MKA-chirurg de breukdelen en maakt ze aan elkaar vast met kleine titaniumplaatjes en -schroefjes. 

 

 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Code MON-077
Laatste revisie: 6 september 2021 - 16:10
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij kaakbreuk

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Bij de operatie maakt de MKA-chirurg de onder- en bovenkaak aan elkaar vast met staaldraadjes of elastieken, gedurende 4 tot 6 weken. Bij een kaakbreuk verloopt de operatie meestal volledig via de mond, dus zonder een snee in de huid te maken. Zo ontstaan er geen littekens aan de buitenkant van de mond. 

Bij breuken van jukbeen, jukboog, oogkas of schedel kan wel een snee in de huid noodzakelijk zijn. De MKA-chirurg doet dit zo onopvallend mogelijk in de huidplooien. Als het mogelijk is, bespreekt de chirurg dit van tevoren met u.

Na de operatie is uw gezicht (soms erg) gezwollen. De zwelling wordt meestal na een aantal dagen snel minder. Meestal kunt u direct na de operatie uw mond al een klein beetje open doen. De duur van de opname in het ziekenhuis varieert van één tot enkele dagen.

Bij een breuk is het belangrijk dat de botdelen weer kunnen vastgroeien. Daarom mag u de kaak niet te veel belasten. U mag de eerste 4 tot 6 weken niet echt kauwen. Het eten moet vloeibaar tot zacht zijn. Het klaarmaken en eten van vloeibaar voedsel kost meer tijd; houdt u daar rekening mee. Het is het beste om wat vaker per dag te eten. In principe kunt u alles eten, maar u moet het fijnmalen. Dit kunt u doen met behulp van een keukenmachine, blender of staafmixer. 

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, telefoonnummer: (073) 553 23 30. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.

Na ontslag uit het ziekenhuis komt u een paar keer terug voor controle. De MKA-chirurg bekijkt dan hoe de genezing verloopt.

De plaatjes en schroefjes waarmee de botdelen tijdens de operatie zijn vastgezet, zijn van titanium. Deze kunnen daarom zonder schadelijke gevolgen in uw lichaam achterblijven. 

Met vragen belt u naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, telefoonnummer: (073) 553 23 30.