Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Operatie bij een terugkerende schouder uit de kom

Wanneer uw schouder vaker uit de kom schiet, kan een operatie nodig zijn om de schouder stabieler te maken.

Hierbij opereert de orthopedisch chirurg meestal via een kijkoperatie (arthroscopie). 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code ORP-061
Laatste revisie: 23 april 2020 - 14:26
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij een terugkerende schouder uit de kom

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze is meestal een telefonische afspraak. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans op complicaties na een operatie hebben dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. Rokers kunnen de kans op complicaties met 50%(!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

Opname

Voor deze operatie wordt u opgenomen op de afdeling Kort Verblijf.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

De operatie is in het Operatiecentrum. U krijgt algehele anesthesie. De anesthesioloog kan u ook nog een prik in de nek geven om de zenuwen naar de schouder tijdelijk te verdoven (plexusanesthesie). Dit moet ervoor zorgen dat u minder pijn heeft na de operatie.

De orthopedisch chirurg opereert meestal via een kijkoperatie (arthroscopie). De camera en de instrumenten worden via enkele kleine gaatjes in de huid naar binnen gebracht. Eerst bekijkt de orthopedisch chirurg de binnenkant van de schouder. Hij stelt dan vast wat het probleem is. De instabiliteit van de schouder kan komen door beschadiging van de bindweefselring en/of het losraken van deze ring van de schouderkom. Ook kan er stukje bot afgebroken zijn van de schouderkop of is er een deuk in de schouderkop.

Daarna zorgt de orthopedisch chirurg er voor dat het probleem in de schouder wordt opgelost, door de bindweefselring weer vast te hechten aan de schouderkom, een los stukje bot vast te hechten en/of eventueel ook pezen van de schouder vast te hechten.

De operatie duurt ongeveer een uur.

Wat zijn de risico's?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen er na iedere operatie complicaties optreden, zoals een nabloeding, een bloeduitstorting en een infectie van de wond. Zeer zeldzaam is trombose.

Bij deze operatie kan uw schouder stijf worden (frozen shoulder). Dit gaat vanzelf over, maar dit kan wel lang duren. Ook is er altijd een iets hogere kans dat de schouder in de toekomst toch weer uit de kom schiet. Meestal is dit dan als gevolg van een duw/klap tegen de schouder.

Naar huis

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Als er verder geen bijzonderheden zijn, dan gaat u dezelfde dag weer naar huis.

Herstel thuis

De eerste dag zijn de wonden afgedekt met een drukkend verband. Dit verband mag u na 2 dagen verwijderen. Soms wordt een hechting gebruikt voor het sluiten van de wond. U moet deze na ongeveer 10 tot 14 dagen laten verwijderen door de huisarts

De vastgehechte rand van de kom en mogelijk de vastgezette pezen hebben tijd nodig om vast te groeien op het bot. Hiervoor is rust nodig. De eerste 6 weken na de operatie moet u dan ook een mitella of sling dragen. U mag alleen zogenaamde slingerbewegingen met de schouder maken. Het is goed om uw arm af en toe uit de sling te halen om vooral de elleboog te buigen en te strekken zodat deze niet stijf wordt. U mag hierbij niet te veel zijwaartse bewegingen maken. De fysiotherapeut geeft u hierover uitleg in het ziekenhuis.

Pas na 6 weken mag u de schouder meer gaan bewegen en de kracht opbouwen. Hierbij mag u de eerste 3 maanden de arm maar heel weinig naar buiten draaien (exorotatie). Dit mag alleen bij een fysiotherapeut. Bij het naar buiten draaien van de arm komen de grootste krachten op het vastgezette weefsel.

De totale nabehandeling duurt vaak een half jaar. Sporten waarbij de schouder actief wordt gebruikt, mogen ook pas na een half jaar weer gedaan worden.

Wanneer neemt u contact op?

Het is belangrijk dat u na uw operatie contact opneemt met uw behandelend arts of met uw huisarts als één van de volgende verschijnselen zich voordoet:

  • U heeft koorts boven de 38.5 °C.
  • U heeft steeds meer pijn in het operatiegebied, in combinatie met roodheid en eventueel koorts.
  • Bij overmatig lekken van de wond.

Na ongeveer 6 weken komt u op controle bij de orthopedisch chirurg op de polikliniek.

Heeft u na uw ontslag bij afdeling Kort Verblijf (B3) nog vragen over uw opname? Dan kunt u contact met ons opnemen tijdens het telefonisch spreekuur: maandag t/m zondag van 10.30 - 11.30 uur op telefoonnummer  (073) 553 67 00.

Bij spoedvragen buiten kantooruren belt u: 

  • binnen 48 uur na ontslag met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (073) 553 27 00;
  • na 48 uur na ontslag met uw huisarts.

Voor overige vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek Orthopedie: telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur op telefoonnummer (073) 553 60 50.