Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

Operatie bij een gescheurde schouderpees (cuffruptuur)

Bij een gescheurde schouderpees opereert de orthopedisch chirurg via een kijkoperatie (arthroscopie).

Eerst bekijkt de orthopedisch chirurg de binnenkant van de schouder en controleert waar de peesscheur zit. Hierna worden de kapotte delen van de pees verwijderd. De gezonde delen worden vastgezet aan het bovenarmbot.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code ORP-063a
Laatste revisie: 10 september 2019 - 17:44
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij een gescheurde schouderpees (cuffruptuur)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze is meestal een telefonische afspraak. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans op complicaties na een operatie hebben dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. Rokers kunnen de kans op complicaties met 50%(!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

Opname

Voor deze operatie wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of Kort Verblijf.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de behandeling niet zelf auto te rijden. U bent misschien nog suf van de narcose en u moet een sling of mitella dragen. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

De operatie is in het Operatiecentrum. U krijgt algehele anesthesie. De anesthesioloog geeft meestal ook nog een prik in de nek om de zenuwen naar de schouder tijdelijk te verdoven (plexusanesthesie). Dit moet ervoor zorgen dat u minder pijn heeft na de operatie. 

De orthopedisch chirurg opereert via een kijkoperatie (arthroscopie). De camera en de instrumenten worden via 3 of 4 kleintje gaatjes in de huid naar binnen gebracht. Eerst bekijkt de orthopedisch chirurg de binnenkant van de schouder. De orthopedisch chirurg controleert bijvoorbeeld waar de peesscheur zit. Hierna worden de kapotte delen van de pees verwijderd. Ook worden de gezonde delen vastgezet aan het bovenarmbot. Vaak wordt ook op hetzelfde moment een stukje van het schouderdak weggehaald. De pezen krijgen dan meer ruimte.

De pezen worden meestal vastgezet met botankertjes. Hieraan zijn hechtdraden bevestigd. Er kunnen één of meerdere ankers worden gebruikt. Dit hangt af van de vorm en de grootte van de scheur. De ankers verdwijnen in het bot. De ankers hoeven later niet meer te worden verwijderd.

De behandeling duurt 45 tot 60 minuten.

Wat zijn de risico's?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen er na iedere operatie complicaties optreden, zoals een nabloeding, een bloeduitstorting en een infectie van de wond. Zeer zeldzaam is trombose.

Bij deze operatie kan uw schouder stijf worden (frozen shoulder). Dit gaat vanzelf over, maar dit kan wel lang duren. Ook kunnen de pezen niet of onvoldoende vastgroeien. De kracht komt dan niet helemaal terug. We kunnen ook niet altijd voorspellen of de pijnklachten helemaal zullen weggaan.

Naar huis

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Als er verder geen bijzonderheden zijn, dan gaat u dezelfde dag weer naar huis.

Herstel thuis

De vastgezette pezen moeten de tijd krijgen om vast te groeien op het bot. Hiervoor is rust nodig. U moet daarom de eerste 3 tot 4 weken na de operatie een mitella of sling dragen. U mag met uw schouder alleen slingerbewegingen maken. U mag uw arm af en toe uit de sling halen om vooral de elleboog te buigen en te strekken zodat deze niet stijf wordt. U mag alleen zijwaartse bewegingen doen bij een fysiotherapeut. U krijgt hiervoor instructies van de fysiotherapeut. Pas na 4 weken mag u meer bewegen. U mag dan ook uw kracht opbouwen.

De eerste dag zijn de wonden afgedekt met een drukkend verband. Dit verband mag u na 2 dagen verwijderen. Soms wordt een hechting gebruikt voor het sluiten van de wond. U moet deze na ongeveer 10 tot 14 dagen laten verwijderen door uw huisarts.

Wanneer neemt u contact op?

Het is belangrijk dat u na uw operatie contact opneemt met uw behandelend arts of met uw huisarts als één van de volgende verschijnselen zich voordoet:

  • U heeft koorts boven de 38.5 °C.
  • U heeft steeds meer pijn in het operatiegebied, in combinatie met roodheid en eventueel koorts.
  • De wond heel erg veel lekt.

Na ongeveer 8 weken komt u bij de orthopedisch chirurg op de polikliniek voor controle.

Als u vragen heeft kunt u bellen naar de polikliniek Orthopedie. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur op nummer (073) 553 60 50.

Heeft u na de behandeling vragen of problemen buiten kantooruren? Dan kunt u bellen naar de afdeling Spoedeisende Hulp op nummer (073) 553 27 00.