Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Operatie bij artrose van de voet en enkel

Als u artrose van de voet en enkel heeft, kan een operatie nodig zijn.

We kiezen alleen voor een operatie als andere behandelingen niet genoeg effect hebben. Er zijn meerdere soorten operaties mogelijk bij artrose van de voet en enkel. Soms is er meer dan één soort operatie nodig. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code ORP-027a
Laatste revisie: 19 november 2019 - 10:46
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij artrose van de voet en enkel

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze is meestal een telefonische afspraak. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Wat zijn de risico’s?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen er na een operatie complicaties optreden. Bijvoorbeeld een nabloeding, een bloeduitstorting, een infectie van de wond, of (heel zelden) trombose. 

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans hebben op complicaties na een operatie dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. Rokers kunnen de kans op complicaties met de helft (!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er voor de behandeling?

U wordt voor deze operatie opgenomen op de afdeling Kort Verblijf. De operatie zelf vindt plaats in het Operatiecentrum. U krijgt meestal een ruggenprik (spinale anesthesie) of plexusanesthesie. Heel soms wordt deze operatie uitgevoerd onder algehele anesthesie.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Wat de orthopedisch chirurg precies doet tijdens de operatie hangt af van welke soort operatie u krijgt. De meest voorkomende operaties zijn: 

  • Een kijkoperatie. Hiermee kunnen we het enkelgewricht schoonmaken. De orthopedisch chirurg verwijdert dan het afwijkende kraakbeen en eventuele uitsteeksels in en rondom het gewricht. In een vroeg stadium van artrose kan deze relatief kleine ingreep verlichting geven. 
  • Het vastzetten van het gewricht (artrodese). Bij deze ingreep worden de botten in het enkelgewricht aan elkaar vastgezet met pinnen, platen, schroeven of een staafje. Soms is bij deze operatie een bottransplantatie nodig. De orthopedisch chirurg zal dan waarschijnlijk een stukje van uw eigen bot gebruiken, meestal uit uw onderbeen of bekken. Over het algemeen is deze ingreep redelijk succesvol. Hoewel u het gewricht na deze operatie niet meer normaal kunt gebruiken, vermindert de pijn aanzienlijk of verdwijnt hij geheel. Hierdoor kunt u zich wat beter bewegen. 
  • Het vervangen van het gewricht (enkelprothese). Heel soms adviseert de orthopedisch chirurg u om het enkelgewricht te vervangen door een totale enkelprothese. Helaas is het plaatsen van een enkelprothese nog niet zo succesvol als de totale heup- of knieprothese. Een gewrichtsprothese kan loslaten of niet naar wens functioneren. Er kan dan nog een operatie nodig zijn.

De uitslaapkamer

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, brengen we u terug naar de verpleegafdeling. 

Naar huis

Heeft u een kijkoperatie gehad? Dan gaat u meestal na 1 dag naar huis als er verder geen bijzonderheden zijn. 

Na een artrodese gaat u meestal ongeveer 2 of 3 dagen na de operatie weer naar huis.

Voet- en enkelchirurgie kan flink pijnlijk zijn. Daarom krijgt u pijnstillers, zowel in het ziekenhuis als wanneer u weer naar huis gaat.

Herstel thuis

Het is belangrijk dat u uw voet na de operatie gedurende een week of langer hoog houdt. Overdag kunt u bijvoorbeeld uw voet op een stoel laten rusten. ’s Nachts kunt u onder het voeteneind van uw matras een flink kussen leggen.

Na de operatie mag u uw voet meestal een aantal weken niet belasten. Dit is na elke operatie verschillend, uw arts informeert u hierover. U moet er rekening mee houden dat u veel activiteiten tijdelijk niet kan doen. Misschien is het nodig dat u gips krijgt, met krukken moet lopen of een tijdje van een rolstoel gebruik moet maken. Ook kan fysiotherapie nodig zijn om de beweeglijkheid in uw voet en enkel weer terug te krijgen.

Meestal kunt u na 3 of 4 maanden uw dagelijkse activiteiten weer oppakken. Mogelijk moet u wel speciale schoenen of een ondersteunende brace (een soort bandage) blijven gebruiken.

In de meeste gevallen geeft de operatie uiteindelijk verlichting van de pijn ten opzichte van de situatie voor de operatie. Hierdoor worden de dagelijkse activiteiten uiteindelijk gemakkelijker. De volledige revalidatie kan 4 tot 9 maanden duren.

Wanneer neemt u contact op?

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de behandelend arts of met de huisarts als één van de volgende verschijnselen zich voordoet:

  • U heeft koorts boven de 38.5 °C. 
  • U heeft steeds meer pijn in het operatiegebied, in combinatie met roodheid en eventueel koorts. 
  • De wond lekt overmatig.

Heeft u een kijkoperatie gehad? Dan komt u na ongeveer vier weken bij de orthopedisch chirurg op de polikliniek voor controle. Na een artrodese heeft u ongeveer zes weken na de operatie een controleafspraak. Er wordt dan ook een röntgenfoto gemaakt.

Als u vragen heeft kunt u bellen naar de polikliniek Orthopedie.

Heeft u na de behandeling vragen of problemen buiten kantooruren? Dan kunt u bellen naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (073) 553 27 00.