Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

Operatie aan een halscyste (laterale halscyste)

Als u een cyste (holte met vocht) aan de zijkant van uw hals heeft, kan het nodig zijn dat de KNO-arts deze wegneemt.

Bijvoorbeeld als de cyste groter wordt. U kunt dan een zwelling in uw hals krijgen die klachten kan geven bij het bewegen en liggen. Als
de cyste ontstoken is, kan de zwelling groter en pijnlijker worden.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code KNO-707
Laatste revisie: 15 april 2021 - 16:01
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie aan een halscyste (laterale halscyste)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er bij de operatie?

Op de operatiekamer ziet u de KNO-arts die de operatie doet. Het team neemt samen met u nog eenmaal alle gegevens door. Hierna krijgt u anesthesie toegediend via het infuus en valt u in slaap.

Daarna maakt de arts een snee in een huidplooi en haalt de cyste weg. Er blijft een drain achter in de wond. Deze drain voert het wondvocht af. Ook zorgt de drain ervoor dat er geen bloedophoping onder de huid ontstaat. De drain komt via de wond naar buiten en blijft tot de volgende dag zitten.

De operatie duurt ongeveer 1 uur tot 1½ uur.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Pijn na de operaie

Na de operatie kunt u een verdoofd gevoel hebben rondom de wond. Dit komt omdat de arts tijdens de operatie de kleine gevoelszenuwen van de huid kan raken. Dit herstelt vanzelf en het verdoofde gevoel verdwijnt meestal na een paar maanden. Meestal heeft u na deze operatie weinig pijn. Als u pijn heeft, is dit vaak pijn door de wond.

Wat zijn de risico's?

Bij iedere operatie, ook bij deze, is er sprake van enig risico. Zo kan de huid rondom de wond pijnlijk zijn. Ook kan de huid dik en rood worden. U heeft dan een wondinfectie. Dan is een behandeling met antibiotica nodig.

Naar huis

De dag na de operatie verwijdert de verpleegkundige de wonddrain. Hierna mag u naar huis. Meestal heeft u dan weinig pijn. Heeft u toch pijn, dan kunt u hiervoor 4x per dag 2 tabletten paracetamol innemen. Tot de eerste controleafspraak moet u het verband droog houden en de pleisters laten zitten.

Vaak krijgt u een kleine zwelling rondom de wond. Deze gaat na enkele weken weer weg. Wanneer u een grote zwelling krijgt, dan kunt u een ontsteking of een bloeduitstorting hebben. Het litteken van de wond is meestal na een paar maanden niet meer te zien. Dit komt omdat de wond in een huidplooi ligt.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Na ongeveer komt u voor controle terug op de polikliniek. De arts verwijdert de hechtingen.
Is er weefsel opgestuurd voor onderzoek, dan krijgt u daar de uitslag van.