Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

Operatie aan een halscyste (laterale halscyste)

Als u een cyste (holte met vocht) aan de zijkant van uw hals heeft, kan het nodig zijn dat de KNO-arts deze wegneemt.

Bijvoorbeeld als de cyste groter wordt. U kunt dan een zwelling in uw hals krijgen die klachten kan geven bij het bewegen en liggen. Als
de cyste ontstoken is, kan de zwelling groter en pijnlijker worden.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code KNO-707
Laatste revisie: 11 januari 2023 - 15:16
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie aan een halscyste (laterale halscyste)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
  • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
  • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
  • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

  • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er bij de operatie?

Op de operatiekamer ziet u de KNO-arts die de operatie doet. Het team neemt samen met u nog eenmaal alle gegevens door. Hierna krijgt u anesthesie toegediend via het infuus en valt u in slaap.

Daarna maakt de arts een snee in een huidplooi en haalt de cyste weg. Er blijft een drain achter in de wond. Deze drain voert het wondvocht af. Ook zorgt de drain ervoor dat er geen bloedophoping onder de huid ontstaat. De drain komt via de wond naar buiten en blijft tot de volgende dag zitten.

De operatie duurt ongeveer 1 uur tot 1½ uur.

Uitslaapkamer

Na de operatie brengen wij u naar de uitslaapkamer. Net als tijdens de operatie controleren we voortdurend uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte. Zodra u wakker bent en u zich goed voelt, brengen we u terug naar de verpleegafdeling.

Pijn na de operaie

Na de operatie kunt u een verdoofd gevoel hebben rondom de wond. Dit komt omdat de arts tijdens de operatie de kleine gevoelszenuwen van de huid kan raken. Dit herstelt vanzelf en het verdoofde gevoel verdwijnt meestal na een paar maanden. Meestal heeft u na deze operatie weinig pijn. Als u pijn heeft, is dit vaak pijn door de wond.

Wat zijn de risico's?

Bij iedere operatie, ook bij deze, is er sprake van enig risico. Zo kan de huid rondom de wond pijnlijk zijn. Ook kan de huid dik en rood worden. U heeft dan een wondinfectie. Dan is een behandeling met antibiotica nodig.

Naar huis

De dag na de operatie verwijdert de verpleegkundige de wonddrain. Hierna mag u naar huis. Meestal heeft u dan weinig pijn. Heeft u toch pijn, dan kunt u hiervoor 4x per dag 2 tabletten paracetamol innemen. Tot de eerste controleafspraak moet u het verband droog houden en de pleisters laten zitten.

Vaak krijgt u een kleine zwelling rondom de wond. Deze gaat na enkele weken weer weg. Wanneer u een grote zwelling krijgt, dan kunt u een ontsteking of een bloeduitstorting hebben. Het litteken van de wond is meestal na een paar maanden niet meer te zien. Dit komt omdat de wond in een huidplooi ligt.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Na ongeveer 1 week komt u voor controle terug op de polikliniek. De arts verwijdert de hechtingen.
Is er weefsel opgestuurd voor onderzoek, dan krijgt u daar de uitslag van.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.