Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Ocrelizumab (Ocrevus®) bij multiple sclerose (MS)

Ocrelizumab is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RRMS). De arts schrijft dit voor bij een hoge ziekteactiviteit of wanneer de behandeling met een ander medicijn onvoldoende effect heeft.

RRMS is een vorm van MS waarbij ziekte-opvlammingen (schubs) voor komen. Het doel van de behandeling is om ziekte-opvlammingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Daardoor wordt eventuele achteruitgang in het functioneren zoveel mogelijk voorkomen.

Bij PPMS is er vanaf het begin van de ziekte een langzame achteruitgang in het functioneren. Opvallend is dat PPMS geen ziekte-opvlammingen/schubs kent. In de vroege fase van PPMS en vooral als er nieuwe afwijkingen worden gezien op de MRI, kan de neuroloog ocrelizumab voorschrijven. Het doel is het vertragen van de achteruitgang in het functioneren.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code NEU-318
Laatste revisie: 19 maart 2024 - 13:34
Hoe verloopt de behandeling?

Ocrelizumab (Ocrevus®) bij multiple sclerose (MS)

Ocrelizumab bindt aan bepaalde witte bloedcellen (specifieke B-cellen die een bepaald antigeen hebben) en verwijdert deze. Wanneer deze B-cellen zijn verwijderd, neemt de ontsteking af en daarmee de ziekte-activiteit bij MS.

Voor de behandeling

 • Voordat u start met ocrelizumab wordt er bloedonderzoek gedaan. U kunt bloed laten prikken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis of bij een van de prikposten. De uitslagen worden naar het MS-behandelcentrum gemaild.
 • Als de uitslagen bekend zijn, wordt de opname op de dagbehandeling gepland.
 • Voor elk infuus worden uw bloed en urine gecontroleerd. Dit gebeurt 5 tot 7 dagen voordat u het infuus krijgt. U krijgt de formulieren voor het bloed prikken en de urinecontrole thuis gestuurd.
 • U kunt bloed laten prikken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis of bij een van de prikposten. De uitslagen worden naar het MS-behandelcentrum gefaxt.
 • De MS-verpleegkundige belt u 2 tot 3 dagen voor uw dagopname, om de uitslagen te bespreken. Ook bespreekt de MS-verpleegkundige dan of er op dat moment tekenen zijn van een actieve infectie.

Gebruik

 • U krijgt ocrelizumab iedere 6 maanden via een infuus. De datum wordt in overleg met u gepland.
 • Voor de infuustherapie wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. De verpleegkundigen controleren u op mogelijke bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties.
 • Vlak voor het infuus met ocrelizumab, krijgt u prednison, clemastine en paracetamol. Dit om het risico op bijwerkingen te verminderen.
 • De 1e keer krijgt u ocrelizumab in 2 dosissen, met precies 2 weken ertussen.
 • Daarna krijgt u iedere 6 maanden 1 dosis.

Vervolgafspraken

 • Tijdens het eerste infuus komt de MS-verpleegkundige bij u langs op de Dagbehandeling. Daarna krijgt u na elke 26 weken een infuus met ocrelizumab, tijdens een dagopname. De opname op de Dagbehandeling duurt 6 uur.
 • De volgende behandelingen met ocrelizumab plant de MS-verpleegkundige in overleg met u.
 • Na het 1e infuus belt de MS-verpleegkundige u om de behandeling en mogelijke bijwerkingen te evalueren.
 • Na 3 maanden heeft u een afspraak bij de neuroloog om de behandeling en mogelijke bijwerkingen te bespreken.
 • 6 maanden na het 1e infuus krijgt u een MRI-scan van de hersenen. Er wordt dan ook een controleafspraak gepland bij de neuroloog om de uitslag van de MRI-scan te bespreken.
 • Daarna wordt er meestal iedere 6 maanden een afspraak voor u gemaakt. Dit gebeurt vaak om en om bij de MS-verpleegkundige en de neuroloog.
 • De 1e jaren krijgt u ieder jaar een MRI-scan van de hersenen.

Deze afspraken plannen we in overleg met u. Er kan zeker van dit tijdpad worden afgeweken, bijvoorbeeld als er bijwerkingen of nieuwe klachten zijn.

Bloed en urine onderzoek

De controles van uw bloed zijn belangrijk voor een veilig gebruik van ocrelizumab. Als u meerdere keren uw bloed niet laat controleren, dan kan de arts het voorschrijven van ocrelizumab (tijdelijk) stopzetten.

 • 5 tot 7 dagen voor elke behandeling controleren we uw bloed en de urine op een blaasontsteking.
 • De MS-verpleegkundige belt u 2 tot 3 dagen voor uw dagopname, om de uitslagen te bespreken. Ook bespreekt de MS-verpleegkundige dan of er op dat moment tekenen zijn van een actieve infectie.
 • Het MS-behandelcentrum stuurt u de formulieren voor het bloedprikken en urineonderzoek.
 • U kunt bloed laten prikken en uw urine inleveren bij de bloedafname in het Jeroen Bosch Ziekenhuis of bij een van de prikposten. De uitslagen worden naar het MS-behandelcentrum gefaxt.

Zoals bij elk medicijn kan het gebruik van ocrelizumab bijwerkingen geven. Niet iedereen heeft daar last van. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • Reacties die te maken hebben met het infuus, zoals hoofdpijn, jeukerige huid, huiduitslag, netelroos, geïrriteerde of pijnlijke keel, kortademigheid.
 • Verhoogde gevoeligheid voor infecties, waaronder herpes zoster.
 • Griepklachten.

Zwangerschap en vruchtbaarheid

 • Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van ocrelizumab tijdens de zwangerschap.
 • U mag niet zwanger worden tijdens het gebruik van ocrelizumab, omdat er een verhoogde kans is op aangeboren afwijkingen bij het kind.
 • We adviseren u dringend om betrouwbare anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling en tot 3 tot 6 maanden daarna.
 • Heeft u een zwangerschapswens? Neem dan contact op met de MS-verpleegkundige voor overleg over stoppen met ocrelizumab en verdere begeleiding.
 • Er wordt bij ocrelizumab geen effect op de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen verwacht.

Borstvoeding

U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van ocrelizumab.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de MS-verpleegkundigen, telefoonnummer (073) 553 23 25. Zij zijn meestal elke werkdag aanwezig.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de MS-verpleegkundigen, telefoonnummer (073) 553 23 25. Zij zijn meestal elke werkdag aanwezig.