Headerafbeelding
Vrouw met kind kijkend naar binnentuin
Behandeling

Longembolie, leefregels en adviezen

Bij een longembolie zit een bloedvat (longslagader) naar uw longen verstopt.

Om de longembolie te behandelen wordt u soms tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis. Soms mag u dezelfde dag weer naar huis. Als u naar huis gaat moet u meestal nog een tijdje bloedverdunnende injecties en/of tabletten blijven gebruiken. Hier leest u meer over waar u op moet letten na een longembolie.

Waar moet u thuis aan denken?

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code LON-087a
Laatste revisie: 13 januari 2023 - 13:28
Waar moet u thuis aan denken?

Longembolie, leefregels en adviezen

Meestal moet u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog een tijdje bloedverdunnende injecties en/of tabletten blijven gebruiken. Hoe lang hangt af van de ernst en de oorzaak van de longembolie. Vaak duurt het tussen 3 en 12 maanden. Soms moet u de bloedverdunners altijd blijven gebruiken. Bijvoorbeeld als u meerdere longembolieën heeft gehad.

Uw longarts bepaalt welke medicijnen u nodig heeft en hoe lang u die moet gebruiken.

Soorten anistollingmedicijnen

Laag moleculair heparine (LMWH)

Het antistollingsmedicijn laag moleculair heparine (LMWH) gebruikt u in de vorm van een spuitje. Deze spuitjes krijgt u vaak maar voor korte tijd.

Vitamine K remmer

Vitamine K-remmers zijn antistollingsmiddelen in tabletvorm die de werking van vitamine K tegengaan.

DOACS

Het stollen van uw bloed gebeurt in verschillende stappen. DOAC’s (voorheen: NOACs) zijn antistollingsmiddelen die een stap in uw bloedstolling remmen en daardoor de kans op trombose of een embolie verkleinen.

Door onderstaande leefregels en adviezen kunt u een goede invloed hebben op het verloop van de behandeling. Ook kunt u de kans op herhaling van een longembolie helpen voorkomen.

 • Gebruik de medicijnen zoals uw arts ze heeft voorgeschreven,
 • Gebruik alleen medicijnen die zijn voorgeschreven door uw arts. Neem nooit zonder te overleggen andere medicijnen in. Doe dit ook niet met medicijnen die u zelf heeft gekocht bij apotheek of drogist.
 • Gebruik geen pijnstillers die een ontsteking remmen, zoals aspirine, ibuprofen en voltaren, behalve als uw arts dit voorschrijft. Deze pijnstillers kunnen het risico op een bloeding verhogen.
 • Hebt u koorts of pijn? Neem dan alleen paracetamol. Heeft u vragen hierover? Overleg dan met uw apotheker of behandend arts welke andere medicijnen u mag gebruiken.
 • Heeft u een ongeluk gehad of heeft u tekenen van een bloeding, zoals roodgekleurde urine, zwarte ontlasting, een grote of meerdere blauwe plekken, bloedneus? Bel dan uw huisarts.
 • Meld bij elk bezoek aan uw huisarts, tandarts of specialist dat u antistollingsmedicatie gebruikt. Doe dit ook als u in het ziekenhuis opgenomen wordt.
 • De apotheker heeft een signalerende functie. Soms zullen zij bij medicijnen die invloed hebben op uw antistollingsbehandeling, overleggen met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven. Het is daarom belangrijk dat u de apotheker op de hoogte houdt van uw actueel medicijn gebruik. Dit geldt ook voor medicijnen die zelf heeft gekocht bij apotheek of drogist.
 • Bent u vergeten uw medicijnen in te nemen? Lees bij het gebruik van een DOAC de bijsluiter of u de gemiste dosis kunt inhalen. Gebruikt u vitamine K antagonisten, vraag dan advies bij de trombosedienst.
 • De anticonceptiepil geeft een verhoogde kans dat u opnieuw een trombose krijgt. Daarom wordt het gebruik hiervan afgeraden. Overleg dit met uw arts. U kunt met uw arts ook de keuze voor een ander anticonceptiemiddel bespreken.
 • Bloedverdunnende medicijnen tijdens de zwangerschap kunnen schadelijk zijn voor de baby. Raakt u toch zwanger? Neem dan direct contact op met de trombosedienst en/of uw huisarts. Als u de medicijnen een langere periode gebruikt en u wilt zwanger worden, overleg dan met uw behandelend arts en/of huisarts.
 • Sport u graag? Vermijd sporten waar u grote kans heeft op blessures en contactsporten. Dit om de kans op bloedingen te beperken.
 • Vermijd langdurig stilzitten of stilstaan. Beweeg minimaal 30 minuten per dag.
 • Rookt u? Dan raden wij aan om te stoppen met roken. Roken zorgt er voor dat het bloed sneller stolt.
 • Leef zo gezond mogelijk. Zorg voor een gezond gewicht, gezonde voeding en voldoende beweging.
 • Drink voldoende, vooral als het warm is en wanneer u reist. Drink minstens 1½ liter per dag.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.