Headerafbeelding
Baby in maxicosi op de verpleegafdeling A5 Noord
Behandeling

Logopedie bij zuigelingen

Kinderen die te vroeg worden geboren of een te laag geboortegewicht hebben, komen in aanmerking voor logopedie.

Dit geldt ook voor kinderen die een moeilijke start hebben gehad, een behandeling op de intensive care hebben gehad en kinderen met bepaalde aangeboren afwijkingen. Uw kind krijgt logopedie om problemen met het drinken zo goed mogelijk te begeleiden. Met name het coördineren van het zuigen, slikken en ademen kan moeilijk zijn voor uw kind.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Neem bij iedere afspraak een geldig identiteitsbewijs van uw kind mee! Lees hier wat u eventueel nog meer moet meenemen.

Afspraak op de polikliniek in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld uw kind dan bij aankomst eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-193
Laatste revisie: 4 juni 2024 - 11:15
Hoe verloopt de behandeling?

Logopedie bij zuigelingen

Zodra uw kind op de kinder- of couveuseafdeling komt, schakelt de kinderarts de logopedist in. De logopedist komt daarna kennismaken met u en uw kind. Als uw kind er aan toe is, kan hij of zij starten met het drinken van borst- en/of flesvoeding. De logopedist wil zo snel mogelijk meekijken met de voeding. Er wordt hiervoor een afspraak gemaakt in de zorgmap. De verpleegkundige is dan op de hoogte.

Wat doet de logopedist?

Soms kan het zijn dat uw kind zuurstof en/of sondevoeding krijgt en een infuus heeft. Dit is geen bezwaar. De logopedist kijkt goed wat uw kind aangeeft en wat hij of zij op dat moment aankan. De logopedist kijkt bij uw kind naar de reflexen in het mondgebied. Dit gebeurt voordat uw kind gaat drinken. De reflexen laten zien in hoeverre uw kind toe is aan de voeding.

Tijdens de voeding bekijkt de logopedist het zuigen, slikken en ademen van uw kind. Hierna geeft ze adviezen aan u en aan de verpleegkundigen. Deze adviezen gaan meestal over de houding en de manier waarop uw kind het beste drinken kan krijgen. Soms adviseert de logopedist een andere fles of speen. Deze adviezen worden opgeschreven in de zorgmap.

Overleg met andere specialisten

De logopedist overlegt vaak met de verpleegkundigen, kinderfysiotherapeuten, pedagogisch medewerkers en artsen over de zorg en ontwikkeling van uw kind. Zo is de hulp voor uw kind goed op elkaar afgestemd.

Tijdens de opname en thuis

Tijdens de opname op de afdeling blijft de logopedist uw kind volgen. Ze kijkt regelmatig mee bij een voeding en zal de adviezen zonodig aanpassen. Wanneer uw kind weer thuis is, komen u en uw kind als dat nodig is op controle. De logopedist kijkt dan of uw kind zich goed ontwikkelt. Dit gebeurt meestal samen met een kinderfysiotherapeut. Als het nodig is, kan uw kind thuis begeleiding krijgen van een logopedist.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Paramedische Afdeling, logopedie. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur, telefoonnummer: (073) 553 61 55.