Headerafbeelding
Baby
Behandeling

Kinderfysiotherapie bij zuigelingen op de Kinderafdeling

Kinderen die te vroeg worden geboren (onder de 34 weken) of een te laag geboortegewicht hebben (onder de 2000 gram), komen in aanmerking voor kinderfysiotherapie.

Dit geldt ook voor kinderen die een moeilijke start hebben gehad of een intensive care behandeling. Het doel van kinderfysiotherapie is om mogelijke problemen in de bewegingsontwikkeling, de motorische ontwikkeling, vroeg te ontdekken. Hier leest u meer over kinderfysiotherapie bij zuigelingen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig identiteitsbewijs en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-742
Laatste revisie: 6 juni 2023 - 10:32
Hoe verloopt de behandeling?

Kinderfysiotherapie bij zuigelingen op de Kinderafdeling

Uw kind krijgt kinderfysiotherapie om mogelijke problemen met de motorische ontwikkeling van uw kind vroeg te ontdekken. Daarom houden we de motoriek goed in de gaten. Ook geeft de kinderfysiotherapeut u houdings- en hanteringsadviezen voor uw kind. Hierdoor kan uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Uw kind komt namelijk voor het eerst in aanraking met de zwaartekracht en andere prikkels, zoals aanraking, geluid en licht. Soms kan uw kind daar nog niet goed mee omgaan. Hierdoor kan uw kind overprikkeld raken. Uw kind kan dan schrikachtig reageren en gaan overstrekken. Om dit te voorkomen, geven wij u tips hoe u uw kind een veilig gevoel kunt geven.

Het kan zijn dat uw kind zijn hoofdje steeds een bepaalde kant op draait. Hierdoor ontstaat een voorkeurshouding. Om dit te voorkomen, geven wij u tips hoe u uw kind kunt helpen met bewegen naar beide kanten. Wij overleggen vaak met de verpleegkundigen, logopedisten, pedagogisch medewerkers en artsen over de zorg en ontwikkeling van uw kind. Zo is de hulp voor uw kind goed op elkaar afgestemd.

Wanneer start de kinderfysiotherapie?

We starten met de kinderfysiotherapie als uw kind er aan toe is. Soms kan het zijn dat uw kind zuurstof en/of sondevoeding krijgt en een infuus heeft. Dat is geen bezwaar. We kunnen dan in overleg de belasting voor uw kind aanpassen. Ook met het bekijken van uw kind krijgen wij al een indruk over hoe uw kind zich beweegt.

De kinderfysiotherapeut bekijkt een aantal keer de bewegingen van uw kind. Hierbij wordt de motorische ontwikkeling van uw kind vast gelegd. De kinderfysiotherapeut neemt samen met u de hanteringsadviezen door. Dit gebeurt vaak in combinatie met baden. Hierbij komen verschillende taken aan bod, zoals oppakken, dragen, aan- en uitkleden en het vasthouden in het badje. Ook geven wij adviezen over de lighouding van uw kind.

Wanneer uw kind naar huis mag, komen u en uw kind af en toe nog bij ons op controle. We kijken dan of uw kind zich goed ontwikkelt. Als het nodig is, adviseren we kinderfysiotherapeutische begeleiding bij u in de buurt.

Neem dan contact op met de Paramedische Afdeling, kinderfysiotherapie. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur, telefoonnummer: (073) 553 61 55.