Headerafbeelding
Baby
Behandeling

Kinderfysiotherapie bij zuigelingen

Na de geboorte van uw kind kan de fysiotherapeut u verschillende tips en adviezen geven.

Deze gaan vooral over het goed neerleggen en het goed vasthouden van uw kind. U zult zelf een manier vinden waarbij u en uw kind zich het prettigst voelen. De tips en adviezen kunnen daarbij helpen. In de folder ‘Kinderfysiotherapie bij zuigelingen, tips en adviezen’ leest u meer over deze behandeling.

Betrokken afdelingen

Code KIN-741
Laatste revisie: 16 mei 2019 - 15:02

Kinderfysiotherapie bij zuigelingen