Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Inwendige en uitwendige neuscorrectie

Een abnormale vorm van de buitenkant van de neus, kan een oorzaak zijn van problemen aan de neus.

Een abnormale vorm van de neus heeft dan ook invloed op uw uiterlijk. Het is bij deze operatie mogelijk om zowel uw problemen aan de neus op te lossen als uw uiterlijk te verbeteren.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code KNO-742
Laatste revisie: 15 april 2021 - 16:06
Hoe verloopt de behandeling?

Inwendige en uitwendige neuscorrectie

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

Bij de operatie maakt de KNO-arts sneetjes in en rondom de neus. De arts maakt een snee in huid tussen de neusgaten. De huid wordt losgemaakt zodat de arts de afwijking aan het bot en/of het kraakbenig deel kan corrigeren. De arts herstelt ook eventuele afwijkingen aan het neustussenschot  door een deel te verwijderen. Of om de scheef gegroeide delen los te maken en recht te zetten.

Soms worden ook de neusschelpen aan de binnenzijde van de neus kleiner gemaakt.

Vervolgens wordt de huid gehecht en krijgt u 2 tampons in uw neus. De tampons zijn tegen het bloeden en zorgen ervoor dat het slijmvlies weer goed vastgroeit. Als laatste plakken we pleisters op de neus. Daarover komt een gipskapje. Dit kapje beschermt de neus tegen druk van buitenaf.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

Eenmaal terug op de afdeling heeft u een infuus waardoor u vocht en eventueel pijnstilling krijgt toegediend. Voordat u naar huis gaat, wordt het infuus verwijderd.

Wat zijn de risico's?

Bij iedere operatie, ook een neusoperatie, is er sprake van enig risico. U kunt een infectie krijgen of een onverwachte bloeding. Deze complicaties zijn echter goed behandelbaar. Complicaties bij een neusoperatie zijn zeer zeldzaam.

Wanneer mag u naar huis?

De behandeling gebeurt via een dagopname. U mag dezelfde dag weer naar huis. We raden u aan om dan de eerste 24 uur na de operatie niet alleen thuis te zijn.

De dag na de operatie komt u terug naar het ziekenhuis. U meldt zich weer op de verpleegafdeling. De verpleegkundige haalt dan de tampons uit de neus. Na het verwijderen kan er soms een bloedneus optreden, die bijna altijd spontaan stopt.

Thuis

Uw lichaam heeft tijd nodig om te genezen. U kunt zich na de operatie moe voelen. Uw lichaam moet tenslotte herstellen van een operatie. Ook kan uw reactievermogen wat vertraagd zijn. De pijn na de operatie valt meestal mee. U kunt hiervoor eventueel pijnstillers nemen. 

In de neus en omgeving kunt u een dof gevoel hebben. Dit komt omdat de kleine zenuwen zijn uitgeschakeld. Dit verdwijnt vanzelf. Het normale gevoel komt binnen enkele weken tot maanden terug. 

Na de operatie kan de huid rond de ogen en neusrug blauw en opgezwollen zijn. Dit is het gevolg van kleine onderhuidse bloeduitstortingen. Deze verkleuring en zwelling verdwijnen meestal binnen enkele dagen.

Soms kunnen er veel korstjes in de neus blijven zitten. Als u dit vervelend vindt, kan de KNO-arts hiervoor een neus zalf voorschrijven.

De eerste weken na de operatie kan de neus en bovenlip wat stijf aanvoelen. Dit is normaal en wordt vanzelf minder. Ook kan het soms wat langer duren voordat de hechtingen zijn opgelost.

Neusspoelen

Door de genezing kunnen er wondjes in den neus ontstaan. Daarom is het belangrijk dat u thuis uw neus 3 tot 4 weken spoelt om de neus te reinigen. Dit moet u 2 tot 3 keer per dag  doen.  Voor het spoelen van de neus zijn diverse systemen op de markt. Via de polikliniek kunt u een spoelset kopen. Hieronder ziet u hoe u kunt spoelen.

U kunt ook uw neus spoelen met een spuit en spoelvloeistof. De assistente geeft u hier uitleg over en geeft u informatie mee.

Adviezen voor thuis

De adviezen die we u meegeven helpen bij de genezing. Ook heeft u hierdoor een kleiner kans op eventuele complicaties.

  • Wanneer u een kapje over uw neus heeft, zorg dan dat uw gezicht droog blijft. De pleisters laten anders los.
  • Vermijd warmte: laat eten en drinken iets afkoelen.
  • Niet te heet douchen, geen zonnebank of naar de sauna gaan.
  • U mag tot aan de eerste controle uw neus niet snuiten, alleen ophalen. Het is beter om uw neus schoon te spoelen. Dit kan met een spuitje met keukenzoutoplossing of met het aangeschafte neusspoelsetje.
  • U mag niet tillen, persen of bukken tot aan de eerste controle.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Controle

Na 1 week komt u op controle bij de KNO-arts.

Vragen

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.