Headerafbeelding
afdelingen chirurgie verpleegafdeling revalidatie
Behandeling

In goede conditie voor uw operatie

Wanneer u een grote operatie aan uw buik krijgt, is het belangrijk dat u in goede conditie bent. Het ‘prehabilitatie-programma’ kan u helpen om zo fit mogelijk te zijn voor de operatie.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die in goede conditie zijn, sneller en gemakkelijker herstellen na een operatie. Zij krijgen mogelijk minder complicaties.

Graag willen wij u helpen om zo fit mogelijk te zijn voor de operatie. Dan zult u na de operatie sneller opknappen. Daarom bieden we u een programma aan met conditie- en krachttraining en dieetadviezen. Dit noemen we het ‘prehabilitatie-programma'.

Wat houdt het programma in?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het programma.

Praktische tips

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code CHI-086
Laatste revisie: 29 juni 2023 - 09:45
Wat houdt het programma in?

In goede conditie voor uw operatie

Het programma houdt het volgende in:

  • Een diëtist meet onder andere uw spiermassa en spierkracht. Zo kan de diëtist een inschatting van uw voedingstoestand maken.
  • De diëtist geeft u persoonlijke dieetadviezen. De dieetadviezen helpen u voldoende eiwitten en andere voedingsstoffen binnen te krijgen.
  • U gaat kracht- en conditietraining doen onder begeleiding van een fysiotherapeut.
  • De fysiotherapeut geeft u ook bewegingsadviezen voor de dagen dat u niet onder begeleiding traint.

U traint 3 keer per week met de fysiotherapeut, 4 weken lang. Dit kan bij een aangesloten praktijk bij u in de buurt zijn, of in het ziekenhuis. Samen met de arts, verpleegkundig specialist of casemanager bepaalt u waar u traint. Elke training duurt ongeveer 1 uur.

U gaat minimaal 2 keer naar de diëtist: 1 keer aan het begin en 1 keer aan het einde van het programma. Als dat nodig is, krijgt u tussendoor ook begeleiding van de diëtist.

Doet u mee aan het programma?

Dan plannen wij vóór de operatie genoeg tijd in om het trainingsprogramma te kunnen volgen en af te ronden.

De fysiotherapeut en diëtist delen de gegevens over uw prehabilitatie-programma met uw behandelaren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, bespreek dit dan met uw verpleegkundig specialist of casemanager.

Wilt u niet meedoen of wilt u stoppen?

U beslist zelf of u meedoet aan het programma. Deelname is vrijwillig.

U mag ook tijdens het programma stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Bespreek wel met uw behandelende zorgverleners waarom u wilt stoppen.

Wat kost meedoen?

De kosten van deelname hangen af van waar u het programma volgt en hoe u bent verzekerd. Uw verpleegkundig specialist of casemanager kan u hierover informeren.

Heeft u nog vragen over het prehabilitatie-programma? Bel dan met uw eigen arts, verpleegkundig specialist GE Oncologie via het Oncologisch Centrum, (073) 553 82 25 of met uw eigen casemanager Urologie (073) 553 60 10.