Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Implantaten en abutments plaatsen onder algehele anesthesie

Een implantaat is een soort kunstwortel.

Deze komt in de plaats van de wortel van een tand of kies die verloren is gegaan. 

Hoe verloopt uw behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Voor, tijdens en na een operatie in het JBZ

Komt u binnenkort voor een operatie naar het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie op een rij.

Code MON-074
Laatste revisie: 23 augustus 2021 - 10:59
Hoe verloopt uw behandeling?

Implantaten en abutments plaatsen onder algehele anesthesie

Wat zijn implantaten en abutments?

Een implantaat is een soort kunstwortel. Deze komt in de plaats van de wortel van een tand of kies die verloren is gegaan. De meeste implantaten zien eruit als een soort schroefje en zijn gemaakt van titanium. U kunt een implantaat krijgen als u één of meerdere tanden of kiezen mist, bijvoorbeeld door een ongeval of ontsteking. Daarnaast kunt u een implantaat krijgen als u een kunstgebit heeft dat los zit.

Schematische weergave van Kroon, implantaat en abutment met aan de linkerkant een kroon boven op een abutment en implantaat geplaatst

Een implantaat is een sterke basis voor een kroon, brug of kunstgebit. Mist u één tand of kies? Dan krijgt u één implantaat waarop we een kroon plaatsen. Als u meerdere tanden of kiezen naast elkaar mist, dan kunnen we op het implantaat een brug bevestigen. Er kan ook een (gedeeltelijk) kunstgebit op een implantaat worden vastgeklikt. Voor een kroon of brug wordt er vaak een opbouw op het implantaat vastgedraaid. Deze opbouw noemen we een abutment.

Uw eerste afspraak

Als u bent doorverwezen naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie voor één of meerdere implantaten, plannen we een eerste afspraak met u. Tijdens de 1e afspraak overlegt de MKA-chirurg met u of implantaten een goede oplossing voor u zijn.

Het kaakbot moet hoog en breed genoeg zijn om een implantaat te kunnen plaatsen. De MKA-chirurg maakt röntgenfoto’s om dit te beoordelen. Soms moet er ook een zogenoemde CBCT-scan gemaakt worden. Dit is een driedimensionale röntgenfoto.

Als er onvoldoende bot aanwezig is, betekent dit niet dat u geen implantaten kunt krijgen. Het is mogelijk om met een zogenoemde ‘botopbouw’ of ‘sinuslift’ nieuw bot aan te brengen op plaatsen waar te weinig bot is. De behandeling van botopbouw kan gebeuren onder plaatselijke verdoving’ of  onder algehele anesthesie’.

Wordt uw behandeling vergoed?

Soms wordt het plaatsen van implantaten en abutments vergoed door uw zorgverzekeraar. Na uw 1e afspraak bij de polikliniek MKA, nemen we contact op met uw zorgverzekeraar. Dit hoeft u dus niet zelf te doen.

Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u de implantaten en eventuele abutments vergoed krijgt. Zodra we reactie hebben van uw zorgverzekeraar, nemen we contact met u op om een 2e afspraak te plannen. Niet iedereen heeft een 2e afspraak op de polikliniek MKA. Dit is alleen nodig als er teveel tijd zit tussen uw eerste afspraak op de polikliniek en de behandeling zelf. Is een 2e afspraak niet nodig? Dan plannen we met u meteen een datum voor het plaatsen van de implantaten.

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar niet aan ons, maar direct aan u laat weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding. In dat geval vragen wij u daarna contact met ons op te nemen. We kunnen dan een 2e afspraak plannen of datum voor het plaatsen van de implantaten.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Opname ziekenhuis

Tenzij anders met u is afgesproken, blijft u na deze operatie één nacht in het ziekenhuis.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Stoppen met roken

Rookt u? U kunt de weken rondom de behandeling beter niet roken. De ademhalingswegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Daarnaast verdringt het koolmonoxide in de rook het zuurstof uit het bloed. Roken is slecht voor de wondgenezing en vergroot de kans op complicaties. Ten slotte kan hoesten na de operatie erg veel pijn doen.

Cold pack

Wij adviseren u voor de behandeling een cold pack te kopen, bijvoorbeeld bij een drogist. Hiermee kunt u de zwelling van uw gezicht na de behandeling beperken. U hoeft deze cold pack niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Op de verpleegafdeling kunt u gebruik maken van een cold pack van het ziekenhuis. Leg de cold pack wel alvast in de vriezer voordat u naar het ziekenhuis komt. U kunt ook een plastic zakje met ijsblokjes gebruiken om uw gezicht te koelen. U kunt een washandje om het plastic zakje doen. Hiermee voorkomt u dat uw huid bevriest.

Medicijnen ophalen

U heeft op de polikliniek MKA een recept meegekregen voor mondspoeling en pijnstillers, en wellicht ook nog voor antibiotica. Haal de medicijnen uiterlijk één dag voor de behandeling op bij uw eigen apotheek. Hier leest u wanneer u moet starten met deze medicijnen:

  • Pijnstillers. U krijgt voor uw behandeling een verdoving van de anesthesioloog. U begint zelf na uw behandeling met het innemen van de pijnstillers.
  • Mondspoeling. Hiermee begint u de dag ná de behandeling.
  • Antibiotica. U krijgt voor uw behandeling antibiotica van de anesthesioloog. Uw MKA-arts vertelt het u als u na uw behandeling moet doorgaan met de antibiotica.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Dag van opname

De verpleegkundige heet u welkom en heeft een intakegesprek met u. Hierbij controleert de verpleegkundige een aantal vragenlijsten met u. 

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling plaatst de MKA-chirurg de implantaten in uw onder- of bovenkaak. Als dat mogelijk is, plaatst de MKA-chirurg ook meteen de abutments. Als u een kunstgebit krijgt op de implantaten, dan heeft u geen abutments nodig. 

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

Eenmaal terug op de afdeling heeft u nog een infuus. Dit blijft zitten totdat u naar huis gaat. U mag zacht/vloeibaar voedsel eten en drinken.

Naar huis

U mag dezelfde dag of de dag na uw behandeling naar huis. Voordat u naar huis gaat, wordt op de verpleegafdeling nog een keer de wond gecontroleerd. Ook maken we op de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie nog een röntgenfoto ter controle.

Risico's

Bij het plaatsen van implantaten bestaat er een klein risico op een infectie of een nabloeding. Daarnaast is er een kleine kans dat het implantaat niet vastgroeit. De MKA-chirurg moet het implantaat dan verwijderen. Krijgt u een implantaat in uw onderkaak? Dan bestaat er een klein risico dat de gevoelszenuw in uw onderkaak beschadigd raakt. U heeft na de behandeling dan minder of geen gevoel meer in uw onderkaak. Dit is verder niet te behandelen.

Adviezen voor thuis

De eerste dag na de behandeling kan er nog wat bloed bij het speeksel zitten. Dit gaat vanzelf over. U moet zeker niet gaan spoelen!

Pijn, wat kunt u er aan doen?

Begin met het innemen van pijnstillers voordat de verdoving is uitgewerkt. De verdoving is na ongeveer 2 uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. De pijnstillers bestrijden deze pijn goed.

Zwelling, wat kunt u er aan doen?

Door de behandeling kan uw wang of lip flink opzetten. Deze zwelling is het grootst na ongeveer 2 à 3 dagen. Daarna slinkt de zwelling langzaam. U hoeft zich geen zorgen om de zwelling te maken. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. U kunt de zwelling beperken door een cold pack tegen uw wang of lip te houden. Dit moet u doen wanneer u terug op de verpleegafdeling bent, of thuis. Op de verpleegafdeling kunt u gebruik maken van een cold pack van het ziekenhuis. Het is voldoende als u een uur koelt. Ook kunt u de eerste 2 nachten met een extra hoofdkussen slapen. Dit gaat de zwelling ook tegen.

Poetsen en spoelen

Een goede mondhygiëne na de behandeling is belangrijk. U kunt ‘s avonds na de behandeling normaal uw tanden en kiezen poetsen. Let op: u moet voorzichtig poetsen op de plaats waar u bent geopereerd. Wanneer u een recept voor mondspoeling heeft gekregen, dan mag u daar pas 24 uur ná de behandeling mee starten. Ga niet dezelfde dag spoelen; ook niet met water!

Eten & drinken

Wij adviseren u de eerste uren na de behandeling voorzichtig te zijn met te warm of te koud eten en drinken. U heeft namelijk minder gevoel in uw mond door de verdoving. Verder kunt u beter niet met een rietje drinken, dan komt er te veel druk op de wond. De eerste paar dagen na de behandeling kunt u het beste zachte voeding gebruiken. U hoeft dan niet veel te kauwen.

Roken

U kunt de eerste 5 dagen beter niet roken. Dat is slecht voor de genezing van de wond.

Zonnebank 

De eerste 2 dagen mag u niet in de zon zitten of onder de zonnebank gaan. Ook niet wanneer uw wang nog dik is.

Kunstgebit

Draagt u een kunstgebit? Dan kunt u deze direct na het plaatsen van de implantaten niet in. Neemt u uw kunstgebit mee naar uw eerste controleafspraak in het ziekenhuis, 2 weken na de behandeling. We passen deze dan voor u aan. U mag daarna voorzichtig zachte voeding met uw kunstgebit eten. Als u een kunstgebit draagt, krijgt u van de MKA-chirurg instructies voor het reinigen van de implantaten. U start hiermee zodra de wond goed genezen is. 

Wat doet u bij problemen thuis?

De eerste dag na de behandeling kan er nog wat bloed bij het speeksel zitten. Dit gaat vanzelf over. U moet zeker niet gaan spoelen! Heeft u in vóór uw controleafspraak problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

U belt als:

  • de wond erg blijft bloeden;
  • na 3 à 4 dagen de zwelling of de pijn niet afneemt, maar juist erger wordt;
  • u slikklachten krijgt;
  • u koorts krijgt boven de 39°C.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, telefoonnummer: (073) 553 23 30. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.

Na ongeveer 2 weken komt u terug naar het ziekenhuis voor controle. We hebben deze datum al voor de behandeling met u ingepland. Tijdens deze controleafspraak kijkt de MKA-chirurg of de wond goed geneest. Ook verwijderen we de hechtingen als dat nodig is.

Abutments plaatsen

Soms kan de MKA-chirurg de abutments meteen plaatsen, tegelijk met de implantaten. Soms is het echter niet mogelijk om de abutments meteen te plaatsen. De MKA-chirurg kan dit pas tijdens de behandeling bepalen. Als het niet mogelijk is om de abutments meteen te plaatsen, dan krijgt u hiervoor een aparte afspraak in het ziekenhuis. Zitten de implantaten in uw onderkaak? Dan komt u 2 maanden na uw behandeling terug voor het plaatsen van de abutments. Zitten de implantaten in uw bovenkaak? Dan duurt het ongeveer 3 maanden voordat we de abutments kunnen plaatsen.

Terug naar uw tandarts

Op het implantaat komt een kroon, brug of kunstgebit. Het maken en plaatsen van de kroon, brug of het kunstgebit gebeurt niet op de polikliniek MKA. U maakt hiervoor een afspraak bij uw eigen tandarts. Dit kan pas 2 tot 3 maanden na het plaatsen van de implantaten én als de eventuele abutments erop zitten.

Controleafspraak polikliniek MKA

Als uw tandarts de kroon, brug of het kunstgebit op het implantaat heeft bevestigd, maakt u een nieuwe afspraak bij de polikliniek MKA van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Tijdens deze afspraak controleert de MKA-chirurg het eindresultaat.

Jaarlijkse controle

Na uw behandeling heeft u elk jaar één keer een controleafspraak in het ziekenhuis, tenzij uw MKA-chirurg anders met u afspreekt. Tijdens deze jaarlijkse controle, kijkt de MKA-chirurg of uw implantaten nog stevig vast zitten.

Met vragen belt u naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, telefoonnummer: (073) 553 23 30.