Headerafbeelding
Afdeling KNO
Behandeling

Hoortoestel BAHA

Een BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) is een hoortoestel dat in het bot wordt geplaatst. Dit gebeurt met een operatie. 

Een BAHA is een hoortoestel dat stevig in het bot wordt vastgemaakt. Het systeem bestaat uit een titanium implantaat en het hoortoestel. Het implantaat wordt in het schedelbot achter het oor bevestigd en bestaat uit een schroef en een verbindingsstuk waar later het hoortoestel op wordt vastgeklikt. De BAHA versterkt het geluid en zet het om in trillingen die via het bot het binnenoor bereiken. Het geluid gaat dan direct door het bot naar het binnenoor.

Lees meer

U krijgt een BAHA wanneer een klassiek hoortoestel geen verbetering van het gehoor oplevert. Redenen hiervoor zijn:

 • Een zeer nauwe gehoorgang.
 • Een chronische ontsteking in het middenoor of de gehoorgang. De gehoorgang kan dan niet worden afgesloten met een hoortoestel.
 • Een zeer nauwe gehoorgang met veel oorsmeer ophoping.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code KNO-065
Laatste revisie: 6 september 2021 - 15:45
Hoe verloopt de behandeling?

Hoortoestel BAHA

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

Vlak voor de operatie, wordt eerst een beetje haar achter het oor weggeschoren. De arts bepaalt de plaats waar het implantaat moet komen. Daarna wordt een kleine snede in de huid achter het oor gemaakt. Vervolgens wordt het titanium implantaat geplaatst in het bot van de schedel. Hiervoor boort de arts een klein gaatje met een diepte van 4 mm in het bot.

De titanium schroef van 4 millimeter lang, wordt direct achter het oor in het schedelbot geplaatst.  De schroef steekt na de operatie door de huid heen en is zichtbaar achter het oor.

Aan het einde van de operatie wordt een smal gaasje met antibioticazalf om de schroef gedraaid. Dit geheel wordt tijdelijk afgedekt door een rond kunststof afschermkapje.

Soms plaatst de arts een magneet onder de huid. Het hoortoestel wordt dan met dit magneet vastgehouden. Dan steekt er geen schroef door de huid.

De operatie duurt ongeveer 1 uur.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Op de afdeling

Na de operatie heeft u een drukverband om uw hoofd. Dit is om bloeding te voorkomen. Dit verband moet 24 uur blijven zitten en mag u de volgende dag verwijderen. Als u zich goed voelt, mag u naar huis. U heeft na de operatie weinig pijn. Als u pijn heeft is dit goed te behandelen met pijnstillers, zoals paracetamol.

Wanneer mag naar huis?

U mag de volgende dag naar huis.

Complicaties komen niet vaak voor. Complicaties die kunnen optreden zijn:

 • Een bloeding. De KNO-arts kan dit behandelen door een tijdelijk drukverband aan te brengen.
 • Infectie van de huid. Hierdoor kunt u pijn hebben. Ook komt er een vieze afscheiding met korstvorming rond de schroef. De KNO-arts behandelt dit door de huid schoon te maken en zalf met antibiotica voor te schrijven.

Uw lichaam heeft na de operatie tijd nodig om te herstellen. Daarom kunt u zich na de operatie moe voelen. Ook kan uw reactievermogen wat vertraagd zijn. De adviezen die we u meegeven helpen u om te herstellen. Ook heeft u hierdoor minder kans op eventuele problemen die kunnen ontstaan door de operatie (complicaties).

Adviezen voor thuis

 • Het kunststof kapje moet 1 week blijven zitten.
 • De wond mag de eerste 2 weken niet nat worden. Als u uw haren wast, plaats dan een bekertje op de schroef.
 • Het is belangrijk om de huid rondom de schroef goed schoon te houden. Dit doet u met een zacht doekje, bijvoorbeeld tijdens het douchen.
 • U mag geen gebruik maken van sauna of zonnebank.
 • Na enkele dagen tot een week kunt u weer werken.
 • U kunt een week na de operatie weer sporten zoals fitnessen of hardlopen. Contactsport waarbij er iets tegen uw hoofd kan komen, mag pas na 2 maanden. Dan is de BAHA goed in het bot vastgegroeid.
 • Als u pijn heeft, kunt u paracetamol gebruiken.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

U krijgt een controleafspraak mee voor een week na de operatie. Dan worden de hechtingen en de gaastampon om de BAHA-schroef verwijderd.

Na 2 maanden is de schroef in het bot vastgegroeid. Een audioloog plaats de BAHA dan op de schroef. 

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.