Headerafbeelding
Afdeling KNO
Behandeling

Gehoorbeenreconstructie (stapedotomie)

Een stapedotomie is een operatie waarbij de KNO-arts probeert om uw gehoor te verbeteren. 

Dit is nodig als u aan één of beide oren otosclerose heeft: een ziekte die iemand langzaam slechthorend maakt. Bij deze operatie vervangt de arts de stijgbeugel helemaal of voor een deel. Hierdoor worden de geluidstrillingen weer beter door de gehoorbeentjes doorgegeven aan het slakkenhuis. Doordat dit is hersteld, hoort u weer beter. Dit kan 6 weken duren voordat u dat merkt. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code KNO-730
Laatste revisie: 26 juni 2020 - 12:02
Hoe verloopt de behandeling?

Gehoorbeenreconstructie (stapedotomie)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze afdelingen bevinden zich alleen op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Het bezoek aan het CAP duurt maximaal 20 minuten. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur. Let op! Het is belangrijk dat u naar de afspraak bij het CAP gaat; ook als u geen medicijnen gebruikt.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Opname ziekenhuis

Tenzij anders met u is afgesproken, blijft u na deze operatie één nacht in het ziekenhuis.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuusnaald in uw hand of arm. Via deze naald kunnen we u medicijnen geven.

Meestal komen zowel de operateur als de anesthesioloog daarna nog een keer langs om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

De behandeling

De operatie gebeurt met een operatiemicroscoop. De arts maakt in de gehoorgang, bij het trommelvlies, een insnijding. Het trommelvlies wordt ‘omgeklapt’ en het middenoor wordt zichtbaar. De arts kijkt of de stijgbeugel daadwerkelijk vast zit. Als dit het geval is, wordt de vastzittende stijgbeugel gedeeltelijk verwijderd.

In de bodem van de stijgbeugel wordt vervolgens een gaatje gemaakt waarin een kunststof prothese wordt geplaatst. Deze prothese is verbonden met het aambeeld, het middelste gehoorbeentjes. Deze brengt geluidstrillingen over op het slakkenhuis door op en neer te bewegen. De functie van de stijgbeugel kan op deze manier (gedeeltelijk) worden overgenomen.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

Vlak na de operatie heeft u weinig pijnklachten. Pijnklachten die u heeft, kunnen we goed behandelen met pijnstillers. Na de operatie kan er nog een aantal dagen (bloederig) vocht uit het oor komen. De KNO-arts kan dit behandelen met oordruppels of een antibioticakuur.

Wat zijn de risico's?

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor.

Daarnaast is er een meer specifieke, ingreep gebonden complicatie mogelijk; soms treedt er aan de geopereerde zijde een beschadiging op van de smaakzenuw. Dit leidt meestal tot een (tijdelijke) verandering van de smaak. Ook kunt u direct na de operatie duizelig zijn. Dit is tijdelijk. Afhankelijk van de mate van duizeligheid kan uw arts besluiten u wat langer in het ziekenhuis op te nemen.

Slechts heel zelden (bij 1% van alle gevallen) kan het geopereerde oor doof worden of kan er een (tijdelijke) zwakte van de aangezichtszenuw optreden.

Wanneer mag u naar huis?

Wordt u vroeg in de ochtend geholpen en verloopt het herstel vlot? Dan kan het zijn dat u aan het eind van de dag naar huis mag, anders blijft u één nacht in het ziekenhuis. We raden u aan om de eerste 24 uur na de operatie niet alleen thuis te zijn.

Uw oor heeft tijd nodig om te genezen. U kunt zich na de operatie moe voelen, uw lichaam moet tenslotte herstellen van de operatie. Ook uw reactievermogen kan wat vertraagd zijn. Voor de pijn mag u 4x per dag 2 tabletten paracetamol 500 mg gebruiken. Wanneer de KNO-arts het nodig vindt, krijgt u een recept mee voor aanvullende pijnstilling.

Adviezen voor thuis

Onderstaande adviezen zijn goed voor de genezing en verminderen de kans op complicaties:

  • Om druk op het oor te voorkomen, mag u 4 weken niet tillen, persen en uw neus snuiten.
  • Probeer niet te hoesten, niet te bukken en geen onverwachte bewegingen te maken met uw hoofd.

Douchen

Wees voorzichtig met douchen! Er mag geen water in het geopereerde oor komen. U mag uw haren wassen als de oortampon is verwijderd. Gebruik dan nog wel een oordop of een bekertje over het oor.

Sporten en bewegen

  • De eerste 3 weken doet u het rustig aan; wel bewegen, niet sporten.
  • U mag 4 tot 6 weken niet zwemmen.

Vliegen

U mag 4 tot 6 weken niet vliegen.

Werken

Wij adviseren u niet te werken tot aan uw eerste controleafspraak.

Wat doet u bij problemen thuis?

Heeft u na uw ontslag bij afdeling Kort Verblijf (B3) nog vragen over uw opname? Dan kunt u de eerste 48 uur bellen tijdens het telefonisch spreekuur: maandag t/m zondag van 10.30 - 11.30 uur op telefoonnummer: (073) 553 67 00. Na 48 uur belt u de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.

Heeft u na uw ontslag bij afdeling Dagbehandeling (C3) nog vragen over uw opname? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.

Spoedvragen

Voor spoed(vragen) kunt u bellen:

  • binnen 48 uur na ontslag met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00;
  • na 48 uur na ontslag met uw huisarts.

Na één week komt u op controle op de polikliniek. Dan worden de hechtingen en de oortampon verwijderd. Daarna wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. U blijft onder controle bij de KNO-arts.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.