Headerafbeelding
Afdeling KNO
Behandeling

Gehoorbeenreconstructie (stapedotomie)

Een stapedotomie is een operatie waarbij de KNO-arts probeert om uw gehoor te verbeteren. 

Dit is nodig als u aan één of beide oren otosclerose heeft: een ziekte die iemand langzaam slechthorend maakt. Bij deze operatie vervangt de arts de stijgbeugel helemaal of voor een deel. Hierdoor worden de geluidstrillingen weer beter door de gehoorbeentjes doorgegeven aan het slakkenhuis. Doordat dit is hersteld, hoort u weer beter. Dit kan 6 weken duren voordat u dat merkt. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code KNO-730
Laatste revisie: 16 mei 2023 - 14:19
Hoe verloopt de behandeling?

Gehoorbeenreconstructie (stapedotomie)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

De behandeling

De operatie gebeurt met een operatiemicroscoop. De arts maakt in de gehoorgang, bij het trommelvlies, een insnijding. Het trommelvlies wordt ‘omgeklapt’ en het middenoor wordt zichtbaar. De arts kijkt of de stijgbeugel daadwerkelijk vast zit. Als dit het geval is, wordt de vastzittende stijgbeugel gedeeltelijk verwijderd.

In de bodem van de stijgbeugel wordt vervolgens een gaatje gemaakt waarin een kunststof prothese wordt geplaatst. Deze prothese is verbonden met het aambeeld, het middelste gehoorbeentjes. Deze brengt geluidstrillingen over op het slakkenhuis door op en neer te bewegen. De functie van de stijgbeugel kan op deze manier (gedeeltelijk) worden overgenomen.

Uitslaapkamer

Na de operatie brengen wij u naar de uitslaapkamer. Net als tijdens de operatie controleren we voortdurend uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte. Zodra u wakker bent en u zich goed voelt, brengen we u terug naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

Vlak na de operatie heeft u weinig pijnklachten. Pijnklachten die u heeft, kunnen we goed behandelen met pijnstillers. Na de operatie kan er nog een aantal dagen (bloederig) vocht uit het oor komen. De KNO-arts kan dit behandelen met oordruppels of een antibioticakuur.

Wat zijn de risico's?

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor.

Daarnaast is er een meer specifieke, ingreep gebonden complicatie mogelijk; soms treedt er aan de geopereerde zijde een beschadiging op van de smaakzenuw. Dit leidt meestal tot een (tijdelijke) verandering van de smaak. Ook kunt u direct na de operatie duizelig zijn. Dit is tijdelijk. Afhankelijk van de mate van duizeligheid kan uw arts besluiten u wat langer in het ziekenhuis op te nemen.

Slechts heel zelden (bij 1% van alle gevallen) kan het geopereerde oor doof worden of kan er een (tijdelijke) zwakte van de aangezichtszenuw optreden.

Wanneer mag u naar huis?

U gaat dezelfde dag naar huis. Wanneer u hoofdverband om heeft, haalt u deze er de volgende dag thuis af. De verpleegkundige legt u uit hoe u dat moet doen. We raden u aan om de eerste 24 uur na de operatie niet alleen thuis te zijn.

Uw oor heeft tijd nodig om te genezen. U kunt zich na de operatie moe voelen, uw lichaam moet tenslotte herstellen van de operatie. Ook uw reactievermogen kan wat vertraagd zijn. Voor de pijn mag u 4x per dag 2 tabletten paracetamol 500 mg gebruiken. Wanneer de KNO-arts het nodig vindt, krijgt u een recept mee voor aanvullende pijnstilling.

Adviezen voor thuis

Onderstaande adviezen zijn goed voor de genezing en verminderen de kans op complicaties:

 • Om druk op het oor te voorkomen, mag u 4 weken niet tillen, persen en uw neus snuiten.
 • Probeer niet te hoesten, niet te bukken en geen onverwachte bewegingen te maken met uw hoofd.

Douchen

Wees voorzichtig met douchen! Er mag geen water in het geopereerde oor komen. U mag uw haren wassen als de oortampon is verwijderd. Gebruik dan nog wel een oordop of een bekertje over het oor.

Sporten en bewegen

 • De eerste 3 weken doet u het rustig aan; wel bewegen, niet sporten.
 • U mag 4 tot 6 weken niet zwemmen.

Vliegen

U mag 4 tot 6 weken niet vliegen.

Werken

Wij adviseren u niet te werken tot aan uw eerste controleafspraak.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 70. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Na één week komt u op controle op de polikliniek. Dan worden de hechtingen en de oortampon verwijderd. Daarna wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. U blijft onder controle bij de KNO-arts.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.