Headerafbeelding
afdelingen oogheelkunde
Behandeling

Drainage-implant bij glaucoom (Baerveldt)

Een van de behandelingen bij glaucoom is het drainage-implant. Het plaatsen gebeurt via een operatie.

Glaucoom kan niet worden genezen. Dit drainage-implant kan glaucoom vertragen of stoppen en het gezichtsveld proberen te behouden. Het gezichtsveld verbeteren is niet mogelijk. Tijdens de operatie brengt de oogarts het drainage-inplant aan in uw oog. Het implant gaat 6 weken na de operatie werken en vervoert het kamerwater via het buisje uit het oog. Hierdoor daalt de oogdruk.

Lees meer

De drainage-implant bestaat uit een kunststofbuisje met daaraan een siliconen plaatje. Het buisje wordt in de voorste ruimte van uw oog  geplaatst en aan de buitenkant van het oog bedekt met een stukje donor-oogwit. Dit donor-oogwit is zichtbaar als een klein wit rechthoekje aan de bovenzijde van het oog.

vooraanzicht-bovenaanzicht en doorsnede van het oog waar implant zit

Hoe verloopt de behandeling

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code OOG-731
Laatste revisie: 16 juni 2021 - 16:10
Hoe verloopt de behandeling

Drainage-implant bij glaucoom (Baerveldt)

Voorbereiding

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloed verdunnende middelen vanuit de Trombosedienst inneemt, wordt in overleg met uw arts de dosering hiervan aangepast. 

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Wat moet u voor de operatie thuis regelen?

Het is belangrijk dat u het volgende vooraf regelt:

 • U krijgt een recept mee voor oogdruppels. Deze oogdruppels moet u halen bij de apotheek in het ziekenhuis.
 • U moet voor en na de operatie uw oog druppelen. Vraag of iemand uw oog kan druppelen als u dit zelf niet kunt. Dit kan een familielid of een medewerker van de thuiszorg zijn. Bij de apotheek zijn ook hulpmiddelen verkrijgbaar om zelfstandig uw oog te druppelen. De apotheek kan u hierover een persoonlijk advies geven.
 • Het is zinvol dat u paracetamol tabletten in huis heeft. Hoewel medicijnen voor de pijn vaak niet nodig zijn, is het goed dat u deze in huis heeft. Paracetamol kunt u zonder recept kopen bij de drogist of apotheek.
 • Vraag of een familielid/kennis met u meegaat op de dag van de operatie. Na de operatie kunt u niet zelf autorijden en zou het fijn zijn als iemand u ook weer naar huis brengt.
 • Uw geopereerde oog is afgeplakt met een kapje. U kunt uw bril niet of moeilijk dragen. Daardoor kunt u geen diepte inschatten.
 • Neem een brillenkoker en zonnebril mee naar het ziekenhuis.

Drie dagen voor de behandeling

Vanaf 3 dagen voor de operatie druppelt u uw te opereren oog 2x per dag met Tobradex oogdruppels. Deze druppels mag u combineren met glaucoom oogdruppels die u al gebruikt.

De behandeling

Niet druppelen

Op de dag van de operatie mag u uw te opereren oog niet druppelen. Blijf uw andere oog druppelen zoals u gewend bent.  

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

Op de operatiekamer brengt de anesthesioloog u onder narcose.

Het Baerveldt implant bestaat uit een kunststof buisje met daaraan een plaatje. De oogarts plaatst het plaatje onzichtbaar op de oogbol en onder de oogspieren. Het buisje wordt in de voorste ruimte van het oog geplaatst. Hierdoor wordt het kamerwater afgevoerd naar het plaatje.  Om het buisje te beschermen bedekken we het buisje met een stukje oogwit van een donor. Hierna sluit de oogarts het slijmvlies weer. Aan het einde van de operatie krijgt u een ontstekingsremmend middel aan de onderzijde van uw oog. Dit gebeurt door een injectie.  

De operatie duurt ongeveer 90 minuten.

Na de behandeling

Na de operatie is uw geopereerde oog afgeplakt met een gaasje en een kapje. U heeft weinig pijn aan uw oog. Wanneer u narcose heeft gekregen, blijft u nog even in een ruimte bij de operatiekamer. 

Wanneer alle controles goed zijn en u zich goed voelt mag u naar huis. In totaal bent u ongeveer een halve dag in het ziekenhuis.

Dag na de behandeling

De dag na de operatie komt u terug voor controle in het ziekenhuis. Dan verwijdert de oogarts het verband van uw oog en wordt de oogdruk gemeten. U krijgt dan ook uitleg over de oogdruppels en oogzalf die u moet gebruiken.

Resultaat

De eerste week na de operatie is de oogdruk vaak lager en loopt daarna vaak op. Soms is de waarde hoger dan voor de operatie. Dit is normaal. Het drainage buisje gaat pas na ongeveer 6 weken werken.

Met deze operatie willen we de oogdruk op zo'n manier verlagen, dat het zicht in uw oog behouden blijft. Vaak zijn oogdruk verlagende oogdruppels na de operatie nog steeds nodig. Bij een succesvolle operatie kan de oogdruk uiteindelijk toch weer oplopen en is een nieuwe operatie niet te voorkomen. Dit is ongeveer bij 1 op de 10 patiënten.

Wat zijn de risico's?

Het plaatsen van een Drainage-implant is ingrijpend voor uw oog. U kunt te maken krijgen met de volgende risico’s:

 • Te hoge oogdruk
 • Te lage oogdruk. Dit verdwijnt vaak vanzelf of wordt verholpen met een operatie.
 • De eerste 3 maanden na de operatie kunt u dubbelzien. Dit gaat van vanzelf weer over of kan verholpen worden door een aanpassingen in uw bril of een operatie aan de oogspier.
 • Geen lenzen meer kunnen dragen.
 • In zeldzame gevallen kan uw hoornvlies na enkele jaren troebel worden.
 • Heel soms krijgt de pupil een andere vorm.
 • Bij 1 op de 10 patiënten is een tweede operatie nodig.

Iedere operatie brengt risico’s met zich mee. Het risico op verlies van uw zicht door een infectie of een bloeding is klein. De risico’s van een te hoge oogdruk zijn vrijwel altijd groter.

Thuis

Wanneer u thuis bent, is het verstandig om altijd het oogkapje of een zonnebril te dragen. Bij pijn, kunt u paracetamol nemen. Na de operatie moet u uw oog enkele weken druppelen en een zalf gebruiken.

Druppelen

Voor een goede genezing van het oog, druppelt u het geopereerde oog op de voorgeschreven tijden met de meegekregen medicijnen.

Oogdruppels Pred Forte

 • De eerste 6 weken, druppelt u 6x per dag. Dan gaat u afbouwen.
 • De 7e week, druppelt u 5x per dag.
 • De 8e week, druppelt u 4x per dag.
 • De 9e week, druppelt u 3x per dag.
 • De 10e week, druppelt u 2x per dag
 • De 11e week, druppelt u 1x per dag.

De 12e week stopt u met druppelen.

 

Ultracortonel zalf

 • Deze zalf brengt u aan in het oog. Dit doet u 6 weken lang, 1x per dag, voordat u gaat slapen.

 

De oogdrukverlagende medicijnen die u voor de operatie had, blijft u de eerste 6 weken voor beide ogen meestal gewoon gebruiken.

Adviezen voor thuis

 • Draag overdag uw bril. Plak de eerste 2 weken 's nachts het oogkapje voor het oog om het te beschermen tegen stoten.
 • Uw oog kan rood en gezwollen zijn. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf.
 • Na de operatie mag u niet meer (hard) in uw oog wrijven. Het buisje kan zo het hoornvlies beschadigen.
 • Doe het de eerste week na de operatie rustig aan. U kunt gewoon uw dagelijkse dingen doen.
 • De eerste week niet zwaar tillen, hoesten en flink persen. Voorzichtig bukken mag wel.
 • Uw oog is de eerste dagen nog gevoelig. Dit verbetert wanneer u de ogen druppelt.
 • U mag na de operatie de eerste weken geen lenzen dragen. Een bril mag wel.
 • De eerste 2 weken na de operatie mag u niet sporten, zwemmen of in de sauna gaan.
 • Gebruik de eerste 2 weken het oogkapje tijdens het douchen.
 • Gebruik de eerste 4 weken geen oog make-up.
 • Fietsen, wandelen, lezen en tv-kijken mag u zoveel u wilt.

Wanneer belt u het ziekenhuis?

Het is belangrijk dat u het ziekenhuis belt, als u na de operatie ernstige pijn krijgt in of rondom uw oog. U belt ook als het gezichtsvermogen van één van de ogen in de eerste uren na de operatie minder wordt.

U belt tijdens kantooruren naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60. Buiten kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

 

Controle

Na de operatie komt u meerdere keren op controle om uw oogdruk te meten. Deze afspraken worden met u gemaakt voor 1 dag, 1 week, 1 en 2 maanden na de operatie. Wanneer u of de oogarts extra controles nodig vindt, worden deze ingepland.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen belt u naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60. U kunt ook mailen naar: oogheelkunde@jbz.nl.