Headerafbeelding
Wachtkamer bij dialyseafdeling
Behandeling

Dialyse

Bij dialyse gebruiken we een apparaat om het bloed te zuiveren en het overtollig vocht uit het lichaam te verwijderen. Dit doen we als uw nieren niet meer (goed) werken.

Er zijn 2 verschillende vormen van dialyse: 

Welke vorm van dialyse u kiest, is heel persoonlijk. Alle behandelvormen hebben een verandering tot gevolg in uw levensstijl. We wegen samen met u af welke vorm van dialyse uw levensstijl het minst beïnvloedt.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code DIA-055
Laatste revisie: 19 maart 2024 - 15:04
Hoe verloopt de behandeling?

Dialyse

In de periode voordat u start met dialyseren, krijgt u informatie en begeleiding van het nierfalenteam. Dit team bestaat uit zorgverleners van verschillende disciplines: een nefroloog, een nierfalenverpleegkundige, een maatschappelijk werker en een diëtist. Elke patiënt met ernstig nierfalen krijgt gesprekken met de verschillende leden van het team, in het ziekenhuis en thuis. Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, hebben de zorgverleners onderling ook overleg. Verder organiseren we informatieavonden voor patiënten met ernstig nierfalen.

De letterlijke betekenis van het woord dialyse is 'scheiding'. Het is een proces waarbij de nuttige- en de afvalstoffen uit een vloeistof worden gescheiden. Dit scheidingsproces vindt plaats langs een vlies dat gedeeltelijk doorlaatbaar is. Aan de ene kant van het vlies bevindt zich een schone vloeistof, ofwel de spoelvloeistof. Aan de andere kant de te zuiveren vloeistof. Bij hemodialyse is dit dus het bloed.

De afvalproducten uit het bloed gaan door het vlies heen, net zolang tot de ophoping van afvalproducten aan beide zijden van het vlies gelijk is. Andere bestanddelen, zoals de meeste eiwitten en bloedcellen, kunnen niet door het vlies heendringen. Bij dialyse worden de afvalstoffen uit het bloed gehaald. De nuttige stoffen blijven in het bloed.

Tijdens uw vakantie kunt u op beide manieren dialyseren. Zowel voor hemodialyse als voor peritoneaal dialyse geldt wel dat een goede voorbereiding nodig is.

In een buitenlands ziekenhuis bestaat de kans dat u in contact komt met een bacterie die minder gevoelig is voor de normale antibiotica. U kunt deze ‘meebrengen’ naar Nederland. Daarom moeten we bepaalde maatregelen hiervoor nemen.