Headerafbeelding
afdelingen dialysecentrum patiënt verpleegkundige
Behandeling

Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam door een kunstnier gezuiverd. 

Hemodialyse is een vorm van Dialyse. Hemodialyse (‘bloedspoeling’) gebeurt meestal 2 tot 3 keer per week en duurt dan 3 tot 4 uur. U kunt voor hemodialyse in het Dialysecentrum terecht. Dit gebeurt meestal overdag. Er zijn ook andere mogelijkheden voor hemodialyse:

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code DIA-203
Laatste revisie: 13 augustus 2019 - 11:10
Hoe verloopt de behandeling?

Hemodialyse

Voor hemodialyse is het belangrijk dat de toegang tot de bloedbaan goed is. Voordat u met de hemodialyse begint, kan de vaatchirurg een shunt aanleggen. Dit gebeurt meestal in de arm. 

Bij hemodialyse zit u naast het dialyseapparaat, waaraan zich de kunstnier bevindt. Via een naald in de bloedbaan wordt het bloed via een kunststof slangetje door de kunstnier gepompt. Daar wordt het bloed gezuiverd.

Nadat het bloed in de kunstnier is geweest, stroomt het door het slangetje terug naar uw lichaam. Een dialyse duurt ongeveer 3 tot 4 uur. Tijdens de dialyse wordt uw bloed steeds rondgepompt, net zolang tot voldoende afvalstoffen en vocht zijn verwijderd. In die tijd kunt u niet uit het bed of de stoel.