Behandeling

Darmkanker fase van controle

Na de operatie voor dikke darmkanker wordt u regelmatig gecontroleerd.

De chirurg of internist-oncoloog en de verpleegkundig specialist voeren deze controles samen uit. 

 

 

Hoe verloopt de fase van controle?

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Code ONC-209
Laatste revisie: 26 mei 2021 - 10:37
Hoe verloopt de fase van controle?

Darmkanker fase van controle

De eerste controle bij de chirurg heeft u ongeveer 1 tot 2 weken na de operatie. De chirurg vraagt u hoe het met u gaat, of u nog vragen heeft en of dat u problemen heeft als gevolg van de operatie. Ook bekijkt de chirurg of de operatiewond goed geneest. Als u de uitslag van het weefsel nog niet heeft gehad, dan bespreekt de chirurg deze met u. Ook kunt u met de chirurg bespreken wanneer u weer mag werken en/of starten met uw hobby’s.

Herstel na de operatie

Herstellen van een darmoperatie duurt meestal 6 tot 8 weken. Afhankelijk van hoe u zich voelt kunt u uw normale werkzaamheden weer oppakken. Als u twijfelt dan kunt u dit altijd bespreken met de chirurg of verpleegkundig specialist. Deed u voor de operatie zwaar lichamelijk werk? Dan kan het nodig zijn om met uw werkgever te overleggen of u eventueel aangepast werk kunt krijgen.

Het herstel van de operatie kan misschien langer duren dan u verwacht. Dit kan de volgende mogelijke oorzaken hebben:

  • u heeft langdurige opname gehad door complicaties;
  • de wond is nog niet helemaal genezen;
  • u ervaart een zware geestelijke (psychische) belasting.

Verder kunt u ook last hebben van langdurige vermoeidheid. Sommige mensen zijn sneller emotioneel of geïrriteerd dan voorheen. Vanuit uw omgeving kunt u soms onbegrip ervaren. Als er niets aan u te zien is, verwacht men dat u weer gewoon mee kunt doen. Maar u kunt toch last hebben van gevolgen die niet direct te zien zijn. Hierover praten met uw naasten, uw huisarts, een andere hulpverlener of een lotgenoot kan u steunen.

Het hebben van een stoma kan veel teweeg brengen. Zeker in de periode direct na de operatie kan dat veel onzekerheid veroorzaken. Maar ook als u weer thuis bent, kunt u vragen hebben of moeilijkheden ervaren, zoals onzekerheid over de verzorging van de stoma, of anderen het zullen zien of ruiken of welke invloed dit heeft op uw seksuele relatie. Over al deze zaken, kunt u praten met de stomaverpleegkundige.

Meestal heeft u 2 weken na ontslag een controle bij de stomaverpleegkundige. U kunt dan uw eerste vragen stellen die heeft. Als u een blijvende stoma heeft, krijgt u na 3 maanden nog een controle. Afhankelijk van hoe het met u gaat worden daarna de controles ingepland. Dit gebeurt in overleg met de stomaverpleegkundige.

Contact met de stomaverpleegkundige

U en uw naasten kunnen zelf direct contact opnemen met de stomaverpleegkundige, als u tussentijds problemen of vragen heeft. Zij is te bereiken via telefoonnummer (073) 553 22 19.

U krijgt controles bij de internist-oncoloog, de chirurg en de verpleegkundig specialist GE.

Wij maken voor u een persoonlijk plan hoe de nacontrole er voor u uit gaat zien.

Ga naar uw persoonlijk nazorgplan

Wat gebeurt er bij het vervolgonderzoek?

  • Opsporen van mogelijke uitzaaiingen in andere organen (op afstand) van de behandelde darmtumor.
  • Controle op mogelijke nieuwe darmpoliepen en/of tumoren.
  • Het in kaart brengen en behandelen van de gevolgen van de behandeling.
  • Het op tijd herkennen van mogelijke problemen, bijvoorbeeld met de verwerking van de diagnose en ingreep. Hierbij maken we gebruik van een screeningsinstrument.

Welke onderzoeken krijgt u?

  • Bloedprikken: daarbij controleren we het CEA. Dit is een tumormarker voor dikkedarmkanker. Tumormarkers kunnen de arts helpen bij het stellen van een diagnose.
  • CT-scan van uw longen en buik.
  • Dikkedarmonderzoek (coloscopie). Het eerste dikkedarmonderzoek (coloscopie) is 1 jaar na operatie. Wanneer u het volgende dikkedarmonderzoek krijgt, hangt af van de uitslagen van eerdere dikkedarmonderzoeken.

Soms kunnen de onderzoeken zo zwaar zijn dat deze niet (meer) opwegen tegen de te verwachten resultaten. Als u twijfelt aan de zin van (verdere) onderzoeken dan kunt u dit altijd met uw arts of de verpleegkundig specialist bespreken. U kunt er altijd voor kiezen om de vervolg onderzoeken niet meer te doen. De nacontroles zijn niet verplicht. Dit betekent niet dat we klachten die mogelijk te maken hebben met de verwijderde darmtumor, niet meer behandelen.

Na de darmoperatie krijgt u minstens 5 jaar lang controles. Wanneer u deze controles krijgt kunt u terugvinden in het ‘persoonlijk nazorgplan’. De verpleegkundig specialist vult samen met u dit schema in.

Controles samen met andere behandelingen

Als u na de operatie wordt behandeld met chemotherapie dan doet de internist-oncoloog de controle samen met de verpleegkundig specialist.

De controles kunnen u een gevoel van veiligheid geven, maar kunnen ook angst oproepen. Vooral in de periode direct na de behandeling, maar soms nog lange tijd daarna kunt u bang zijn dat de ziekte terugkomt. 

Veel mensen hebben de neiging om bij elke lichamelijke klacht een verband met de ziekte te leggen. Als u zich ongerust maakt, kunt u dit met uw specialist, de verpleegkundig specialist of huisarts bespreken.

Heeft u in de herstelperiode of daarna klachten op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied? Dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist. Zij kan u ook adviseren en ondersteunen tijdens de re-integratieperiode, als u langzaam weer aan het werk gaat.

Als u nog vragen heeft dan kunt u bellen naar de verpleegkundig specialist GE-oncologie, telefoonnummer (073) 553 82 25. De verpleegkundige specialist is te bereiken op werkdagen van 09.00 - 10.30 uur.