Behandeling

Darmkanker fase van controle

Na uw behandeling voor darmkanker blijft u gedurende 5 jaar onder controle bij de verpleegkundig specialist en behandelend arts. Deze periode noemen we ook wel follow-up of periode van nazorg.

Doel van de controles:

 • Bespreken hoe het met u gaat. Heeft u klachten door de behandeling? Heeft u ondersteuning nodig bij het verminderen van klachten of om er anders mee om te leren gaan?
 • Eventuele uitzaaiingen zo vroeg mogelijk opsporen.
 • Controleren of u opnieuw een (kwaadaardige) tumor of poliepen in uw darm heeft.

De verpleegkundig specialist of behandelend arts bespreekt eventuele klachten met u en besluit of extra onderzoek nodig is. Uw controles verlopen volgens een vast landelijk schema. Dit schema wordt aangepast aan uw individuele risico’s of gezondheidstoestand.

Lees meer

Nazorg is niet verplicht

Als u niet of minder vaak op controle wilt komen, overleg dan met uw verpleegkundig specialist of behandelend arts.

Nazorg op afstand

Als aan het einde van het eerste jaar de kanker niet is teruggekomen, er geen sprake is van uitzaaiingen en u geen klachten heeft, hoeft u niet meer naar het ziekenhuis te komen voor de uitslagen van de onderzoeken. De nazorg vindt dan plaats op afstand. Wél krijgt u de onderzoeken, zoals bloedonderzoek en coloscopieën volgens de landelijke richtlijnen.

Hoe verloopt de fase van controle?

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

PGO

Als patiënt van het JBZ kunt u uw medische gegevens ophalen in uw eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een website of app waar u veilig uw medische informatie van ziekenhuizen, huisartsen of andere zorgverleners kunt verzamelen. De mogelijkheden van PGO’s ontwikkelen zich snel; bekijk eens wat er al kan!

Code ONC-209
Laatste revisie: 22 februari 2024 - 16:39
Hoe verloopt de fase van controle?

Darmkanker fase van controle

Controles in het eerste jaar na de behandeling

De controle na 3, 6 en 9 maanden omvat: 

 • Bloedonderzoek (CEA-waarde). 
 • Spreekuurcontrole of telefonisch contact met uw verpleegkundig specialist

De controle 12 maanden na de behandeling omvat:

 • Bloedonderzoek (CEA-waarde)
 • CT-scan van longen en buik
 • Darmonderzoek (coloscopie)
 • Spreekuurcontrole bij de behandelend specialist

Na het eerste jaar hoeft u niet meer naar het ziekenhuis te komen voor de uitslagen van de onderzoeken.

Start nazorg op afstand: 2e jaar

Na 3, 6 en 9 maanden:

 • Bloedonderzoek (CEA-waarde)
 • De uitslagen van de bloedonderzoeken (CEA-waarde) ontvangt u via mijnJBZ. De uitslagen worden door uw behandelend arts of verpleegkundig specialist gecontroleerd. Als u vragen heeft over de uitslagen, een afwijkende uitslag heeft gezien of klachten heeft, neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist. Lees meer hierover in de paragraaf: 'Bloedonderzoek CEA' 

Na 12 maanden:

 • Bloedonderzoek (CEA-waarde)
 • Telefonisch consult met uw behandelend specialist.

Controle op afstand: jaar 3 t/m 5

Elke 6 maanden:

 • Bloedonderzoek (CEA-waarde)
 • De uitslagen van de bloedonderzoeken (CEA-waarde) ontvangt u via MijnJBZ. De uitslagen worden door uw behandelend arts of verpleegkundig specialist gecontroleerd. Als u vragen heeft over de uitslagen, een afwijkende uitslag heeft gezien of klachten heeft, neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist. Lees meer hierover in de paragraaf: 'Bloedonderzoek CEA' 

Elk jaar:

 • Telefonisch consult met uw behandelend specialist.

Na 4 jaar:

 • Coloscopie
 • U ontvangt de uitslag tijdens het telefonisch consult met uw behandelend specialist. 

Vragen?

Heeft u vragen over de nazorg op afstand en/of wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij uw verpleegkundig specialist of behandelend arts.

Einde nazorg

Na het 5e jaar sluit uw behandelend arts de nazorg samen met u af tijdens een telefonisch consult.

In de nazorgperiode doen we een aantal onderzoeken, waaronder bloedonderzoek, een CT-scan en een coloscopie.

We volgen een landelijk schema voor de darmonderzoeken. Het is voor u daarom niet nodig om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.

Bloedonderzoek CEA

Uw bloed wordt gecontroleerd op de waarde van de tumormarker Carcino Embryonaal Antigeen (CEA-waarde). Als de CEA-waarde hoger is kan dat wijzen op terugkeer van de kanker, maar dit is niet altijd het geval. Tijdens de nazorgperiode van 5 jaar wordt de CEA-waarde in uw bloed minimaal 2 keer per jaar gecontroleerd.

Een normale CEA-waarde schommelt tussen 0.5 en 2.5 ug/l.

Uw CEA-waarde kan in de loop van de tijd stijgen en dalen. Dit is normaal en betekent niet per se dat uw kanker terug is gekomen. Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor een stijging van het CEA, zoals een infectie of roken. Rokers hebben soms een hogere CEA-waarde die schommelt tussen 2.5 ug/l en 5 ug/l.

Als uw CEA-waarde stijgt, kan dat aanleiding zijn om na 6 weken nogmaals bloed te laten prikken.  U kunt via MijnJBZ uw bloeduitslagen inzien. 

CEA bloedonderzoek

Bekijk ook het filmpje over het bloedonderzoek CEA:

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

CT-scan

Met een CT-scan maken we opnamen van uw lichaam. Met behulp van röntgenstralen kunnen we dunne dwarsdoorsneden maken van het te onderzoeken lichaamsdeel. Bij patiënten die zijn behandeld voor darmkanker wordt de CT-scan gemaakt van de borstholte en de buik. Hierbij worden vooral de lever, longen en het buikvlies gecontroleerd op eventuele uitzaaiingen, maar ook alle andere organen worden gecontroleerd. Lees hier meer over de CT-scan.

Coloscopie

Met een coloscopie wordt uw dikke darm gecontroleerd. Dit onderzoek geeft onder andere informatie over:

 • de genezing van de eventueel aanwezige nieuwe verbinding in de darm
 • de aanwezigheid van poliepen
 • terugkeer van kanker of een nieuwe afwijking

Een coloscopie wordt uitgevoerd op afdeling Endoscopie. De eerste coloscopie is vaak al voor de operatie gedaan. Soms is er nog geen coloscopie uitgevoerd, of was deze niet volledig. In dat geval vindt ongeveer 3 maanden na de operatie opnieuw een coloscopie plaats, alleen als u voldoende opgeknapt bent. Als u vóór de operatie een volledige coloscopie heeft ondergaan, krijgt u ongeveer 1 jaar na de operatie weer een coloscopie. Daarna volgt een coloscopie na 4 jaar, afhankelijk van de bevindingen bij de vorige coloscopie.

Heeft u geen anus meer dan zal de coloscopie via het stoma gedaan worden. De uitslag wordt (telefonisch) met u besproken.

Lees hier meer over de coloscopie.

Heeft u vragen tijdens kantooruren?

 • Wilt u uw afspraak verzetten of heeft u administratieve vragen? Dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum: (073) 553 82 25.
 • Verzamelt u zoveel mogelijk vragen voor de eerstvolgende afspraak met uw arts of verpleegkundig specialist. Ga na of u voldoende medicijnen in huis heeft.
 • Met medische vragen en/of zorgproblemen die niet kunnen wachten, kunt u bellen van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. U krijgt dan eerst de secretaresse aan de telefoon. Mogelijk kan zij uw vraag beantwoorden. Zo niet, dan kijkt zij met u naar een gepast terugbel moment door de verpleegkundig specialist of arts. Mogelijk is dit op de volgende werkdag of op een dag dat uw eigen arts/verpleegkundig specialist aanwezig is.
 • Belt u bij spoedproblemen zo vroeg mogelijk op de dag naar het Oncologisch Centrum, het liefst tussen 09.00-10.30 uur. U wordt op dezelfde werkdag teruggebeld. Op deze webpagina leest u wanneer u (direct) contact moet opnemen.

Heeft u spoedproblemen buiten kantooruren?

Voor spoedproblemen na 17.00 uur, ’s nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (073) 553 27 00. U leest hier wanneer u (direct) contact moet opnemen.

E-consult of herhaalrecept via MijnJBZ

 • Heeft u geen spoedeisende vragen, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist via e-consult in MijnJBZ. Met een e-consult kunt u vragen stellen aan uw zorgverlener via een beveiligd bericht. Hiervoor logt u in met uw DigiD in MijnJBZ. Uw zorgverlener heeft met u afgesproken wanneer u een reactie krijgt. Dit e-consult is een consult zonder beeld, u kunt elkaar dus niet zien.
 • Via MijnJBZ kunt u ook een herhaalrecept aanvragen.