Headerafbeelding
Patiënt krijgt een kijkoperatie van de knie
Behandeling

Correctie van de kniestand

Bij artrose van de knie kan de orthopedisch chirurg soms de stand van uw been corrigeren.

Heeft u artrose in de knie, en is dit min of meer beperkt tot één zijde van het kniegewricht? Dan kan een correctie van de afwijkende stand goede resultaten opleveren. Tijdens de operatie corrigeert de orthopedisch chirurg de stand van uw been, waardoor de druk in het kniegewricht beter wordt verdeeld. Het beschadigde deel van de knie wordt minder belast. De pijn is daarna grotendeels of helemaal verdwenen. Het plaatsen van een knieprothese is dan niet nodig of kan jaren worden uitgesteld.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code ORP-024
Laatste revisie: 15 augustus 2023 - 10:14
Hoe verloopt de behandeling?

Correctie van de kniestand

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatiefolder voorbereiding (dag)opname

Voor de opname krijgt u een folder met informatie over de (dag)opname. Deze informatie heeft u nodig om zich goed voor te bereiden. U krijgt de folder als digitale versie in uw MijnJBZ en als u wilt ook op papier. Lees deze informatie goed door!

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat uw maag voor de operatie leeg is. Dit noemen we nuchter. Dit voorkomt dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Als dit gebeurt, kan dat ernstige complicaties geven. 

Bent u niet nuchter? Dan kan de operatie niet door gaan.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Dit zijn algemene instructies voor het nuchter zijn. Het kan zijn dat u van de arts andere instructies krijgt. U ontvangt hierover bericht in uw MijnJBZ en eventueel op papier. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Wat zijn de risico’s?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, kunnen er bij iedere operatie complicaties optreden. Bij deze operatie kan dit zijn: 

 • Een meer dan normale bloeduitstorting. Hierdoor is de wond pijnlijker. 
 • Een infectie. 
 • Een onder- of overcorrectie van de kniestand. 
 • Het vertraagd - of niet - aan elkaar groeien van de botstukken: dan is een tweede operatie nodig. 
 • Trombose. Dit kan optreden ondanks bloedverdunners. 
 • Uitval van een zenuw. Dit komt een enkele keer voor. Hierdoor ontstaat een klapvoet. De zenuwuitval kan tijdelijk of blijvend zijn. 
 • Klachten door de plaat of schroeven. Het materiaal wordt zo nodig na minimaal een jaar verwijderd. 

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

De orthopedisch chirurg voert de correctie meestal uit net onder de knie, in het scheenbeen. Aan de voorzijde maakt hij een snee. Aan de buitenkant van het bot wordt een wig genomen of aan de binnenkant wordt een wig tussengevoegd. Dit is een wig van kunstbot, donorbot of eigen bot, afhankelijk van de grootte. 

Na de correctie zet de orthopedisch chirurg het bot vast met een plaat en schroeven. Net voor de ingreep tot 24 uur na de ingreep krijgt u antibiotica om de kans op een infectie te verkleinen. 

De ingreep duurt ongeveer anderhalf uur.

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier houden we u de eerste uren goed in de gaten. Sommige patiënten zijn na de ingreep wat misselijk. 

Als u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. De eerste periode na de operatie krijgt u meestal pijnstillers. De eerste dagen gaat dit via een infuus of met een slangetje in uw rug. 

De knie is verbonden met een drukkend verband. Via een slangetje in de wond (wonddrain) kan bloed uit de knie afgevoerd worden. 

De dag na de operatie wordt de wonddrain verwijderd en mag u uit bed. Dan begint u onder begeleiding van de fysiotherapeut aan de revalidatie. Die bestaat vooral uit het buigen en strekken van de knie. Met behulp van krukken mag u in principe de knie meteen al wat gaan belasten.

Naar huis

Meestal kunt u na 2 tot 3 dagen naar huis.

Registratie van uw implantaat

Het JBZ registreert de gegevens van een ingebracht implantaat in uw dossier. U kunt deze gegevens zien in uw MijnJBZ onder het kopje ‘Dossier’ en vervolgens ‘Implantaten’. De informatie over uw implantaat staat ook in uw ontslagbrief. Staat een implantaat niet in uw MijnJBZ? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Het JBZ levert de informatie over ingebrachte implantaten aan bij het Landelijke Implantaten Register (LIR). Dit is wettelijk verplicht. In het register staan alleen gegevens over het implantaat en niet uw patiëntgegevens. Mocht er een probleem optreden met een bepaald implantaat, dan neemt het LIR contact op met de zorgverleners die de implantaatgegevens hebben aangeleverd, zodat zij hun patiënten kunnen informeren.

Herstel thuis

In hoeverre u uw knie kunt belasten, hangt af van de toegepaste operatietechniek en de stevigheid van het bot. U krijgt ondersteuning van de fysiotherapeut. Het genezen duurt ongeveer 6 weken. Daarna zijn er nog enkele weken nodig om weer alles te kunnen doen. 

Of u kunt autorijden, hangt af van de mogelijkheid om de knie weer te belasten. Heeft u geen krukken meer nodig? Dan kunt u in overleg met uw fysiotherapeut weer proberen te rijden.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

 • De eerste 24 uur na ontslag belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Orthopedie, telefoonnummer (073) 553 60 50. In dringende gevallen buiten kantooruren belt u naar de verpleegafdeling Orthopedie, telefoonnummer (073) 553 25 21. 
 • Zijn er problemen ná de eerste 24 uur thuis? Dan kunt u bellen naar (073) 553 67 86. Afhankelijk van het tijdstip komt u via dit telefoonnummer in contact met de polikliniek Orthopedie tijdens kantooruren) of met de afdeling Spoedeisende Hulp (buiten kantooruren).

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Orthopedie. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur op nummer (073) 553 60 50.