Headerafbeelding
Patiënt krijgt een kijkoperatie van de knie
Behandeling

Correctie van de kniestand

Bij artrose van de knie kan de orthopedisch chirurg soms de stand van uw been corrigeren.

Heeft u artrose in de knie, en is dit min of meer beperkt tot één zijde van het kniegewricht? Dan kan een correctie van de afwijkende stand goede resultaten opleveren. Tijdens de operatie corrigeert de orthopedisch chirurg de stand van uw been, waardoor de druk in het kniegewricht beter wordt verdeeld. Het beschadigde deel van de knie wordt minder belast. De pijn is daarna grotendeels of helemaal verdwenen. Het plaatsen van een knieprothese is dan niet nodig of kan jaren worden uitgesteld.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code ORP-024
Laatste revisie: 25 maart 2021 - 15:55
Hoe verloopt de behandeling?

Correctie van de kniestand

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Wat zijn de risico’s?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, kunnen er bij iedere operatie complicaties optreden. Bij deze operatie kan dit zijn: 

  • Een meer dan normale bloeduitstorting. Hierdoor is de wond pijnlijker. 
  • Een infectie. 
  • Een onder- of overcorrectie van de kniestand. 
  • Het vertraagd - of niet - aan elkaar groeien van de botstukken: dan is een tweede operatie nodig. 
  • Trombose. Dit kan optreden ondanks bloedverdunners. 
  • Uitval van een zenuw. Dit komt een enkele keer voor. Hierdoor ontstaat een klapvoet. De zenuwuitval kan tijdelijk of blijvend zijn. 
  • Klachten door de plaat of schroeven. Het materiaal wordt zo nodig na minimaal een jaar verwijderd. 

Meer kans op complicaties bij rokers

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die roken een veel grotere kans hebben op complicaties na een operatie dan niet-rokers. Zo geneest bij rokers de wond langzamer. Ook treden er bijvoorbeeld vaker (ernstige) infecties van de wond op. 

Rokers kunnen de kans op complicaties met de helft (!) verminderen door rondom de operatie te stoppen met roken. Wij adviseren u daarom om minstens 4 weken voor de operatie en 4 weken na de operatie niet te roken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

De orthopedisch chirurg voert de correctie meestal uit net onder de knie, in het scheenbeen. Aan de voorzijde maakt hij een snee. Aan de buitenkant van het bot wordt een wig genomen of aan de binnenkant wordt een wig tussengevoegd. Dit is een wig van kunstbot, donorbot of eigen bot, afhankelijk van de grootte. 

Na de correctie zet de orthopedisch chirurg het bot vast met een plaat en schroeven. Net voor de ingreep tot 24 uur na de ingreep krijgt u antibiotica om de kans op een infectie te verkleinen. 

De ingreep duurt ongeveer anderhalf uur.

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier houden we u de eerste uren goed in de gaten. Sommige patiënten zijn na de ingreep wat misselijk. 

Als u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. De eerste periode na de operatie krijgt u meestal pijnstillers. De eerste dagen gaat dit via een infuus of met een slangetje in uw rug. 

De knie is verbonden met een drukkend verband. Via een slangetje in de wond (wonddrain) kan bloed uit de knie afgevoerd worden. 

De dag na de operatie wordt de wonddrain verwijderd en mag u uit bed. Dan begint u onder begeleiding van de fysiotherapeut aan de revalidatie. Die bestaat vooral uit het buigen en strekken van de knie. Met behulp van krukken mag u in principe de knie meteen al wat gaan belasten.

Naar huis

Meestal kunt u na 2 tot 3 dagen naar huis.

Herstel thuis

In hoeverre u uw knie kunt belasten, hangt af van de toegepaste operatietechniek en de stevigheid van het bot. U krijgt ondersteuning van de fysiotherapeut. Het genezen duurt ongeveer 6 weken. Daarna zijn er nog enkele weken nodig om weer alles te kunnen doen. 

Of u kunt autorijden, hangt af van de mogelijkheid om de knie weer te belasten. Heeft u geen krukken meer nodig? Dan kunt u in overleg met uw fysiotherapeut weer proberen te rijden.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

  • De eerste 24 uur na ontslag belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Orthopedie, telefoonnummer (073) 553 60 50. In dringende gevallen buiten kantooruren belt u naar de verpleegafdeling Orthopedie, telefoonnummer (073) 553 25 21. 
  • Zijn er problemen ná de eerste 24 uur thuis? Dan kunt u bellen naar (073) 553 67 86. Afhankelijk van het tijdstip komt u via dit telefoonnummer in contact met de polikliniek Orthopedie (tijdens kantooruren) of met de afdeling Spoedeisende Hulp (buiten kantooruren).

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Orthopedie. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur op nummer (073) 553 60 50.