Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Botopbouw onder algehele anesthesie

Om een implantaat te plaatsen, moet uw kaakbot hoog en breed genoeg zijn.

Als er onvoldoende bot aanwezig is, kunnen we met een zogenoemde ‘botopbouw’ of ‘sinuslift’ nieuw bot aanbrengen. 

Hoe verloopt uw behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code MON-073
Laatste revisie: 15 november 2022 - 09:37
Hoe verloopt uw behandeling?

Botopbouw onder algehele anesthesie

Bij botopbouw brengt de MKA-chirurg nieuw bot aan op plaatsen waar te weinig bot is. Soms is het ook nodig om de bodem van de neusbijholte in de bovenkaak op te vullen met bot. Zo’n behandeling wordt een sinuslift genoemd. Met een sinuslift zorgen we voor meer houvast voor het implantaat.

Lichaamseigen bot of kunstbot?

De MKA-chirurg gebruikt bij een botopbouw bot van uzelf of kunstbot. De MKA-chirurg bespreekt van te voren met u wat in uw situatie de beste keuze is.

Lichaamseigen bot

Als u één of twee implantaten krijgt en er is niet voldoende bot aanwezig, dan gebruikt de MKA-chirurg meestal een stukje bot achter uit uw kaak. Krijgt u meerdere implantaten? Dan kan het zijn dat de MKA-chirurg iets meer bot nodig heeft voor de botopbouw. In dat geval gebruikt de MKA-chirurg een stukje bot uit uw bekkenkam. De bekkenkam is de bovenste rand van het bekken. Het bekken zit tussen uw buik en benen.

Kunstbot

Soms gebruikt de MKA-chirurg kunstbot bij een botopbouw. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een grotere botopbouw. De MKA-chirurg gebruikt het kunstbot dan in combinatie met lichaamseigen bot. Bij een kleinere botopbouw (bijvoorbeeld een mini-sinuslift in de bovenkaak) gebruikt de MKA-chirurg soms ook wel eens alleen kunstbot.

Aparte afspraak nodig?

Voor botopbouw heeft u soms een aparte afspraak in het ziekenhuis. Soms kunnen we het tegelijk doen met het plaatsen van de implantaten. Uw MKA-chirurg bespreekt dit met u.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatieboekje voorbereiding opname

Van de afdeling Preoperatieve Screening (POS) krijgt u een informatieboekje. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw (dag)opname. U krijgt het boekje als papieren versie en/of als digitale versie in uw MijnJBZ. Lees dit boekje goed door!

Opname ziekenhuis

Tenzij anders met u is afgesproken, blijft u na deze operatie één nacht in het ziekenhuis.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Verdere voorbereidingen thuis

  Stoppen met roken

  Rookt u? U kunt de weken rondom de behandeling beter niet roken. De ademhalingswegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Daarnaast verdringt het koolmonoxide in de rook het zuurstof uit het bloed. Roken is slecht voor de wondgenezing en vergroot de kans op complicaties. Ten slotte kan hoesten na de operatie erg veel pijn doen.

  Cold pack

  Wij adviseren u voor de behandeling een cold pack te kopen, bijvoorbeeld bij een drogist. Hiermee kunt u de zwelling van uw gezicht na de behandeling beperken. U hoeft deze cold pack niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Op de verpleegafdeling kunt u gebruik maken van een cold pack van het ziekenhuis. Leg de cold pack wel alvast in de vriezer voordat u naar het ziekenhuis komt. U kunt ook een plastic zakje met ijsblokjes gebruiken om uw gezicht te koelen. U kunt een washandje om het plastic zakje doen. Hiermee voorkomt u dat uw huid bevriest.

  Medicijnen ophalen

  U heeft op de polikliniek MKA een recept meegekregen voor mondspoeling en pijnstillers, en wellicht ook nog voor antibiotica. Haal de medicijnen uiterlijk één dag voor de behandeling op bij uw eigen apotheek. Hier leest u wanneer u moet starten met deze medicijnen:

  • Pijnstillers. U krijgt voor uw behandeling een verdoving van de anesthesioloog. U begint zelf na uw behandeling met het innemen van de pijnstillers.
  • Mondspoeling. Hiermee begint u de dag ná de behandeling.
  • Antibiotica. U krijgt voor uw behandeling antibiotica van de anesthesioloog. Uw MKA-arts vertelt het u als u na uw behandeling moet doorgaan met de antibiotica.

  Nuchter zijn

  Opereren kan alleen als u nuchter bent. ‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Dit zou tot ernstige complicaties kunnen leiden.

  U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

  Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag normaal eten en drinken.

  Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
  • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
  • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

  Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
  • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

  Na opname op de afdeling: 

  • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

  Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

  Vervoer naar huis

  Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

  Waar meldt u zich?

  U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

  Voor de behandeling

  De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

  De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

  Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

  Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

  Tijdens de behandeling

  Tijdens de behandeling brengt de MKA-chirurg nieuw bot aan op plaatsen waar te weinig bot is. Als dat mogelijk is, plaatst de MKA-chirurg ook meteen de implantaten en eventuele abutments. De MKA-chirurg heeft dit van tevoren met u afgesproken.

  Uitslaapkamer

  Na de operatie brengen wij u naar de uitslaapkamer. Net als tijdens de operatie controleren we voortdurend uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte. Zodra u wakker bent en u zich goed voelt, brengen we u terug naar de verpleegafdeling.

  Na de behandeling

  Eenmaal terug op de afdeling heeft u nog een infuus. Dit blijft zitten totdat u naar huis gaat. U mag zacht/vloeibaar voedsel eten en drinken.

  Naar huis

  U mag de dag na uw behandeling naar huis. Voordat u naar huis gaat, wordt op de verpleegafdeling nog een keer de wond gecontroleerd. Ook maken we op de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie nog een röntgenfoto ter controle.

  Risico's

  Bij een botopbouw en sinuslift gebruiken we getransplanteerd bot. Net zoals bij elke transplantatie, kan het gebeuren dat het getransplanteerde bot niet vastgroeit. De MKA-chirurg moet de behandeling dan opnieuw uitvoeren. Dit komt gelukkig niet vaak voor.

  Adviezen voor thuis

  De eerste dag na de behandeling kan er nog wat bloed bij het speeksel zitten. Dit gaat vanzelf over. U moet zeker gaan spoelen!

  Pijn, wat kunt u er aan doen?

  Begin met het innemen van pijnstillers voordat de verdoving is uitgewerkt. De verdoving is na ongeveer 2 uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. De pijnstillers bestrijden deze pijn goed.

  Zwelling, wat kunt u er aan doen?

  Door de behandeling kan uw wang of lip flink opzetten. Deze zwelling is het grootst na ongeveer 2 à 3 dagen. Daarna slinkt de zwelling langzaam. U hoeft zich geen zorgen om de zwelling te maken. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. U kunt de zwelling beperken door een cold pack tegen uw wang of lip te houden. Dit moet u doen wanneer u terug op de verpleegafdeling bent, of thuis. Op de verpleegafdeling kunt u gebruik maken van een cold pack van het ziekenhuis. Het is voldoende als u een uur koelt. Ook kunt u de eerste 2 nachten met een extra hoofdkussen slapen. Dit gaat de zwelling ook tegen.

  Heeft u een sinuslift gehad?

  Als u een sinuslift heeft gehad, dan mag u na de behandeling 2 weken uw neus niet snuiten. Er mag op geen enkele manier druk komen te staan op de neusbijholte.

  Voorzichtig met lopen

  Is er bij de botopbouw een stukje bot uit uw bekkenkam gebruikt? Doe dan in het begin voorzichtig met lopen.

  Poetsen en spoelen

  Een goede mondhygiëne na de behandeling is belangrijk. U kunt ‘s avonds na de behandeling normaal uw tanden en kiezen poetsen. Let op: u moet voorzichtig poetsen op de plaats waar u bent geopereerd. Wanneer u een recept voor mondspoeling heeft gekregen, dan mag u daar pas 24 uur ná de behandeling mee starten. Ga niet dezelfde dag spoelen; ook niet met water!

  Eten & drinken

  Wij adviseren u de eerste uren na de behandeling voorzichtig te zijn met te warm of te koud eten en drinken. U heeft namelijk minder gevoel in uw mond door de verdoving. Verder kunt u beter niet met een rietje drinken, dan komt er te veel druk op de wond. De eerste paar dagen na de behandeling kunt u het beste zachte voeding gebruiken. U hoeft dan niet veel te kauwen.

  Roken

  U kunt de eerste 5 dagen beter niet roken. Dat is slecht voor de genezing van de wond.

  Zonnebank 

  De eerste 2 dagen mag u niet in de zon zitten of onder de zonnebank gaan. Ook niet wanneer uw wang nog dik is.

  Wat doet u bij problemen thuis?

  De eerste dag na de behandeling kan er nog wat bloed bij het speeksel zitten. Dit gaat vanzelf over. U moet zeker niet gaan spoelen! Heeft u in vóór uw controleafspraak problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

  U belt als:

  • de wond erg blijft bloeden;
  • na 3 à 4 dagen de zwelling of de pijn niet afneemt, maar juist erger wordt;
  • u slikklachten krijgt;
  • u koorts krijgt boven de 39°C.

  Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, dan kunnen we u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 23 30. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

  Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

  Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.

  Als u voor de botopbouw een aparte afspraak heeft in het ziekenhuis, duurt het 4 maanden voordat de MKA-arts de implantaten kan plaatsen. Het getransplanteerde bot moet namelijk eerst goed vastgroeien voordat de MKA-chirurg de implantaten kan plaatsen. In de tussentijd komt u 2 keer voor controle naar het ziekenhuis:

  • De 1e controle is 2 weken na de botopbouw. De MKA-chirurg controleert dan de wondgenezing en verwijdert eventuele hechtingen. Draagt u een kunstgebit? Dan kunt u deze direct na de botopbouw niet in. Neem uw kunstgebit mee naar deze controleafspraak. We passen deze dan voor u aan. U mag daarna voorzichtig zachte voeding met uw kunstgebit eten.
  • De 2e controle is 3 maanden na de botopbouw. De MKA-chirurg beoordeelt dan of de botopbouw geslaagd is en of er voldoende bot aanwezig is om de implantaten te kunnen plaatsen.

  Met vragen belt u naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, telefoonnummer: (073) 553 23 30.