Behandeling

Aspirine tijdens zwangerschap

De verloskundige of gynaecoloog adviseert u om aspirine te gebruiken tijdens uw zwangerschap.

Aspirine, Ascal of Acetylsalicylzuur, wordt regelmatig voorgeschreven aan zwangere vrouwen. Het middel voorkomt in sommige gevallen groeivertraging bij uw ongeboren kind en pre-eclampsie. Pre-eclampsie is een zwangerschap met een hoge bloeddruk en met verlies van eiwit in de urine. Vroeger noemden we pre-eclampsie ‘zwangerschapsvergiftiging’. In deze folder leest u meer over aspirine tijdens de zwangerschap.

Bekijk de folder

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Betrokken afdelingen

Code GYN-185
Laatste revisie: 8 september 2021 - 13:00

Aspirine tijdens zwangerschap