Headerafbeelding
Zwangere vrouw buiten op een bankje
Behandeling

Aspirine tijdens zwangerschap

De verloskundige of gynaecoloog adviseert u om aspirine te gebruiken tijdens uw zwangerschap.

Aspirine, Ascal of Acetylsalicylzuur, wordt regelmatig voorgeschreven aan zwangere vrouwen. Het middel voorkomt in sommige gevallen groeivertraging bij uw ongeboren kind en pre-eclampsie. Pre-eclampsie is een zwangerschap met een hoge bloeddruk en met verlies van eiwit in de urine. Vroeger noemden we pre-eclampsie ‘zwangerschapsvergiftiging’. In de folder ' Aspirine tijdens de zwangerschap', leest u hier meer over.

Bekijk de folder

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Betrokken afdelingen

Code GYN-185
Laatste revisie: 2 augustus 2023 - 10:39

Aspirine tijdens zwangerschap