Behandeling

Aspirine tijdens zwangerschap

De verloskundige of gynaecoloog adviseert u om aspirine te gebruiken tijdens uw zwangerschap.

Acetylsalicylzuur of aspirine is bekend onder de merknaam Ascal. Tegenwoordig wordt Ascal regelmatig voorgeschreven aan zwangeren. Het middel voorkomt in sommige gevallen foetale groeivertraging en pre-eclampsie. Groeivertraging heet ook foetale groeirestrictie. Pre-eclampsie is in de zwangerschap een hoge bloeddruk in combinatie met eiwitverlies in de urine. Vroeger noemden we pre-eclampsie ‘zwangerschapsvergiftiging’.

De behandeling

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Betrokken afdelingen

Code GYN-778
Laatste revisie: 3 september 2020 - 13:15
De behandeling

Aspirine tijdens zwangerschap

Het is niet helemaal duidelijk hoe pre-eclampsie precies ontstaat. De aanleg van de placenta lijkt hierbij een rol te spelen. Bij pre-eclampsie lijkt er een disbalans tussen de stoffen in de bloedvaten die zorgen voor verwijding en vernauwing van de bloedvaten. Bloedvatverwijding is positief voor de zwangerschap, terwijl bloedvatvernauwing negatief is voor de zwangerschap. Door deze disbalans kan er een hoge bloeddruk en groeiachterstand bij uw baby ontstaan. Ascal zorgt ervoor dat de bloedvatverwijdende stoffen meer effect hebben dan de bloedvatvernauwende stoffen. Zo heeft Ascal een positieve invloed op de zwangerschap en kan het pre-eclampsie en foetale groeivertraging voorkomen.

Wanneer één van onderstaande situaties op u van toepassing is, hebt u een verhoogde kans op foetale groeivertraging en/of pre-eclampsie.

 • U had vóór uw zwangerschap al een hoge bloeddruk.
 • U had vóór uw zwangerschap al diabetes of suikerziekte.
 • U heeft een chronische nierziekte.
 • U heeft bepaalde auto-immuunziekten, zoals SLE of antifosfolipidensyndroom.
 • U bent zwanger na een eiceldonatie.
 • U heeft in een eerdere zwangerschap binnen de eerste 32 weken een ernstige hoge bloeddruk gehad.
 • U heeft te maken gehad met dat de placenta niet goed functioneerde, bijvoorbeeld een kind met een laag geboortegewicht. Dit noemen we placentaire insufficiëntie.
 • In een eerdere zwangerschap is een kindje overleden in de baarmoeder en daar is geen oorzaak voor gevonden.

Wanneer twee of meer van onderstaande situaties op u van toepassing zijn, hebt u een licht verhoogde kans op foetale groeivertraging en/of pre-eclampsie.

 • Het is uw eerste zwangerschap of eerste doorgaande zwangerschap
 • U heeft in een eerdere zwangerschap na de eerste 32 weken een ernstige hoge bloeddruk gehad.
 • U bent 40 jaar of ouder
 • U heeft tussen twee zwangerschappen in een pauze van 10 jaar of meer
 • U heeft een BMI van 35 of meer.
 • U bent zwanger van een meerling.
 • Uw zus en/of moeder heeft pre-eclampsie gehad

Ascal is niet schadelijk voor zwangeren en hun ongeboren kinderen. Ascal veroorzaakt geen aangeboren afwijkingen. De bijwerkingen zijn zeldzaam:

 • 1-10% heeft overgevoeligheidsverschijnselen
 • 1-10% heeft een tragere bloedstolling en
 • 0,1-1% heeft maagklachten.

U moet voor de 16 weken starten met Ascal. Vaak is dit rond 8 weken zwangerschap. Ascal moet gebruikt worden tot 36 weken.

Ascal gaat over de placenta heen en komt bij uw kind. Daarom moet u minimaal één week vóór de bevalling of een eventuele keizersnede stoppen met Ascal. U kunt het beste bij 36 weken stoppen, tenzij de bevalling eerder verwacht wordt.

Bij voorkeur neemt u Ascal ’s avonds voor het slapen gaan in. De dosering is 2 tabletten van 80 mg. U krijgt de tabletten alleen op recept bij uw apotheek. Uw huisarts of gynaecoloog schrijft het recept uit. Uw verloskundige kan u hiervoor naar de huisarts verwijzen.